Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 9/11 cập nhật mới nhất

08:07' - 08/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ngày mai 9/11 cập nhật mới nhất từ website Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) chi tiết cập nhật mới nhất ngày ngày mai 9/11:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AAGKĐÔNG TÂY 207:00 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021_Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến TBA Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu T2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Đông Tây 2 và TBA Chiếu Sáng Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến, chụp cọc hạ áp MBA TBA NH Đông Á – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường LBFCO đầu tuyến TBA KS MERCURY – 476LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAGWKIỆT 12 HOÀNG DIỆU07:00 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021_Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến TBA Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu T2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Đông Tây 2 và TBA Chiếu Sáng Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến, chụp cọc hạ áp MBA TBA NH Đông Á – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường LBFCO đầu tuyến TBA KS MERCURY – 476LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A7AVKS MERCURY07:00 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021_Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến TBA Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu T2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Đông Tây 2 và TBA Chiếu Sáng Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến, chụp cọc hạ áp MBA TBA NH Đông Á – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường LBFCO đầu tuyến TBA KS MERCURY – 476LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A7AXKIỆT 12 HOÀNG DIỆU T207:00 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021_Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến TBA Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu T2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Đông Tây 2 và TBA Chiếu Sáng Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến, chụp cọc hạ áp MBA TBA NH Đông Á – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường LBFCO đầu tuyến TBA KS MERCURY – 476LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABBYCHIẾU SÁNG ĐÔNG TÂY 207:00 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021_Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến TBA Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu T2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Đông Tây 2 và TBA Chiếu Sáng Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến, chụp cọc hạ áp MBA TBA NH Đông Á – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường LBFCO đầu tuyến TBA KS MERCURY – 476LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABDNNGÂN HÀNG ĐÔNG Á07:00 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021_Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến TBA Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu T2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO, chụp cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM TBA Đông Tây 2 và TBA Chiếu Sáng Đông Tây 2 – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường FCO đầu tuyến, chụp cọc hạ áp MBA TBA NH Đông Á – 476LTR. - Lắp sứ tăng cường LBFCO đầu tuyến TBA KS MERCURY – 476LTR.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EK14Nguyễn Văn Thoại07:00 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA Nguyễn Văn Thoại đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS35T3 Đảo A-B Hòa Xuân07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS36T4 Đảo A-B Hòa Xuân07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS37T5 Đảo A-B Hòa Xuân07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS39Hòa Xuân 1A-T107:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS40Hòa Xuân 1A-T207:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS41T7 Đảo A-B Hòa Xuân07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS43TBA 1BT1 Hòa Xuấn07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS44TBA 1BT2 Hòa Xuấn07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS52T6 Đảo AB Hòa Xuân07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU69TBA Hòa Xuân 1BT507:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU70TBA Hòa Xuân 1BT607:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU96TBA Cồn Dầu T707:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW39T9 Bên Trái đường VCC07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW83TBA 1BT3 Hòa Xuân07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW88TBA 1BT4 Đảo AB Hòa Xuân07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAJVTBA MASSAGE CHAM SPA07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAKZCông ty TNHH Kalasha07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAMFNhà hàng Ngũ hành sơn thượng07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAMYKhu nhà ở Công ty Quang Nguyễn07:00 ngày 09/11/202115:00 ngày 09/11/2021Xử lý tăng dây từ VT 01 đến VT 02 (xử lý nghiêng đầu trụ vị trí 02) - ĐZ 483/ Hòa Xuân _Đấu dây tiếp địa xà trung áp tại VT 09; VT 10; VT 26 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Thu hồi cột LT-8,4 hiện trạng (4.1.5, sau TBA T9 Bên trái VCC - ĐZ 473/ Hòa Xuân), chuyển công tơ qua VT 23 (LT-14) - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Hiệu chỉnh hạ xà trung thế tại VT 56 - ĐZ 483/ Hòa Xuân - Xử lý cáp ngầm trung thế vướng xà chiếu sáng tại VT 55 - ĐZ 483/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM13Xóm 307:30 ngày 09/11/202109:00 ngày 09/11/2021Đóng điện vận hành TBA Nguyễn Tất Thành T2 - 477HLI (CT CQT TBA 2021); san tải hạ áp từ TBA Hưởng Phước và Xóm 3 - 477HLI qua TBA Nguyễn Tất Thành T2 XDM theo phương án số 1525/ĐLHV-KHKTĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM27Hưởng Phước 307:30 ngày 09/11/202109:00 ngày 09/11/2021Đóng điện vận hành TBA Nguyễn Tất Thành T2 - 477HLI (CT CQT TBA 2021); san tải hạ áp từ TBA Hưởng Phước và Xóm 3 - 477HLI qua TBA Nguyễn Tất Thành T2 XDM theo phương án số 1525/ĐLHV-KHKTĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQYHòa Phát 807:30 ngày 09/11/202110:00 ngày 09/11/2021Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 8 - 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHR9DL Xuân Thiều07:45 ngày 09/11/202110:45 ngày 09/11/2021Thay tủ điện TBA DL Xuân Thiều - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI51Trung đoàn 57509:30 ngày 09/11/202112:00 ngày 09/11/2021Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Trung đoàn 575 - 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPIT72A13:00 ngày 09/11/202117:30 ngày 09/11/2021Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA T72A đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR29Đồng Kè13:30 ngày 09/11/202116:30 ngày 09/11/2021Thay tủ điện TBA Đồng Kè - 481 HKH 2 (SCL 2021) thí nghiệm MBA theo Tier 2Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FTC5Trường Chinh 513:30 ngày 09/11/202114:30 ngày 09/11/2021Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Trường Chinh 5 - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FTC5Trường Chinh 516:00 ngày 09/11/202117:00 ngày 09/11/2021Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Trường Chinh 5 - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục