1. >

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9

Facebook Share

BNEWS.VN Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 17/9 đến ngày 18/9.

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 17/9 đến ngày 18/9 như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

NgàyĐiện lựcMã trạm BATên trạm BAGiờ BĐGiờ KT
17/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA11 KS TIÊN SA (AAA11) 03:00
07:00
AC53AAA12 T6 - KCV Bắc Tượng Đài 03:00
07:00
AC53AAA16 NGUYỄN KHOÁI 03:00
07:00
AC53AAA18 TRƯNG NỮ VƯƠNG 5 03:00
07:00
AC53AAAM PHẠM PHÚ THỨ 03:00
07:00
AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 03:00
07:00
AC53AAB5 HOÀ CƯỜNG 7 03:00
07:00
AC53AAB6 HOÀ CƯỜNG 8 03:00
07:00
AC53AABD KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ 03:00
07:00
AC53AABJ CHỢ HÀN 03:00
07:00
AC53AAC1 KDC BÌNH AN 2 03:00
07:00
AC53AAC2 KDC BÌNH AN 3 03:00
07:00
AC53AAC3 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2 03:00
07:00
AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 03:00
07:00
AC53AACD HOÀ THUẬN 1 03:00
07:00
AC53AACT TRẦN QUỐC TOẢN 03:00
07:00
AC53AACZ TRƯNG NỮ VƯƠNG 2 03:00
07:00
AC53AAD1 BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T3 03:00
07:00
AC53AAD7 TBA INDOCHINA 03:00
07:00
AC53AAD9 TIỂU LA 3 03:00
07:00
AC53AADG HÒA CƯỜNG 1 03:00
07:00
AC53AADI HOÀ CƯỜNG 5 03:00
07:00
AC53AADK HÒA CƯỜNG 3 03:00
07:00
AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 03:00
07:00
AC53AAE1 T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00
AC53AAE3 TRƯNG NỮ VƯƠNG 4 03:00
07:00
AC53AAEI NGỌC ANH 03:00
07:00
AC53AAEK KHU CÔNG VIÊN BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00
AC53AAEX HOÀ THUẬN 2 03:00
07:00
AC53AAF3 HOÀNG THÚC TRÂM 03:00
07:00
AC53AAFA HÒA CƯỜNG 4 03:00
07:00
AC53AAFV LIÊN TRÌ NAM 2 03:00
07:00
AC53AAFZ NGÃ TƯ QUÂN KHU 03:00
07:00
AC53AAG3 HÒA THUẬN 4 03:00
07:00
AC53AAG7 LÊ THANH NGHỊ 03:00
07:00
AC53AAG8 NÚI THÀNH 1 03:00
07:00
AC53AAG9 NGUYỄN TRÁC 03:00
07:00
AC53AAGF T1-14B NÚI THÀNH 03:00
07:00
AC53AAGG TẬP THỂ XĂNG DẦU 03:00
07:00
AC53AAGU TIỂU LA 1 03:00
07:00
AC53AAGV TIỂU LA 2 03:00
07:00
AC53AAGY TRƯNG NỮ VƯƠNG 3 03:00
07:00
AC53AAGZ TIỂU LA 4 03:00
07:00
AC53AAI1 NGUYỄN HỮU DẬT 03:00
07:00
AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI 03:00
07:00
AC53AAI9 T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00
AC53AAIA T2-14B NÚI THÀNH 03:00
07:00
AC53AAIL TRẦN PHÚ 3 03:00
07:00
AC53AAIT LIÊN TRÌ NAM 4 03:00
07:00
AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG 03:00
07:00
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 03:00
07:00
AC53AAJ5 ĐOÀN KT-QP 206 QK5 03:00
07:00
AC53AAJ9 HÀN THUYÊN 03:00
07:00
AC53AAJB KDC BÌNH AN 4 03:00
07:00
AC53AAJE T2 KDC TN HOÀ CƯỜNG 03:00
07:00
AC53AAJN BÌNH AN 2 03:00
07:00
AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 03:00
07:00
AC53AAJP DUY TÂN 03:00
07:00
AC53AAJQ KTT CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 03:00
07:00
AC53AAJR T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJV T2-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJW T3-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJX T4-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00
AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 03:00
07:00
AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 03:00
07:00
AD53A4BB (646207) 03:00
07:00
AD53A4BC Phòng Hậu cần Sư đoàn 372 (646208) 03:00
07:00
AD53A4BD Công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng & Đầu tư Quang Nguyễn (647465) 03:00
07:00
AD53A6B1 Công ty TNHH Bình Minh Sông Hàn (646487) 03:00
07:00
AD53A6B4 Công ty TNHH MTV Bảo Long Đặng (647201) 03:00
07:00
AD53A8BN Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng (644059) 03:00
07:00
AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (647003) 03:00
07:00
AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (644045) 03:00
07:00
AD53ABAF Đài Khí Tượng Thuỷ văn KV Trung Trung Bộ (116132) 03:00
07:00
AD53ABAG Trung Tâm Thể Thao Quốc Phòng III - QK5 (116137) 03:00
07:00
AD53ABAG Bộ Tham Mưu - Hội trường cơ quan (640932) 03:00
07:00
AD53ABAG Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Ngọc Khánh tại Đà Nẵng (646133) 03:00
07:00
AD53ABAH (116138) 03:00
07:00
AD53ABAH Cục Chính trị QK5 - Nhà Văn Hóa Quân Khu 5 (116139) 03:00
07:00
AD53ABAH (138926) 03:00
07:00
AD53ABAH Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (635804) 03:00
07:00
AD53ABAI Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (116140) 03:00
07:00
AD53ABAJ Phòng hậu cần-BTM QK5 (116141) 03:00
07:00
AD53ABAP Công ty Cổ phần Kim Đô (114357) 03:00
07:00
AD53ABAP Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Kim Hưng Long (116196) 03:00
07:00
AD53ABAQ Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116197) 03:00
07:00
AD53ABAR Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đỗ Hoàng Hưng (114426) 03:00
07:00
AD53ABAR Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khanh Nguyễn (116198) 03:00
07:00
AD53ABAR Công ty Cổ phần du lịch Phú Hoàng Thịnh (642179) 03:00
07:00
AD53ABAR Khách Sạn Tre Xanh Bên Cảng - Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (116195) 03:00
07:00
AD53ABBD Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (116232) 03:00
07:00
AD53ABBD Công ty TNHH Một thành viên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh (646135) 03:00
07:00
AD53ABBX Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125172) 03:00
07:00
AD53ABCA Công Ty TNHH MTV Mạnh Huy Phát (125797) 03:00
07:00
AD53ABCF Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (127580) 03:00
07:00
AD53ABCF Công Ty TNHH MTV Quảng Đông (631058) 03:00
07:00
AD53ABCI Tổng Công ty Sông Thu (128038) 03:00
07:00
AD53ABCJ Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một Thành Viên (128522) 03:00
07:00
AD53ABCZ Văn phòng Thành ủy Ðà Nẵng (141541) 03:00
07:00
AD53ABCZ Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (638983) 03:00
07:00
AD53ABDL (149036) 03:00
07:00
AD53ABDO Trung tâm Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng 3 (151213) 03:00
07:00
AD53ABDP Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151215) 03:00
07:00
AD53ABDQ (151216) 03:00
07:00
AD53ABDQ Công ty TNHH Châu Minh Việt (636350) 03:00
07:00
AD53ABDR Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151217) 03:00
07:00
AD53ABDR (632936) 03:00
07:00
AD53ABDR Sư đoàn 372- Tiểu đoàn 56 (646600) 03:00
07:00
AD53ABDS Cục 11 Tổng cục II - Bộ Quốc Phòng (151218) 03:00
07:00
AD53ABDT TTâm TDTT QP3 - Bộ Tham mưu QK5 (151219) 03:00
07:00
AD53ABDU (151220) 03:00
07:00
AD53ABDV Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151221) 03:00
07:00
AD53ABDV Sư Đoàn 372 - Tiểu đoàn 56 (646903) 03:00
07:00
AD53ABDW Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 03:00
07:00
AD53ABDX Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 03:00
07:00
AD53ABDY (151225) 03:00
07:00
AD53ABDZ Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung - Chi nhánh tổng công ty Điện Lực Miền Trung (151227) 03:00
07:00
AD53ABEA Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (151229) 03:00
07:00
AD53ABEB Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (151230) 03:00
07:00
AD53ABEB Trung tâm Xử lý Bom mìn & Môi trường Quân Khu 5 (635959) 03:00
07:00
AD53ABEB Công ty cổ phần Phát Triển Công Nghệ và Đấu giá Chuyên Việt (635775) 03:00
07:00
AD53ABEC Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung (151233) 03:00
07:00
AD53ABED Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151419) 03:00
07:00
AD53ABEM (621121) 03:00
07:00
AD53ABEO Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty hạ tầng mạng (635444) 03:00
07:00
AD53ABEO Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (622729) 03:00
07:00
AD53ABEP Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn (622728) 03:00
07:00
AD53ABEW Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (623857) 03:00
07:00
AD53ABEW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng(Thành đoàn Đà Nẵng) (646830) 03:00
07:00
AD53ABEW Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (646934) 03:00
07:00
AD53ABEW Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu (647614) 03:00
07:00
AD53ABEW Công ty TNHH Thương mại & Xây lắp Giang Nam (647706) 03:00
07:00
AD53ABEZ Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (624945) 03:00
07:00
AD53ABFB Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Trung (625335) 03:00
07:00
AD53ABFD Công Ty TNHH Tân Khoa Hào (625808) 03:00
07:00
AD53ABFG Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tại Thành phố Đà Nẵng (626626) 03:00
07:00
AD53ABFJ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627172) 03:00
07:00
AD53ABFK Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627173) 03:00
07:00
AD53ABFN Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (627462) 03:00
07:00
AD53ABFR Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hợp Lợi Phát (628603) 03:00
07:00
AD53ABFV Công ty Cổ phần Kim Đô (629692) 03:00
07:00
AD53ABFZ Công ty TNHH Ngũ Long (636606) 03:00
07:00
AD53ABGA Viễn Thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (636013) 03:00
07:00
AD53ABGC Công ty Cổ phần QN - EDEN (638656) 03:00
07:00
AD53ABGL Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (638690) 03:00
07:00
AD53ABGL Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (642079) 03:00
07:00
AD53ABGL Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (642078) 03:00
07:00
AD53ABGL Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (642080) 03:00
07:00
AD53ABGN Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng (639006) 03:00
07:00
AD53ABGO Công ty Bảo Việt Đà Nẵng (639008) 03:00
07:00
AD53ABGQ Công ty TNHH Một thành viên TOYOTA Đà Nẵng (639115) 03:00
07:00
AD53ABGS Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Khatoco tại Đà Nẵng (639333) 03:00
07:00
AD53ABGT Trung đoàn 929 - Sư 372 Quân chủng PK - KQ (639618) 03:00
07:00
AD53ABGV Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (639688) 03:00
07:00
AD53ABHA Công ty Cổ phần QN - EDEN (640149) 03:00
07:00
AD53ABHB Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn (640289) 03:00
07:00
AD53ABHJ Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa An Thịnh (641660) 03:00
07:00
AD53ABHO Trung tâm 3 - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tổng tham mưu (641966) 03:00
07:00
AD53ABHR Công Ty TNHH Sản Xuất Công nghiệp Thương mại Trâm Anh (642371) 03:00
07:00
AD53ABHU Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhuận Đức (626053) 03:00
07:00
AD53ABHU Công ty Cổ phần ô tô Vận Hội Mới (626018) 03:00
07:00
AD53ABHY Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (631066) 03:00
07:00
AD53ABHZ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung (633003) 03:00
07:00
AD53ABIB Công ty TNHH Khởi Phát (630319) 03:00
07:00
AD53ABIB Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633275) 03:00
07:00
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633312) 03:00
07:00
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633313) 03:00
07:00
AD53ABID Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633603) 03:00
07:00
AD53ABIE Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633604) 03:00
07:00
AD53ABII Chi nhánh Công ty TNHH Khởi Phát (635702) 03:00
07:00
AD53ABJB Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (151226) 03:00
07:00
AD53ABJE Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Riverside Tower (626674) 03:00
07:00
ĐL Liên Chiểu HD53HAHC Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (891447) 07:30
11:30
HD53HAHC Trung Tâm Học Liệu - Trường Đại Học Bách Khoa (840563) 07:30
11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH4 TĐC Nại Hiên Đông T7 03:00
17:00
EC53EEH5 TĐC Nại Hiên Đông T5 03:00
17:00
EC53EEH6 TĐC Nại Hiên Đông T2 03:00
17:00
EC53EEH7 TĐC Nại Hiên Đông T1 03:00
17:00
EC53EEH8 Khu phố chợ Mân Thái 03:00
17:00
EC53EEHB Chợ Chiều 2 03:00
17:00
EC53EEHC KDC Thọ Quang 2 03:00
17:00
EC53EEHF Dân dụng X50 03:00
17:00
EC53EEHG Hải Quân 2 03:00
17:00
EC53EEHJ Cầu Đen 03:00
17:00
EC53EEHL Mỹ Khê 1 03:00
17:00
EC53EEHM An Hoà 1 03:00
17:00
EC53EEHN Chợ Chiều 1 03:00
17:00
EC53EEHO Sơn Trà 1 03:00
17:00
EC53EEHQ Mân Thái 3 03:00
17:00
EC53EEHR Mân Thái 2 03:00
17:00
EC53EEHS Mân Thái 1 03:00
17:00
EC53EEHT An Hải Bắc 1 03:00
17:00
EC53EEHV Phước Mỹ 1 03:00
17:00
EC53EEHW Sơn Trà 2 03:00
17:00
EC53EEK7 KDC An cư 3 T1 03:00
17:00
EC53EEK8 KDC An Cư 3 T2 03:00
17:00
EC53EEKH An Nhơn 1 03:00
05:00
EC53EEKI An Nhơn 2 03:00
05:00
EC53EEKM Phước Mỹ 3 03:00
17:00
EC53EEKP An Hoà T1 03:00
17:00
EC53EEKQ An Hoà T2 03:00
17:00
EC53EEKR An Hoà T3 03:00
17:00
EC53EEKS An Hoà T4 03:00
17:00
EC53EEKT An Hoà T5 03:00
17:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 03:00
05:00
EC53EEKV KDC An Cư T2 03:00
17:00
EC53EEKZ Mỹ Đa Đông 2 03:00
07:00
EC53EELE Thành Vinh 03:00
17:00
EC53EELF KDC An Cư T3 03:00
05:00
EC53EELG KDC An Cư T4 03:00
05:00
EC53EELK Lộc Phước 03:00
17:00
EC53EELM KDC An Hoà T6 03:00
17:00
EC53EELX Phạm Văn Đồng T4 03:00
17:00
EC53EELY KDC Nam XLDD 03:00
07:00
EC53EEP9 KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T5 03:00
17:00
EC53EEPB Bến Phà 1 03:00
05:00
EC53EEPO Thọ An 1 03:00
17:00
EC53EEPP Thọ An 2 03:00
17:00
EC53EEPQ Chợ Chiều 4 03:00
17:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 03:00
05:00
EC53EEPW KDC Thọ Quang 03:00
17:00
EC53EEPZ KDC An Hòa T7 03:00
17:00
EC53EEV2 An Hoà 3 03:00
17:00
EC53EEV6 KDC An Hoà 4 T1 03:00
17:00
EC53EEVA Thọ An 3 03:00
17:00
EC53EEVF Phó Đức Chính T2 03:00
17:00
EC53EEVQ Phó Đức Chính 03:00
17:00
EC53EEVR KDC Mân Thái 2 03:00
17:00
EC53EEX3 Khu biệt thự Suối đá 03:00
17:00
EC53EEX5 Phúc Lộc Viên 03:00
17:00
EC53EEX8 KDC An Cư 3 mở rộng T1 03:00
17:00
EC53EEX9 KDC An Cư 3 mở rộng T2 03:00
17:00
EC53EEXD KDC Mân Thái T2 03:00
17:00
EC53EEXF TĐC Nại Hiên Đông T4 03:00
17:00
EC53EEXH KDC Mân Thái T3 03:00
17:00
EC53EEXI KDC Mân Thái T1 03:00
17:00
EC53EEXK KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T2 03:00
17:00
EC53EEXM KDC Thọ Quang MR 03:00
17:00
EC53EEXO Nam Phan Bá Phiến 03:00
17:00
EC53EEXP Cầu Đen 2 03:00
17:00
EC53EEXQ Chợ Chiều 3 03:00
17:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 03:00
05:00
EC53EEXT TĐC Thọ Quang 1 03:00
17:00
EC53EEXY Âu Thuyền Thọ Quang 03:00
17:00
EC53EEZ5 An Cư 2 - mở rộng 03:00
17:00
EC53EEZA KĐT Vịnh Mân Quang 03:00
17:00
EC53EEZB KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn 03:00
17:00
EC53EEZC Bắc Phan Bá Phiến T2 03:00
17:00
EC53EEZD TĐC Nại Hiên Đông T3 03:00
17:00
EC53EEZI Yết Kiêu 03:00
17:00
EC53EEZJ KDC An Đồn 03:00
17:00
EC53EEZM TĐC Nại Hiên Đông T6 03:00
17:00
EC53EEZN TĐC Nại Hiên Đông T8 03:00
17:00
EC53EEZO KDC SơnTrà - Điện Ngọc T3 03:00
17:00
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 03:00
05:00
EC53EEZV Sơn Trà 3 03:00
17:00
EC53EEZW KDC An Cư 5 03:00
17:00
EC53EEZX Mân Thái 4 03:00
17:00
EC53EH11 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông 03:00
17:00
EC53EH14 Hồ Nghinh T1 03:00
17:00
EC53EH15 Hồ Nghinh T2 03:00
17:00
EC53EH16 Trần Văn Dư T1 03:00
07:00
EC53EH22 Hồ Nghinh T3 03:00
17:00
EC53EK11 Cầu Đen T3 03:00
17:00
EC53EK12 KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 03:00
17:00
EC53EK13 Chợ Chiều 5 03:00
17:00
EC53EK16 Nghỉ dưỡng Biên phòng 03:00
17:00
EC53EK19 KCC Nhà XH Nest Home 03:00
17:00
EC53EK24 Mân Thái 3 T2 03:00
17:00
EC53EK26 Hà Bổng 03:00
17:00
EC53EL10 Hồ Nghinh T4 03:00
17:00
EC53EL11 KDC Nhà XH SunHome 03:00
17:00
EC53EP10 Sân Bay Nước Mặn T2 03:00
07:00
EC53EP12 KCC Vân Đồn 03:00
17:00
EC53EP16 Hương Hải Thiền Sư 03:00
17:00
EC53EP21 KĐT Harbour Ville T1 03:00
17:00
EC53EP22 KĐT Harour Ville T2 03:00
17:00
EC53EV12 Dương Đình Nghệ 03:00
17:00
EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5 03:00
17:00
EC53EV16 Nguyễn Phan Vinh 03:00
17:00
EC53EV20 Nhà Công vụ vùng 3 HQ 03:00
17:00
EC53EV21 Nguyễn Thế Lộc 03:00
17:00
EC53EV23 Hồ Nghinh T5 03:00
17:00
EC53EX10 KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 03:00
17:00
EC53EX13 Công viên biển Đông 03:00
17:00
EC53EX19 Thành Vinh 2 03:00
17:00
EC53EX20 Mân Thái 5 03:00
17:00
EC53EX21 An Cư T5 03:00
05:00
EC53EX25 KDC Thọ Quang 3 03:00
17:00
EC53EZ12 KDC An Viên 03:00
17:00
EC53EZ16 Trần Văn Dư T2 03:00
07:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH (505388) 03:00
17:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG LÊ VÕ (988509) 03:00
17:00
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (505433) 03:00
05:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 03:00
05:00
ED53EAAT TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 (505472) 03:00
17:00
ED53EAAU HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (959922) 03:00
17:00
ED53EAAU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505482) 03:00
17:00
ED53EAAV CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505483) 03:00
17:00
ED53EAAW ĐƠN VỊ 17398 LỮ ĐOÀN 680 (505489) 03:00
17:00
ED53EAAX LỮ ĐOÀN 83 ĐƠN VỊ 17314 (505490) 03:00
17:00
ED53EAAY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG & SỬA CHỮA TÀU HẢI SƠN (505497) 03:00
17:00
ED53EAAZ HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (505499) 03:00
17:00
ED53EABA (505501) 03:00
17:00
ED53EABB HẢI ĐỘI 2 BIÊN PHÒNG (505502) 03:00
17:00
ED53EABC (505503) 03:00
17:00
ED53EABC CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH QUÂN (989905) 03:00
17:00
ED53EABC (967609) 03:00
17:00
ED53EABC VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (967586) 03:00
17:00
ED53EABD (505504) 03:00
17:00
ED53EABE (505506) 03:00
17:00
ED53EABF CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT-NHẬT (505509) 03:00
17:00
ED53EABG ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC (505510) 03:00
17:00
ED53EABH TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (505511) 03:00
17:00
ED53EABI CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (505512) 03:00
17:00
ED53EABJ Trạm Hải quan Tiên Sa (505513) 03:00
17:00
ED53EABK CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (505725) 03:00
17:00
ED53EABL (505853) 03:00
17:00
ED53EABP (975107) 03:00
17:00
ED53EABP CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU (974498) 03:00
17:00
ED53EABP CT QLVH ĐIỆN CSÁNG CCỘNG ĐNẴNG (954283) 03:00
17:00
ED53EABP Đài PThanh Truyền Hình ĐN (506303) 03:00
17:00
ED53EABS (506863) 03:00
17:00
ED53EABT CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (506864) 03:00
07:00
ED53EABV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (507221) 03:00
17:00
ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 03:00
17:00
ED53EACD CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (509830) 03:00
17:00
ED53EACE CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (510015) 03:00
17:00
ED53EACL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐẠI VIỆT PHÁT (511067) 03:00
17:00
ED53EACM CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (511429) 03:00
17:00
ED53EACN CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (512555) 03:00
17:00
ED53EACP (512968) 03:00
17:00
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 03:00
05:00
ED53EACS CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG (515338) 03:00
17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM-ASSET-ĐÀ NẴNG (962801) 03:00
17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINGDOOR (990492) 03:00
17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HUY ĐĂNG (508466) 03:00
17:00
ED53EACX CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (520552) 03:00
17:00
ED53EACY (520872) 03:00
17:00
ED53EACY TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 - VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (990634) 03:00
17:00
ED53EACZ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG (521883) 03:00
17:00
ED53EADA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DIỆU CÁT TƯỜNG-KHÁCH SẠN MIMOSA (521959) 03:00
17:00
ED53EADC CT CP Trường Xuân (522657) 03:00
17:00
ED53EADE CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN TIÊN SA (523365) 03:00
17:00
ED53EADF CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU (524011) 03:00
17:00
ED53EADJ CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN (524965) 03:00
17:00
ED53EADK CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN (524966) 03:00
17:00
ED53EADL CÔNG TY TNHH DATHASAM (524968) 03:00
17:00
ED53EADM CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 03:00
17:00
ED53EADN (975066) 03:00
17:00
ED53EADN (945842) 03:00
17:00
ED53EADN DNTN BẢY BAN (944543) 03:00
17:00
ED53EADN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 03:00
17:00
ED53EADN (952322) 03:00
17:00
ED53EADN (974499) 03:00
17:00
ED53EADN (964595) 03:00
17:00
ED53EADO CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 03:00
17:00
ED53EADO VIETTEL ĐÀ NẴNG - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (989393) 03:00
17:00
ED53EADO TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (954577) 03:00
17:00
ED53EADP CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525430) 03:00
17:00
ED53EADP (941055) 03:00
17:00
ED53EADQ CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525431) 03:00
17:00
ED53EADQ (971144) 03:00
17:00
ED53EADS CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525433) 03:00
17:00
ED53EADT CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525434) 03:00
17:00
ED53EADW CHÙA LINH ỨNG (525663) 03:00
17:00
ED53EADX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 03:00
17:00
ED53EADY CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (525993) 03:00
17:00
ED53EAEA CTy QLý VHành ĐIỆN CSáng CCộng ĐN (940748) 03:00
17:00
ED53EAEB CTy QLý VHành ĐIỆN CSáng CCộng ĐN (940744) 03:00
17:00
ED53EAEB CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU (966815) 03:00
17:00
ED53EAEC CTy QLý VHành ĐIỆN CSáng CCộng ĐN (940749) 03:00
17:00
ED53EAEC BÙI THỊ THU SƯƠNG (942812) 03:00
17:00
ED53EAED CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN SƠN TRÀ (940745) 03:00
17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (986604) 03:00
17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI RED FOX (942155) 03:00
17:00
ED53EAEF BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.ĐÀ NẴNG (941061) 03:00
17:00
ED53EAEF CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI (983100) 03:00
17:00
ED53EAEF NGUYỄN HOÀI NAM (988479) 03:00
17:00
ED53EAEG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (942153) 03:00
17:00
ED53EAEI DNTN SXTM VÀ DỊCH VỤ TUẤN THỊNH (942529) 03:00
17:00
ED53EAEJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG NAI (941696) 03:00
17:00
ED53EAEK CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (941697) 03:00
17:00
ED53EAEM CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (942522) 03:00
17:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (943920) 03:00
05:00
ED53EAES CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945419) 03:00
17:00
ED53EAET CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (945420) 03:00
17:00
ED53EAEW (950405) 03:00
17:00
ED53EAEW CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (990150) 03:00
17:00
ED53EAEX CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (946329) 03:00
07:00
ED53EAEZ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947166) 03:00
17:00
ED53EAFA CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947167) 03:00
17:00
ED53EAFA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ P.TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (988269) 03:00
17:00
ED53EAFA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992615) 03:00
17:00
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 03:00
17:00
ED53EAFE CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950284) 03:00
07:00
ED53EAFH CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (951413) 03:00
17:00
ED53EAFI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TPĐN (952278) 03:00
17:00
ED53EAFK CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 03:00
17:00
ED53EAFM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YÊN KHÁNH (953441) 03:00
17:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 03:00
17:00
ED53EAFP DNTN LÊ VĂN XUÂN (953443) 03:00
17:00
ED53EAFQ (953950) 03:00
17:00
ED53EAFS CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG (954298) 03:00
17:00
ED53EAFT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (954474) 03:00
17:00
ED53EAFU (954638) 03:00
17:00
ED53EAFV CÔNG TY TNHH THANH HUYỀN (954562) 03:00
17:00
ED53EAFV BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (984097) 03:00
17:00
ED53EAFW CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 03:00
17:00
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 03:00
17:00
ED53EAFZ CHINHÁNH CÔNGTY TNHH KHÍHÓALỎNG CỘINGUỒN(VIỆTNAM)TẠI TP.ĐÀNẴNG (955355) 03:00
17:00
ED53EAGA (955905) 03:00
17:00
ED53EAGB CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN (956286) 03:00
17:00
ED53EAGC DNTN SXTM&DV TUẤN THỊNH (956772) 03:00
17:00
ED53EAGC (989174) 03:00
17:00
ED53EAGC (503883) 03:00
17:00
ED53EAGC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992617) 03:00
17:00
ED53EAGE CT TNHH TM MINH NGHĨA (956812) 03:00
17:00
ED53EAGF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BIỂN S.TECH (957629) 03:00
17:00
ED53EAGG CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957630) 03:00
17:00
ED53EAGH CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957631) 03:00
17:00
ED53EAGI CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (957628) 03:00
17:00
ED53EAGK CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (959107) 03:00
07:00
ED53EAGM CÔNG TY TNHH DU LỊCH-THƯƠNG MẠI PHÚ AN THỊNH (959728) 03:00
07:00
ED53EAGP ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH AN HẢI (961239) 03:00
17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (973600) 03:00
17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (961595) 03:00
17:00
ED53EAGU (962875) 03:00
17:00
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 03:00
17:00
ED53EAGV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (961980) 03:00
17:00
ED53EAGW CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (962073) 03:00
17:00
ED53EAGX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SEAPRODEX (962312) 03:00
17:00
ED53EAGY CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN (965960) 03:00
17:00
ED53EAGY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC BIỂN (968880) 03:00
17:00
ED53EAGZ CÔNG TY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG (962734) 03:00
17:00
ED53EAHB CHINHÁNH CÔNGTYCỔPHẦN ĐẦUTƯ 559-KHUDULỊCH NGHỈ DƯỠNG FUSION MAIA ĐÀNẴNG (963293) 03:00
07:00
ED53EAHC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (963345) 03:00
17:00
ED53EAHF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG (964240) 03:00
17:00
ED53EAHG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO (968655) 03:00
17:00
ED53EAHG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.A.R (968654) 03:00
17:00
ED53EAHI CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN NGỌC Á CHÂU (964736) 03:00
07:00
ED53EAHL CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (965959) 03:00
07:00
ED53EAHN CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (968470) 03:00
17:00
ED53EAHP TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (966727) 03:00
17:00
ED53EAHR CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967162) 03:00
17:00
ED53EAHS CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967163) 03:00
17:00
ED53EAHU CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967770) 03:00
17:00
ED53EAHV CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (967771) 03:00
17:00
ED53EAHW CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 03:00
17:00
ED53EAHX HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 03:00
17:00
ED53EAHZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (968779) 03:00
17:00
ED53EAIA CÔNG TY TNHH HẢI THANH (970595) 03:00
17:00
ED53EAIB (968803) 03:00
17:00
ED53EAIC (968804) 03:00
17:00
ED53EAID CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HILIN (969543) 03:00
17:00
ED53EAIE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH SÓNG VIỆT (969375) 03:00
07:00
ED53EAIF CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (969235) 03:00
07:00
ED53EAII TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (971315) 03:00
17:00
ED53EAIJ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TOÀN (970152) 03:00
17:00
ED53EAIK CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG (971299) 03:00
17:00
ED53EAIL CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (970613) 03:00
17:00
ED53EAIM DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TUẤN THỊNH (970576) 03:00
17:00
ED53EAIQ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 03:00
17:00
ED53EAIQ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI THỊNH (984411) 03:00
17:00
ED53EAIQ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992616) 03:00
17:00
ED53EAIR CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (971172) 03:00
17:00
ED53EAIS DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (971378) 03:00
17:00
ED53EAIT BAN QUẢN LÝ ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG ĐÀ NẴNG (971569) 03:00
17:00
ED53EAIU CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (971694) 03:00
17:00
ED53EAIV CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX (976590) 03:00
17:00
ED53EAIV CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP - NHÀ MÁY LPG ĐÀ NẴNG (976586) 03:00
17:00
ED53EAIW SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (975523) 03:00
17:00
ED53EAIX CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÁT (973030) 03:00
07:00
ED53EAIY (972845) 03:00
17:00
ED53EAJA TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974647) 03:00
17:00
ED53EAJB DNTN ĐẶNG THỊ CA (973744) 03:00
17:00
ED53EAJG (976630) 03:00
17:00
ED53EAJH TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974614) 03:00
17:00
ED53EAJI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP SUNRISE (975284) 03:00
07:00
ED53EAJL CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (975411) 03:00
17:00
ED53EAJQ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975827) 03:00
17:00
ED53EAJR CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975828) 03:00
17:00
ED53EAJV CÔNG TY CỔ PHẦN CHEF MEAT VIỆT NAM (976260) 03:00
17:00
ED53EAJW (976628) 03:00
17:00
ED53EAJX CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG (977010) 03:00
17:00
ED53EAJY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG BẢO CHÍNH (976768) 03:00
17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH MINH TRUNG KIÊN - EU (976905) 03:00
17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ HOÀNG ANH (986530) 03:00
17:00
ED53EAKB CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (978414) 03:00
17:00
ED53EAKC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT MINH ANH (978046) 03:00
17:00
ED53EAKD CÔNG TY TNHH - TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (977344) 03:00
17:00
ED53EAKE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TRỊNH HÀ SÂM (977773) 03:00
17:00
ED53EAKG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG (980495) 03:00
17:00
ED53EAKG CÔNGTY TNHH MỘTTHÀNHVIÊN THƯƠNGMẠI DULỊCH VÂN SƠN HÀ THÀNH (966682) 03:00
17:00
ED53EAKJ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (979215) 03:00
17:00
ED53EAKN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG (978358) 03:00
17:00
ED53EAKO CÔNG TY TNHH HẢI THANH (978819) 03:00
17:00
ED53EAKQ CÔNG TY TNHH BIỂN KIM CƯƠNG (979673) 03:00
17:00
ED53EAKT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHỨT VÕ (979674) 03:00
07:00
ED53EAKW CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO PHƯỚC (980336) 03:00
17:00
ED53EAKY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG PHÚC (980860) 03:00
17:00
ED53EALA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG (980701) 03:00
17:00
ED53EALF (981678) 03:00
05:00
ED53EALL CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỊA ỐC ALPHA NAM (982041) 03:00
17:00
ED53EALM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẶNG GIA PHÚC (981970) 03:00
17:00
ED53EALW CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (983295) 03:00
17:00
ED53EALX NƯỚC ĐÁ A.BI (983386) 03:00
17:00
ED53EALY CÔNG TY TNHH DUY THỊNH (983373) 03:00
17:00
ED53EALZ CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (983855) 03:00
17:00
ED53EAMC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (984248) 03:00
17:00
ED53EAMF CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (984397) 03:00
17:00
ED53EAMG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG (984336) 03:00
17:00
ED53EAML CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG XANH (984851) 03:00
17:00
ED53EAMM CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (984982) 03:00
17:00
ED53EAMO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN (985031) 03:00
17:00
ED53EAMR TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (985535) 03:00
17:00
ED53EAMS LỮ ĐOÀN 83 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (985153) 03:00
17:00
ED53EAMT CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND JEEP (985160) 03:00
17:00
ED53EAMU CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (985868) 03:00
17:00
ED53EAMU LIÊN DANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG UPL VÀ CÔNG TY TNHH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHILARI (985163) 03:00
17:00
ED53EAMV CÔNG TY TNHH NGÂN TRÂM (985162) 03:00
17:00
ED53EAMY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT (985506) 03:00
17:00
ED53EANA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (985722) 03:00
17:00
ED53EANC CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (986346) 03:00
07:00
ED53EAND (986365) 03:00
17:00
ED53EANE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI LONG (986279) 03:00
17:00
ED53EANI CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (986892) 03:00
17:00
ED53EANM CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (986978) 03:00
17:00
ED53EANV CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC (987776) 03:00
17:00
ED53EAOD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH VÂN (987983) 03:00
17:00
ED53EAOH HẢI ĐỘI 2 BỘ C.H.B.Đ.B.P. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (988295) 03:00
17:00
ED53EAOK CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ROYAL HUY (988456) 03:00
07:00
ED53EAOL CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ XUÂN (988475) 03:00
17:00
ED53EAOL CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY HÀ NỘI (989656) 03:00
17:00
ED53EAOM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (988871) 03:00
17:00
ED53EAOQ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LÝ BẰNG (989070) 03:00
17:00
ED53EAOR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ART IN PARADISE (989147) 03:00
17:00
ED53EAOU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (989239) 03:00
17:00
ED53EAOV CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (989325) 03:00
07:00
ED53EAPB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ DUYÊN HOÀNG (989621) 03:00
17:00
ED53EAPC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HÂN AN (989634) 03:00
17:00
ED53EAPE CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN YÊN THẾ (989730) 03:00
17:00
ED53EAPF CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG (989742) 03:00
17:00
ED53EAPG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIESKY (989859) 03:00
17:00
ED53EAPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM (991269) 03:00
17:00
ED53EAPM CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (991046) 03:00
17:00
ED53EAPO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (991268) 03:00
17:00
ED53EAPW TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991420) 03:00
17:00
ED53EAQA TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991424) 03:00
17:00
ED53EAQB ĐỒN BIÊN PHÒNG SƠN TRÀ (991430) 03:00
17:00
ED53EAQC CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ NINH (991440) 03:00
17:00
ED53EAQF CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (991606) 03:00
17:00
ED53EAQG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH NGUYỄN QUYỀN (991658) 03:00
17:00
ED53EAQH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (991683) 03:00
07:00
ED53EAQJ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH & DỊCH VỤ V.N.HO.LI.DAY (991754) 03:00
07:00
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI AN (991800) 03:00
17:00
ED53EAQK (986247) 03:00
17:00
ED53EAQN CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS DELI (991919) 03:00
17:00
ED53EAQO CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN I.V.C-TRƯỜNG MẦM NON ABC (991946) 03:00
17:00
ED53EAQQ CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG (992075) 03:00
07:00
ED53EAQR CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (992345) 03:00
17:00
ED53EAQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG (992160) 03:00
17:00
ED53EARA (992346) 03:00
17:00
ED53EARD CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÂM THỊNH (992670) 03:00
17:00
ED53EARG (992702) 03:00
17:00
ED53EARH CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TÂN (992887) 03:00
17:00
ED53EARI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHANAM (992899) 03:00
17:00
ED53EARN (993095) 03:00
17:00
ED53EARO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (993110) 03:00
17:00
ED53EOAS NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI ĐÀ NẴNG (989148) 03:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS27 Gỗ Thủy Sản 03:00
07:00
VC53VS35 T3 Đảo A-B Hòa Xuân 03:00
07:00
VC53VS36 T4 Đảo A-B Hòa Xuân 03:00
07:00
VC53VS39 Hòa Xuân 1A-T1 03:00
07:00
VC53VS40 Hòa Xuân 1A-T2 03:00
07:00
VC53VS41 T7 Đảo A-B Hòa Xuân 03:00
07:00
VC53VS43 TBA T1B1 Hòa Xuấn 03:00
07:00
VC53VS44 TBA T2B2 Hòa Xuấn 03:00
07:00
VC53VS47 TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T4 03:00
07:00
VC53VS49 TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T4 03:00
07:00
VC53VS50 TBA Bình Hòa 6 03:00
07:00
VC53VT26 Huy Cận 03:00
07:00
VC53VT27 Hà Huy Giáp 03:00
07:00
VC53VT41 KCC Gia đình quân nhân QK5 03:00
07:00
VC53VU45 TBA Nhà Văn Hóa Lao Động 03:00
07:00
VC53VVA3 Trường Sa T1 03:00
07:00
VC53VVA4 Trường Sa T2 03:00
07:00
VC53VVA5 Trường Sa T5 03:00
07:00
VC53VVA8 Trường Sa T3 03:00
07:00
VC53VVB2 Trường Sa T4 03:00
07:00
VC53VVB3 Trường Sa T6 03:00
07:00
VC53VVB4 Trường Sa T7 03:00
07:00
VC53VVC4 Tây Nam Hòa Cường T4 03:00
07:00
VC53VVE7 Huỳnh Tấn Phát 03:00
07:00
VC53VVSS KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1 03:00
07:00
VC53VVST KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T2 03:00
07:00
VC53VVSU KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3 03:00
07:00
VC53VVSV KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T4 03:00
07:00
VC53VVSW KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T5 03:00
07:00
VC53VVTA Bình Hoà 1 03:00
07:00
VC53VVTB Bình Hoà 2 03:00
07:00
VC53VVTC UBND Khuê Trung T2 03:00
07:00
VC53VVTD Bình Hoà 3 03:00
07:00
VC53VVTR KDC Khuê Trung-Đò Xu T13 03:00
07:00
VC53VVTS Bình Hoà 5 03:00
07:00
VC53VVTT KDC Khuê Trung T1 03:00
07:00
VC53VVTU KDC Khuê Trung T2 03:00
07:00
VC53VVWJ KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T1 03:00
07:00
VC53VVWK KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T3 03:00
07:00
VC53VW17 KDC Khuê Trung T14 03:00
07:00
VC53VW24 KDC số 5 NTP T2 03:00
07:00
VC53VW31 Phan Đăng Lưu 03:00
07:00
VD53VAAA Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học ĐN (702330) 03:00
07:00
VD53VAAB Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương-Chi nhánh Đà Nẵng (702335) 03:00
07:00
VD53VAAU Văn phòng Bộ Công Thương (710858) 03:00
07:00
VD53VABF Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tuệ Dân (712335) 03:00
07:00
VD53VABJ Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng (712716) 03:00
07:00
VD53VACA Công ty CP xây dựng công trình 545 (698156) 03:00
07:00
VD53VACE Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (600340) 03:00
07:00
VD53VAEO Bệnh viện y học cổ truyền TP Đà Nẵng (664309) 03:00
07:00
VD53VAEP Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Thành phố Đà Nẵng (661830) 03:00
07:00
VD53VAET Công ty TNHH Một Thành Viên Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (666387) 03:00
07:00
VD53VAFC Công ty quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (672370) 03:00
07:00
VD53VAFH Công ty quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (673816) 03:00
07:00
VD53VAGY Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ (691769) 03:00
07:00
VD53VAHX Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (704575) 03:00
07:00
VD53VAJA Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh (716095) 03:00
07:00
VD53VAJO Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC- Bệnh viện đa khoa Quốc tế VINMEC Đà Nẵng (718514) 03:00
07:00
VD53VAJV Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mộng Duyên (719555) 03:00
07:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI3 TĐC Thanh Lộc Đán T2 07:00
17:00
FC53FFMW KDC Thanh Lộc Đán T1 07:00
17:00
FD53FACW Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (892420) 07:00
17:00
FD53FAER Bộ Tư lệnh Phòng Không - Không Quân (910639) 03:00
07:00
FD53FAEV Chi nhánh miền trung-Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam-Công ty Trách nhiệm hữu hạn (911103) 03:00
07:00
FD53FAGM Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (917542) 03:00
07:00
18/09/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHNZ Hoà An 3 08:00
11:30
HC53HM21 Hưởng Phước 08:00
09:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 08:30
11:30
HC53HN20 Bắc Sơn 1 08:00
11:30
HC53HN21 KDC Phước Lý T3 08:00
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 07:30
12:00
VC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 09:30
11:30
VC53VVSP La Châu 2 07:30
09:30
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP Đà Nẵng (715867) 07:30
12:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP.Đà Nẵng (716233) 07:30
12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI4 Hà Huy Tập 13:00
15:30
FC53FFJH KDC Bàu Thạc Gián 2 15:00
17:30
FC53FFO9 KDC Bệnh viện Ung thư 07:30
11:30

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trên thế giới mỗi năm có 8 triệu tấn chất nhựa bị thải ra đại dương, tương đương mỗi phút có một chiếc xe tải chở rác thải nhựa đổ ra biển gây thiệt hại cho hệ sinh thái biển tới khoảng 8 tỷ USD.

ncif