Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 17/10 cập nhật mới nhất

08:04' - 16/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 17/10.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 17/10 cập nhật mới nhất lúc 07h32 ngày hôm nay 16/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EEH4TĐC Nại Hiên Đông T706:30 ngày 17/10/2021 08:00 ngày 17/10/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEH5TĐC Nại Hiên Đông T506:30 ngày 17/10/2021 08:00 ngày 17/10/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHPAn Hải Bắc 206:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHYNại Hiên Đông06:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEKJKDC Nại Tú06:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZMTĐC Nại Hiên Đông T606:30 ngày 17/10/2021 08:00 ngày 17/10/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZNTĐC Nại Hiên Đông T806:30 ngày 17/10/2021 08:00 ngày 17/10/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH11KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông06:30 ngày 17/10/2021 08:00 ngày 17/10/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH20Khu TĐC Nại Hiên Đông T1006:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH67Nguyễn Trung Trực06:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EZ34Nại Hiên Đông T1106:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EZ41Nguyễn Chí Diễu06:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAARĐài phát sóng T106:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAASĐài phát sóng T206:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAJPTrạm bơm ST106:30 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZMTĐC Nại Hiên Đông T614:00 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Đấu lèo tại cột 40/8 khôi phục nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZNTĐC Nại Hiên Đông T814:00 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Đấu lèo tại cột 40/8 khôi phục nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH11KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông14:00 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Đấu lèo tại cột 40/8 khôi phục nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV35Dương Vân Nga14:00 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Đấu lèo tại cột 40/8 khôi phục nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EX34KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông T214:00 ngày 17/10/2021 15:30 ngày 17/10/2021 Đấu lèo tại cột 40/8 khôi phục nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHMHKDC Đa Phước 15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Đấu lèo đầu cáp ngầm cột C1 - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm) Mở lèo cột 37/10 - 477 T2.HKH Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Đa Phước, KDC Đa Phước, Vỏ bao Ximang, Trọng Tín, Tân Phát - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHQBThanh Vinh 215:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Thanh Vinh, Thanh Vinh 2 - 471 T2.HKH (SCTX)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHQSThanh Vinh15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Thanh Vinh, Thanh Vinh 2 - 471 T2.HKH (SCTX)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHY4An Ngãi đông15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Thanh Vinh, Thanh Vinh 2 - 471 T2.HKH (SCTX)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHYNĐa Phước 415:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Đấu lèo đầu cáp ngầm cột C1 - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm) Mở lèo cột 37/10 - 477 T2.HKH Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Đa Phước, KDC Đa Phước, Vỏ bao Ximang, Trọng Tín, Tân Phát - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAIPXNK Tổng Hợp15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Đấu lèo đầu cáp ngầm tại cột 17 - 478 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJQTrọng Tín15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Đấu lèo đầu cáp ngầm cột C1 - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm) Mở lèo cột 37/10 - 477 T2.HKH Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Đa Phước, KDC Đa Phước, Vỏ bao Ximang, Trọng Tín, Tân Phát - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJZKAD15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Đấu lèo đầu cáp ngầm tại cột 17 - 478 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKAXử Lý Nước Thải Sơn Trà15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Đấu lèo đầu cáp ngầm cột C1 - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm) Mở lèo cột 37/10 - 477 T2.HKH Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Đa Phước, KDC Đa Phước, Vỏ bao Ximang, Trọng Tín, Tân Phát - 477 T2.HKH (477 HKH 2 đang cấp tạm)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKCSeto15:00 ngày 17/10/2021 18:00 ngày 17/10/2021 Đấu lèo đầu cáp ngầm tại cột 17 - 478 T2.HKHĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục