Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 23/4 cập nhật mới nhất

10:01' - 22/04/2023
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 23/4.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 23/4.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 23/4 tại thành phố Đà Nẵng đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chi tiết lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 23/4 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC      MÃ TRẠM            TÊN TRẠM     TỪ                   ĐẾN LÝ DO  TÌNH TRẠNG
Điện lực Liên Chiểu HC53HHQB Thanh Vinh 2 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C2, 11-12, 18-19, 40-41; TBA Thanh Vinh, TĐC Thanh Vinh 2, Thanh Vinh 2, TG Hòa Sơn, An Ngãi Đông 3, An Ngãi Đông, An Ngãi Đông 6; LBS 471-7 T2.HKH/24/1 Âu Cơ,Xử lý tiếp xúc cột 41 - 471 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHQS Thanh Vinh 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C2, 11-12, 18-19, 40-41; TBA Thanh Vinh, TĐC Thanh Vinh 2, Thanh Vinh 2, TG Hòa Sơn, An Ngãi Đông 3, An Ngãi Đông, An Ngãi Đông 6; LBS 471-7 T2.HKH/24/1 Âu Cơ,Xử lý tiếp xúc cột 41 - 471 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHRP Đa Phước 2 06:00 ngày 23/04/2023 13:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C1; TBA Đa Phước 5, Đa Phước 6, Đa Phước 3, KCC nhà ở XH, KCC nhà ở XH T2, Đa Phước 2T1, Đa Phước 2, Lê A, Âu Cơ; LBS 475-7 T2.HKH/39 Đ số 4 - 475 T2.HKH Chuyển dây xuống ATM nhánh TBA Đa Phước 3, Đa Phước 2 - 475 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHY4 An Ngãi đông 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C2, 11-12, 18-19, 40-41; TBA Thanh Vinh, TĐC Thanh Vinh 2, Thanh Vinh 2, TG Hòa Sơn, An Ngãi Đông 3, An Ngãi Đông, An Ngãi Đông 6; LBS 471-7 T2.HKH/24/1 Âu Cơ,Xử lý tiếp xúc cột 41 - 471 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHYB Đa Phước 3 06:00 ngày 23/04/2023 13:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C1; TBA Đa Phước 5, Đa Phước 6, Đa Phước 3, KCC nhà ở XH, KCC nhà ở XH T2, Đa Phước 2T1, Đa Phước 2, Lê A, Âu Cơ; LBS 475-7 T2.HKH/39 Đ số 4 - 475 T2.HKH Chuyển dây xuống ATM nhánh TBA Đa Phước 3, Đa Phước 2 - 475 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C2, 11-12, 18-19, 40-41; TBA Thanh Vinh, TĐC Thanh Vinh 2, Thanh Vinh 2, TG Hòa Sơn, An Ngãi Đông 3, An Ngãi Đông, An Ngãi Đông 6; LBS 471-7 T2.HKH/24/1 Âu Cơ,Xử lý tiếp xúc cột 41 - 471 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHYX KDC Đa Phước 3 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C2, 11-12, 18-19, 40-41; TBA Thanh Vinh, TĐC Thanh Vinh 2, Thanh Vinh 2, TG Hòa Sơn, An Ngãi Đông 3, An Ngãi Đông, An Ngãi Đông 6; LBS 471-7 T2.HKH/24/1 Âu Cơ,Xử lý tiếp xúc cột 41 - 471 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HO17 Âu Cơ 06:00 ngày 23/04/2023 13:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C1; TBA Đa Phước 5, Đa Phước 6, Đa Phước 3, KCC nhà ở XH, KCC nhà ở XH T2, Đa Phước 2T1, Đa Phước 2, Lê A, Âu Cơ; LBS 475-7 T2.HKH/39 Đ số 4 - 475 T2.HKH Chuyển dây xuống ATM nhánh TBA Đa Phước 3, Đa Phước 2 - 475 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HO21 Đa Phước 5 06:00 ngày 23/04/2023 13:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C1; TBA Đa Phước 5, Đa Phước 6, Đa Phước 3, KCC nhà ở XH, KCC nhà ở XH T2, Đa Phước 2T1, Đa Phước 2, Lê A, Âu Cơ; LBS 475-7 T2.HKH/39 Đ số 4 - 475 T2.HKH Chuyển dây xuống ATM nhánh TBA Đa Phước 3, Đa Phước 2 - 475 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HO46 TBA LÊ A 06:00 ngày 23/04/2023 13:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C1; TBA Đa Phước 5, Đa Phước 6, Đa Phước 3, KCC nhà ở XH, KCC nhà ở XH T2, Đa Phước 2T1, Đa Phước 2, Lê A, Âu Cơ; LBS 475-7 T2.HKH/39 Đ số 4 - 475 T2.HKH Chuyển dây xuống ATM nhánh TBA Đa Phước 3, Đa Phước 2 - 475 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HR24 Đa Phước 2T1 06:00 ngày 23/04/2023 13:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C1; TBA Đa Phước 5, Đa Phước 6, Đa Phước 3, KCC nhà ở XH, KCC nhà ở XH T2, Đa Phước 2T1, Đa Phước 2, Lê A, Âu Cơ; LBS 475-7 T2.HKH/39 Đ số 4 - 475 T2.HKH Chuyển dây xuống ATM nhánh TBA Đa Phước 3, Đa Phước 2 - 475 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C2, 11-12, 18-19, 40-41; TBA Thanh Vinh, TĐC Thanh Vinh 2, Thanh Vinh 2, TG Hòa Sơn, An Ngãi Đông 3, An Ngãi Đông, An Ngãi Đông 6; LBS 471-7 T2.HKH/24/1 Âu Cơ,Xử lý tiếp xúc cột 41 - 471 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAAQ Telala 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAAS CS Nguyễn Thị Hiền T1 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HABH Trại Giam Hòa Sơn 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Thí nghiệm CBM Tier 2: Cáp ngầm MC đến C2, 11-12, 18-19, 40-41; TBA Thanh Vinh, TĐC Thanh Vinh 2, Thanh Vinh 2, TG Hòa Sơn, An Ngãi Đông 3, An Ngãi Đông, An Ngãi Đông 6; LBS 471-7 T2.HKH/24/1 Âu Cơ,Xử lý tiếp xúc cột 41 - 471 T2.HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HACL Văn Chi T1 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HACV TM Á Châu 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HADB Thép Mạ Kẽm 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HADD Nhà Máy Đồ Chơi T1 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HADE Cosevco T3 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HADO Điện Máy KCN 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HADW Nam Sơn 2 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAEG CS KCN T2 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAEL Cty VPT 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Vệ sinh bảo dưỡng TC C41, các tủ hợp bộ: TD1, TUC41, 431, 471, 472, 473, 474, 475, 476; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T1, MC131, TI131, DCL 131-3.tại TBA 220kV Hòa Khánh Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAEM Trung Á 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Vệ sinh bảo dưỡng TC C41, các tủ hợp bộ: TD1, TUC41, 431, 471, 472, 473, 474, 475, 476; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T1, MC131, TI131, DCL 131-3.tại TBA 220kV Hòa Khánh Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAEQ Giấy Bãi Bằng 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAES Cty In Đà Nẵng 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Vệ sinh bảo dưỡng TC C41, các tủ hợp bộ: TD1, TUC41, 431, 471, 472, 473, 474, 475, 476; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T1, MC131, TI131, DCL 131-3.tại TBA 220kV Hòa Khánh Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAEW HTX Sắt Số 1 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAFB Matrix 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Dựng cột LT 14m, lắp xà, chuyển dây thay thế cột 7 - 473 T2.HKH (CT Sửa chữa ĐZTA và các N.rẽ 473 T2.HKH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAFG Deahan T2 06:00 ngày 23/04/2023 15:00 ngày 23/04/2023 Vệ sinh bảo dưỡng TC C41, các tủ hợp bộ: TD1, TUC41, 431, 471, 472, 473, 474, 475, 476; kết hợp vệ sinh bảo dưỡng MBA T1, MC131, TI131, DCL 131-3.tại TBA 220kV Hòa Khánh Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục