Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 16/10 cập nhật mới nhất

07:44' - 15/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ngày mai 16/10 cập nhật mới nhất từ website Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Công nhân Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vệ sinh bát sứ trên hệ thống truyền tải. Ảnh: TTXVN

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) chi tiết cập nhật mới nhất ngày ngày mai 16/10:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AADJĐOÀN KẾT05:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Thay dây trung áp, thay xà và thay sứ trung áp từ vị trí C1 đến vị trí C12 – XT479LTR. (chung trụ XT478LTR)- Thay trụ hạ áp bằng trụ trung áp tại trụ trước nhà 476 Nguyễn Tri Phương (vị trí 3A-478LTR) và trụ trước nhà 516 Nguyễn Tri Phương thuộc XT478LTR và XT479LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, thay TLV, chụp cọc hạ áp MBA TBA Đoàn Kết – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Nguyễn Tri Phương 3 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Chính Trị QK5 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, chụp cọc hạ áp MBA TBA Công ty Vạn Tường – 478LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AC19NGUYỄN TRI PHƯƠNG T305:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Thay dây trung áp, thay xà và thay sứ trung áp từ vị trí C1 đến vị trí C12 – XT479LTR. (chung trụ XT478LTR)- Thay trụ hạ áp bằng trụ trung áp tại trụ trước nhà 476 Nguyễn Tri Phương (vị trí 3A-478LTR) và trụ trước nhà 516 Nguyễn Tri Phương thuộc XT478LTR và XT479LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, thay TLV, chụp cọc hạ áp MBA TBA Đoàn Kết – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Nguyễn Tri Phương 3 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Chính Trị QK5 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, chụp cọc hạ áp MBA TBA Công ty Vạn Tường – 478LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A0AINCV CQ CỤC HẬU CẦN QK505:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Thay dây trung áp, thay xà và thay sứ trung áp từ vị trí C1 đến vị trí C12 – XT479LTR. (chung trụ XT478LTR)- Thay trụ hạ áp bằng trụ trung áp tại trụ trước nhà 476 Nguyễn Tri Phương (vị trí 3A-478LTR) và trụ trước nhà 516 Nguyễn Tri Phương thuộc XT478LTR và XT479LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, thay TLV, chụp cọc hạ áp MBA TBA Đoàn Kết – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Nguyễn Tri Phương 3 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Chính Trị QK5 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, chụp cọc hạ áp MBA TBA Công ty Vạn Tường – 478LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABCXCTY VẠN TƯỜNG05:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Thay dây trung áp, thay xà và thay sứ trung áp từ vị trí C1 đến vị trí C12 – XT479LTR. (chung trụ XT478LTR)- Thay trụ hạ áp bằng trụ trung áp tại trụ trước nhà 476 Nguyễn Tri Phương (vị trí 3A-478LTR) và trụ trước nhà 516 Nguyễn Tri Phương thuộc XT478LTR và XT479LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, thay TLV, chụp cọc hạ áp MBA TBA Đoàn Kết – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Nguyễn Tri Phương 3 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Chính Trị QK5 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, chụp cọc hạ áp MBA TBA Công ty Vạn Tường – 478LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHPNH MINH CHÂU05:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Thay dây trung áp, thay xà và thay sứ trung áp từ vị trí C1 đến vị trí C12 – XT479LTR. (chung trụ XT478LTR)- Thay trụ hạ áp bằng trụ trung áp tại trụ trước nhà 476 Nguyễn Tri Phương (vị trí 3A-478LTR) và trụ trước nhà 516 Nguyễn Tri Phương thuộc XT478LTR và XT479LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, thay TLV, chụp cọc hạ áp MBA TBA Đoàn Kết – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Nguyễn Tri Phương 3 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Chính Trị QK5 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, chụp cọc hạ áp MBA TBA Công ty Vạn Tường – 478LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABILCỤC CTQK505:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Thay dây trung áp, thay xà và thay sứ trung áp từ vị trí C1 đến vị trí C12 – XT479LTR. (chung trụ XT478LTR)- Thay trụ hạ áp bằng trụ trung áp tại trụ trước nhà 476 Nguyễn Tri Phương (vị trí 3A-478LTR) và trụ trước nhà 516 Nguyễn Tri Phương thuộc XT478LTR và XT479LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, thay TLV, chụp cọc hạ áp MBA TBA Đoàn Kết – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Nguyễn Tri Phương 3 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Chính Trị QK5 – 478LTR. - Lắp sứ đỡ FCO, chụp cọc hạ áp MBA TBA Công ty Vạn Tường – 478LTR.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFDATân Lập 905:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFDPTân Lập 105:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFENKDC Bàu Thạc Gián 105:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFFAĐặng Thùy Trâm05:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFFIC17-305:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFFLLê Độ 105:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGAĐông Tây 305:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGBĐào Duy Anh05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGIBàu Sen05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGLĐông Tây 105:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFJBĐỗ Quang05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFJHKDC Bàu Thạc Gián 205:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FLDLLê Đình Lý05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FADKTTDĐ khu vực 305:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAECCông ty Samdi05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAESTT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T205:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAETTT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T105:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFIChiếu sáng Đông Tây 105:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFJBưu điện Đông Tây05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFLThông tin duyên hải05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFSBệnh viện Hoàn Mỹ05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFTSeabank05:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAHNBệnh viện Hoàn Mỹ 205:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAHUVăn phòng Thành Lợi 205:00 ngày 16/10/202106:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAIEBamBoo Hotel05:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Mở lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZSĐông Trà 407:00 ngày 16/10/202110:00 ngày 16/10/2021Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Đông Trà 4 (cột 157) đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAGLViện nghiên cứu công nghệ mới07:00 ngày 16/10/202111:00 ngày 16/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO, lắp chụp bảo vệ FCO, CSV tại vị trí đầu tuyến nhánh rẽ Viện NC Công nghệ mới (cột 144) đz 475 NHS _Lắp chụp bảo vệ FCO, CSV, MBA, băng keo điểm hở cáp ngầm, xịt form tủ điện, kết hợp VSBD … tại TBA Viện NC Công nghệ mới (cột 144/1) đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VANPCông ty Minh Tuấn Tú T107:30 ngày 16/10/202111:30 ngày 16/10/2021Thay giáp buộc cổ sứ định hình nhánh rẽ TBA Công ty Minh Tuấn Tú - ĐZ 479/ Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI31Hoàng Anh Gia Lai07:30 ngày 16/10/202112:30 ngày 16/10/2021Thay định kỳ hệ thống đo đếm KH đấu nối sau MC tổng TBA Hoàng Anh Gia Lai- 480/XHAĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAFFTrường Cao đẳng Việt - Hàn09:00 ngày 16/10/202112:00 ngày 16/10/2021Lắp cách điện tăng cường FCO, lắp chụp bảo vệ FCO tại vị trí đầu tuyến nhánh rẽ Trường CĐ CNTT Việt-Hàn (cột 162) đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAOKCông ty Nhật Linh12:30 ngày 16/10/202118:00 ngày 16/10/2021VSBD, thay MBA có hàm lượng nước trong dầu và điện áp đánh thủng không đạt TBA Siêu Thị Nhật Linh (cấp điện BV Tâm Trí ĐN) - ĐZ 476/ Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFENKDC Bàu Thạc Gián 116:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGAĐông Tây 316:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGBĐào Duy Anh16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGIBàu Sen16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGLĐông Tây 116:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFJBĐỗ Quang16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFJHKDC Bàu Thạc Gián 216:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FLDLLê Đình Lý16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FADKTTDĐ khu vực 316:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAECCông ty Samdi16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAESTT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T216:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAETTT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T116:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFIChiếu sáng Đông Tây 116:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFJBưu điện Đông Tây16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFLThông tin duyên hải16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFSBệnh viện Hoàn Mỹ16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAFTSeabank16:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAHNBệnh viện Hoàn Mỹ 216:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAHUVăn phòng Thành Lợi 216:00 ngày 16/10/202117:00 ngày 16/10/2021Đấu lèo VT 28- 478LTRĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục