Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 26/5 cập nhật mới nhất

21:38' - 25/05/2024
BNEWS Bnews. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 26/5. Lịch cúp điện Đà Nẵng. Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai, Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 26/5 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực Hòa VangGC53GS28TBA PHÚ SƠN 506:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53GS29TBA ÁNH SÁNG PHÚ SƠN T306:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53GS57TBA PHÚ SƠN NAM T306:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53GS63Phú Sơn Nam T206:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53GT48ÁNH SÁNG PHÚ SƠN T206:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53VT28Thôn Phú Sơn06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53VVSCSân banh Hoà khương06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53VVSDÁnh sáng Phú Sơn06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53VVSMPhú sơn Nam06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53VVWOPhú Sơn 206:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGC53VW41TBA Rau sạch Hòa Khương06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGD53VACCXi Măng Cosevco 1906:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGD53VADYKho PT sát thương06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGD53VALPHộ kinh doanh Đặng Thanh Hùng06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Hòa VangGD53VVAYChi nhánh Cty CP Cơ Kim khí Việt Á06:30 26/05/202411:30 26/05/2024_ Dựng trụ vị trí 277T-477CDO; Lắp xà, kéo mới, di dời ĐZ trung thế đi nổi từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO;

_ Di dời ĐZ hạ thế thuộc TBA Sân banh Hòa Khương từ vị trí 276 đến vị trí 278 - 477CDO; (Phục vụ Dự án Cầu Quảng Đà)
Điện lực Liên ChiểuHD53HABFHóa Chất HK07:00 26/05/202415:30 26/05/2024Thay cáp lực, tủ điện TBA Hóa chất Hòa Khánh - 477 LCH (CT SCL 2024)
Điện lực Liên ChiểuHD53HAEVCơ khí 59107:00 26/05/202409:00 26/05/2024Thay TI đo đếm Cty KD Khí Miền Nam thuộc TBA Cơ khí 591 - 473 LCH
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJMSức Trẻ07:00 26/05/202416:30 26/05/2024Thay cáp lực TBA Sức Trẻ T1 - 477 LCH (CT SCL 2024)
Điện lực Liên ChiểuHD53HAPMSức Trẻ T207:00 26/05/202416:30 26/05/2024Thay cáp lực TBA Sức Trẻ T1 - 477 LCH (CT SCL 2024)
Điện lực Liên ChiểuHD53HAYVHoso T207:00 26/05/202409:30 26/05/2024Thay TI đo đếm TBA Hoso T2 - 484 HKH 2
Điện lực Cẩm LệVD53VAPYCông ty CP Carpla07:00 26/05/202416:00 26/05/2024Cải tạo hệ thống đo đếm tại TBA Công ty CP

Carpla - 479 HXU phục vụ đấu nối công tơ cấp

điện cho Công ty CP ô tô Sông Hàn
Điện lực Cẩm LệVD53VAJOBệnh viện VinMex07:30 26/05/202416:30 26/05/2024Bảo dưỡng, vệ sinh, thí nghiệm các tủ RMU

và MBA Bệnh viện Vinmec – Đz 472/LTR
Điện lực Liên ChiểuHD53HAMDBao Bì ABC09:00 26/05/202411:30 26/05/2024Thay TI đo đếm TBA Bao bì ABC - 485 HKH 2
Điện lực Liên ChiểuHD53HASLNhựa Việt Thái09:00 26/05/202411:00 26/05/2024Thay TI đo đếm TBA Việt Thái - 475 LCH
Điện lực Liên ChiểuHD53HAGXViệt Lang11:30 26/05/202413:30 26/05/2024Thay TI đo đếm Cty Duy Thịnh thuộc TBA Việt Lang - 478 T2.HKH
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJZKAD12:00 26/05/202415:00 26/05/2024Thay TI đo đếm TBA KAD - 478 T2.HKH
Điện lực Liên ChiểuHD53HAYDDaijin Vina13:00 26/05/202416:00 26/05/2024Thay TI đo đếm TBA Daijin Vina - 478 T2.HKH

 

Dưới đây là 5 cách tiết kiệm điện tối ưu nhất:

- Thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng

Các thiết bị điện cũ thường có hiệu suất năng lượng thấp, tiêu thụ nhiều điện năng hơn so với các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Do đó, việc thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng là một cách tiết kiệm điện hiệu quả.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên:

 

Việc tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên sẽ giúp giảm nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị làm mát. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào để ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhà, hoặc sử dụng các thiết bị che nắng cho cửa sổ và cửa ra vào để giảm lượng nhiệt từ bên ngoài vào nhà.

- Sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện:

Các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện như công nghệ Inverter, công nghệ LED,... thường có hiệu suất năng lượng cao, tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị điện thông thường.

- Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng:

Ngay cả khi các thiết bị điện đang ở chế độ chờ, chúng vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Do đó, bạn nên rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng để tiết kiệm điện.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng cách:

Việc sử dụng các thiết bị điện đúng cách cũng giúp tiết kiệm điện năng. Ví dụ, bạn nên sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ phù hợp, không nên để nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, hoặc bạn nên sử dụng máy giặt ở chế độ tiết kiệm điện,...

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng một số cách tiết kiệm điện khác như:

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện thay cho bóng đèn sợi đốt.

- Sử dụng lò vi sóng để nấu hoặc hâm nóng thay cho bếp ga.

- Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng.

- Sử dụng quạt thay cho điều hòa khi nhiệt độ không quá cao.

Việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục