Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 31/10 cập nhật mới nhất

10:08' - 30/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 31/10.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 31/10 cập nhật mới nhất lúc 10h04 ngày hôm nay 30/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Liên ChiểuHC53HHO7Khu phố Chợ Hòa Khánh T306:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHQAKhu TT Hóa Chất06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRPĐa Phước 206:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRQHoà Khánh 506:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRTĐa Phước06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHYBĐa Phước 306:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO17Âu Cơ06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO21Đa Phước 506:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO22Đà Sơn 706:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO42TBA Đà Sơn 3 T206:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO46TBA LÊ A06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO49KCC nhà ở XH KCN HK06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO56TBA Âu Cơ 206:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO58TBA Nhà ở XH KCN Hòa Khánh T306:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR12Đơn vị 1413806:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAEDNghiền Đá 53206:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHRTiểu Đoàn Bộ Binh Số 106:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAINNguyễn Hữu Phi06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột 46 đến 65, lắp LBS tại cột 46 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJHMabuchi Motor06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJICS KCN T406:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay xà, sứ, dây dẫn và phụ kiện từ cột C19 đến 39, thay DCL bằng LBS tại cột 39 đz 475 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU59Khu TĐC Hòa Thọ -Hòa Nhơn06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU79Trạm Hòa Thọ Tây06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU98TBA Vạn Lợi06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU99TBA Trường Long06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVTVĐội 5 Phong Bắc06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVUDYến Bắc06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVUHCẩm Hòa06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW53TBA Cẩm Hòa 1-T106:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW86TBA Lilama 706:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAAPKhánh Phong06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAGHCS KCN Hòa Cầm06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAHEVinafco06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAHICty CPCK TM Tân Thanh06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAHKSông Thu T206:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAHQTOKAI06:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Cô lập MBA T2, thanh cái C42, các tủ XT thuộc TC C42 Cầu Đỏ (trừ ngăn 476 Cầu Đỏ) * Lưu ý: Có điện áp cấp ngược đến các ngăn cáp ngầm và TI 476 Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 Chuyển tải: _473 Hoà Xuân cấp 476CDO đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt qua LBS 476- 7CDO/109 CMT8 đóng. _475CDO cấp 476CDO đến MC 476CDO cắt VTTN, đến MC 476CDO/61 Cẩm Lệ cắt, qua LBS 475-7 CDO/R50/6 Phạm Viết Chánh đóng _477CDO cấp 472CDO đến DCL 472-7 CDO/07 NMN cắt qua LBS 472-7/R15 NMN đóng.Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAYUThường Thắng Đạt T206:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay DCL 476 - 7 T2.HKH/24 Đ số 10B bằng LBS, Lắp LBS phân đoạn tại cột 17 (NCĐTC 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAZASuntex06:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thay DCL 473 - 7 T2.HKH/17 Đ số 3 bằng Recloser, DCL 473-7 T2.HKH/46 Đ số 9 bằng LBS (NCĐTC 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBAXPhúc Nhân Gia06:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Dược TW5, Xuân Hưng, Tấm lợp cách nhiệt (hạ TLV) - 472 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBBEMai Anh Quân06:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Dược TW5, Xuân Hưng, Tấm lợp cách nhiệt (hạ TLV) - 472 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC52HHR1Hoa Kiều06:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 XDM ĐZTA ngầm phụ vục tháo dỡ di dời trụ trung thế từ 213 đến 214 NR Golf Bà Nà - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu XDM ĐZTA ngầm phục vụ tháo dỡ di dời trụ trung thế từ khoảng cột 213/6 đến 213/10 NR An Sơn - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu Tháo hạ giàn giáo phục vụ kéo rãi ĐZ 500kV giao chéo đường dây 22kVhiện trạng từ vị trí 183-185 - XT 41T2.HKH VSBD, thí nghiệm thông số Tier MBA (kết hợp SCL theo KH CBM 2021) tại TBA: Hòa Ninh 4; Hòa Ninh 8; Hòa Ninh 6; Thôn Hòa Phát - 471T2.HKH Sửa chữa thay tủ điện và phụ kiện tại TBA Khu TĐC số 2 ĐT 602 - 471T2.HKH (CT SCL 2021) ...............Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GGR2TBA HOA KIỀU T206:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 XDM ĐZTA ngầm phụ vục tháo dỡ di dời trụ trung thế từ 213 đến 214 NR Golf Bà Nà - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu XDM ĐZTA ngầm phục vụ tháo dỡ di dời trụ trung thế từ khoảng cột 213/6 đến 213/10 NR An Sơn - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu Tháo hạ giàn giáo phục vụ kéo rãi ĐZ 500kV giao chéo đường dây 22kVhiện trạng từ vị trí 183-185 - XT 41T2.HKH VSBD, thí nghiệm thông số Tier MBA (kết hợp SCL theo KH CBM 2021) tại TBA: Hòa Ninh 4; Hòa Ninh 8; Hòa Ninh 6; Thôn Hòa Phát - 471T2.HKH Sửa chữa thay tủ điện và phụ kiện tại TBA Khu TĐC số 2 ĐT 602 - 471T2.HKH (CT SCL 2021) ...............Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GQ25TBA KDC HÒA NINH 506:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 XDM ĐZTA ngầm phụ vục tháo dỡ di dời trụ trung thế từ 213 đến 214 NR Golf Bà Nà - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu XDM ĐZTA ngầm phục vụ tháo dỡ di dời trụ trung thế từ khoảng cột 213/6 đến 213/10 NR An Sơn - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu Tháo hạ giàn giáo phục vụ kéo rãi ĐZ 500kV giao chéo đường dây 22kVhiện trạng từ vị trí 183-185 - XT 41T2.HKH VSBD, thí nghiệm thông số Tier MBA (kết hợp SCL theo KH CBM 2021) tại TBA: Hòa Ninh 4; Hòa Ninh 8; Hòa Ninh 6; Thôn Hòa Phát - 471T2.HKH Sửa chữa thay tủ điện và phụ kiện tại TBA Khu TĐC số 2 ĐT 602 - 471T2.HKH (CT SCL 2021) ...............Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GQ26TBA HÒA NINH 2T106:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 XDM ĐZTA ngầm phụ vục tháo dỡ di dời trụ trung thế từ 213 đến 214 NR Golf Bà Nà - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu XDM ĐZTA ngầm phục vụ tháo dỡ di dời trụ trung thế từ khoảng cột 213/6 đến 213/10 NR An Sơn - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu Tháo hạ giàn giáo phục vụ kéo rãi ĐZ 500kV giao chéo đường dây 22kVhiện trạng từ vị trí 183-185 - XT 41T2.HKH VSBD, thí nghiệm thông số Tier MBA (kết hợp SCL theo KH CBM 2021) tại TBA: Hòa Ninh 4; Hòa Ninh 8; Hòa Ninh 6; Thôn Hòa Phát - 471T2.HKH Sửa chữa thay tủ điện và phụ kiện tại TBA Khu TĐC số 2 ĐT 602 - 471T2.HKH (CT SCL 2021) ...............Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GQ27TBA ĐỘI 3 T206:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 XDM ĐZTA ngầm phụ vục tháo dỡ di dời trụ trung thế từ 213 đến 214 NR Golf Bà Nà - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu XDM ĐZTA ngầm phục vụ tháo dỡ di dời trụ trung thế từ khoảng cột 213/6 đến 213/10 NR An Sơn - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu Tháo hạ giàn giáo phục vụ kéo rãi ĐZ 500kV giao chéo đường dây 22kVhiện trạng từ vị trí 183-185 - XT 41T2.HKH VSBD, thí nghiệm thông số Tier MBA (kết hợp SCL theo KH CBM 2021) tại TBA: Hòa Ninh 4; Hòa Ninh 8; Hòa Ninh 6; Thôn Hòa Phát - 471T2.HKH Sửa chữa thay tủ điện và phụ kiện tại TBA Khu TĐC số 2 ĐT 602 - 471T2.HKH (CT SCL 2021) ...............Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GQ28TBA QUAN NAM 2(ĐÔNG SƠN-HÒA NINH)06:30 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 XDM ĐZTA ngầm phụ vục tháo dỡ di dời trụ trung thế từ 213 đến 214 NR Golf Bà Nà - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu XDM ĐZTA ngầm phục vụ tháo dỡ di dời trụ trung thế từ khoảng cột 213/6 đến 213/10 NR An Sơn - 471T2.HKH (mở đường Vành Đai Tây)_Nghiệm thu Tháo hạ giàn giáo phục vụ kéo rãi ĐZ 500kV giao chéo đường dây 22kVhiện trạng từ vị trí 183-185 - XT 41T2.HKH VSBD, thí nghiệm thông số Tier MBA (kết hợp SCL theo KH CBM 2021) tại TBA: Hòa Ninh 4; Hòa Ninh 8; Hòa Ninh 6; Thôn Hòa Phát - 471T2.HKH Sửa chữa thay tủ điện và phụ kiện tại TBA Khu TĐC số 2 ĐT 602 - 471T2.HKH (CT SCL 2021) ...............Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục