Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 24/5 cập nhật mới nhất

11:00' - 23/05/2024
BNEWS Bnews. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 24/5. Lịch cúp điện Đà Nẵng. Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai, Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 24/5 cập nhật mới nhất như sau:

STTĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
1Điện lực Sơn TràEC53EEH1Trần Hưng Đạo T406:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
2Điện lực Sơn TràEC53EEHIAn Mỹ T206:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
3Điện lực Sơn TràEC53EEK4Trần Hưng Đạo T506:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
4Điện lực Sơn TràEC53EEKEAn Mỹ T406:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
5Điện lực Sơn TràEC53EEKGKDC An Mỹ T506:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
6Điện lực Sơn TràEC53EELZAn Mỹ T606:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
7Điện lực Sơn TràEC53EEP1Trần Hưng Đạo T206:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
8Điện lực Sơn TràEC53EEP3Han Riverside06:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
9Điện lực Sơn TràEC53EEP6Trần Hưng Đạo T306:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
10Điện lực Sơn TràEC53EH50Euro Village T306:00 24/05/202411:00 24/05/2024_Thí nghiệm CBM Tier 2 MC 474 T2.NHS/66 An Mỹ

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/39/1 Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 RMU Triệu Việt Vương đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: An Mỹ T5, An Mỹ T2, Triệu Việt Vương, An Mỹ T6 đz 474 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: trụ 66-trụ 39/2, trụ 39/2-trụ 39/2-2/1, trụ 39/2A-trụ 39/2-1/1, trụ 39/2-RMU Triệu Việt Vương, Trụ 39/1A-RMU Triệu Việt Vương, trụ 39/1 đến trụ 39 đz 474 T2.NHS (6 đoan)

_Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 476-7 T2.NHS/38 Trần Hưng Đạo đz 476 T2.NHS

_Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm: Trụ 36-RMU Hanriverside, trụ 37-RMU Hanriverside, trụ 37-trụ 38, trụ 38-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-RMU Marina Sông Hàn, trụ 39-trụ 40 đz 476 T2.NHS, trụ 40-trụ R10 đz 475 ADO, RMU Han Riverside-RMU Eurovillage T2, RMU Eurovillage T2-RMU Eurovillage T3, RMU Draft beer-RMU Eurovillage T5.

_Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA: Trần Hưng Đạo T3, Trần Hưng Đạo T4, Trần Hưng Đạo T5 đz 476 T2.NHS
Đã duyệt
Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:

 

1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.

2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.

3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.

4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.

5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.

6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.

7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ >26 độ C, không nên để thiết bị điện ở trạng thái chờ, tắt các thiết bị điện không cần thiết…

8. Sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời, điều này không những giúp tiết kiệm được chi phí tiền điện hàng tháng của gia đình mà còn góp phần tiết kiệm nguồn điện cho quốc gia.

Để theo dõi thêm lịch cắt điện tại Đà Nẵng mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục