Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 1/12 cập nhật mới nhất

08:14' - 30/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 1/12 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 1/12:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 1/12:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh HảiIC530092T.92 - Hòn Nghê - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 01/12/202117:00 ngày 01/12/2021Đấu nối cáp ngầm tuyến 475ĐĐE tại MC trạm 110Kv- ĐĐE và vị trí 476-478ĐĐE_04, thay xà trung áp tuyến 478ĐĐE tại cột 478ĐĐE_22/7, chuyển đấu nối NR 478đĐĐE_04/1 nhận điện tuyến 475ĐĐE thiết kế mới.Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530096Trạm Vĩnh Ngọc05:00 ngày 01/12/202117:00 ngày 01/12/2021Đấu nối cáp ngầm tuyến 475ĐĐE tại MC trạm 110Kv- ĐĐE và vị trí 476-478ĐĐE_04, thay xà trung áp tuyến 478ĐĐE tại cột 478ĐĐE_22/7, chuyển đấu nối NR 478đĐĐE_04/1 nhận điện tuyến 475ĐĐE thiết kế mới.Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530104T.104 - Trường lái xe 105:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530105T.105_Trường lái xe 205:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530241Trạm 241 Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530244Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530331Trạm 331 Xã Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530332Trạm T.332 Đắc Lộc Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530354Vĩnh Phương 105:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530356T.356 - Nguyễn Xiển ( Vĩnh Phương)05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530357Trạm 357 Đắc Lộc05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530358T.358 - Đắc Lộc - Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530360T.360 - Trường Lái - Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53105BT.105B Liên Thành, Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53282BCTY Cơ khí BQP (khu dân cư)05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53352AVĩnh Phương 205:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53352BVĩnh Phương 205:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53353AVĩnh Phương 105:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53353BĐắc Lộc-Vĩnh Phương05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53359BT.359B_Hòn Nghê05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_15Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53359DMai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_15Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC53CF02T.CF02_Hốc Bò05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_15Hoãn
ĐL Vĩnh HảiID530106Trường dạy nghề Miền Trung05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiID530107CTy TNHH Nhật Hưng05:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Hoãn
ĐL Vĩnh HảiID530112Công ty CP Xây dựng số 1705:00 ngày 01/12/202106:00 ngày 01/12/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_15Hoãn

Còn tiếp >>> Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7QTin liên quan


Tin cùng chuyên mục