Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 22/10 cập nhật mới nhất

09:55' - 21/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 22/10.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 22/10 cập nhật mới nhất lúc 09h44 ngày hôm nay 21/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Cẩm LệVC53VU85TBA Trịnh Đình Thảo05:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVSSKDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T105:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVTBBình Hoà 205:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVTRKDC Khuê Trung-Đò Xu T1305:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVWKKDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T305:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW67TBA Đỗ Thúc Tịnh05:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VACEBia Khuê Trung05:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAJACông ty Nhật Linh( Trần Anh)05:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAKLViện kiểm sát TP Đà Nẵng05:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAMKCông ty cà phê 1505:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAMUTrung tâm thống kê khu vực III05:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 - Thay xà, sứ, thay dây, lắp chụp đầu cột, trồng chen cột dưới tuyến từ vị trí trụ 68 đến vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì; từ vị trí trụ R80 (MC 472 LTR/ R80 Đỗ Thúc Tịnh) - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 86 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ; và từ vị trí trụ R76 - ĐZ 472/ Liên Trì đến vị trí trụ 69/10 (TBA KDC Số 3 NTP T1) - ĐZ 480/ Liên Trì - Di dời LBS 472-7 LTR/ R76 Thành Thái đến vị trí R76/1 (XDM) - ĐZ 472/ Liên Trì Nghiệm thu (Công trình ĐTXD CQT ĐZTA năm 2021-VNECO3)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HQ18Phú Thạnh 407:30 ngày 22/10/2021 10:30 ngày 22/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO; Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA Phú Thạnh 4 - 481 HKH 2 (SCL 2021); Thí nghiệm MBA theo Tier 2Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH51KDC Hòa Quý MR khu A T307:30 ngày 22/10/2021 12:30 ngày 22/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/48 Mai Đăng Chơn (tên cũ: 64-4 Mai Đăng Chơn) tại cột 48 đz 477 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV29Lê Tấn Trung07:30 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Lê Tấn Trung (cột 86/1) đz 476 ADOĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VADBViệt Hòa07:30 ngày 22/10/2021 10:30 ngày 22/10/2021 Thay TI đo đếm tại TBA Việt Hòa - ĐZ 479/ Hòa Xuân (Thay TI đến hạn định kỳ)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VANSCông ty Gelex Ninh Thuận07:30 ngày 22/10/2021 12:00 ngày 22/10/2021 Vệ sinh cắt cỏ quanh TBA Gelex Ninh Thuận - Đz 479/Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNRHòa Phát 307:30 ngày 22/10/2021 10:30 ngày 22/10/2021 Sang tải TBA Hòa Phát 3 - 476XHA sang TBA Trường Chinh 18 - 476XHA (Tách lèo tại cột 75-1/2/2 thuộc ĐZHA TBA Hòa Phát 3 - 476XHA)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FACXKios Cai Lang 207:30 ngày 22/10/2021 11:30 ngày 22/10/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm, thí nghiệm định kỳ TBA Kios Cai Lang 2 - 480/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABTPHAN ĐÌNH PHÙNG 108:30 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Đấu nối cấp điện khách hàng vào Dao cắt hạ áp TBA Phan Đình Phùng 1 - 471LTR.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAFYMũi Súng09:00 ngày 22/10/2021 12:00 ngày 22/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Mũi Súng (cột 154/126/2) đz 476 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV37Công ty Cadana13:00 ngày 22/10/2021 15:30 ngày 22/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Cadana đz 473 T2.NHS (cột 78)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNUHòa Phát 213:00 ngày 22/10/2021 16:00 ngày 22/10/2021 Sang tải TBA Hòa Phát 2 - 476XHA sang TBA Trường Chinh 19 - 476XHA( Tách lèo tại cột 75-1/2/14 thuộc ĐZHA TBA Hòa Phát 2 - 476XHA).Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO26Đà Sơn 613:30 ngày 22/10/2021 16:30 ngày 22/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO; Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA Đà Sơn 6 - 474 T2.HKH (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQEHòa Minh 3 T813:30 ngày 22/10/2021 16:30 ngày 22/10/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Minh 3 T8 - 477/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQGHòa Minh 3 T913:30 ngày 22/10/2021 16:30 ngày 22/10/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Minh 3 T9 - 477/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FACOBệnh viện Bình Dân13:30 ngày 22/10/2021 17:00 ngày 22/10/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA BV Bình dân - 471/XHAĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EACFTổng cục an ninh15:00 ngày 22/10/2021 17:30 ngày 22/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO, kết hợp xử lý xanh không đảm bảo hành lang tuyến, VSBD, XLTX tại TBA Tổng Cục An Ninh đz 473 T2.NHSĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục