Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 12/1 cập nhật mới nhất

08:41' - 11/01/2022
BNEWS Lịch ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 12/1 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp điện vào ngày mai 12/1 chi tiết như sau: 

01
ĐL Diên Khánh
EC510182
Trạm 182 - Suối Hiệp
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
02
ĐL Diên Khánh
EC530045
Trạm 45 - Suối Hiệp
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
03
ĐL Diên Khánh
EC530103
Trạm 103 - Suối Hiệp
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
04
ĐL Diên Khánh
EC530183
Trạm 183 - Suối Hiệp
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
05
ĐL Diên Khánh
ED530009
Trạm 09 - CTCP Đuờng Khánh Hoà
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
06
ĐL Diên Khánh
ED530010
Trạm 10 - DNTN Hiệp Thành
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
07
ĐL Diên Khánh
ED530058
Trạm 58 - CTCP Bao bì 3/2
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
08
ĐL Diên Khánh
ED530070
Trạm 70 - CTCP Bao bì 3/2
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
09
ĐL Diên Khánh
ED530260
Trạm 260 - Cty TNHH Hoàng Lai
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
10
ĐL Diên Khánh
ED530266
Trạm 266 - Cty TNHH Ngọc Duy
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
11
ĐL Diên Khánh
ED530331
Trạm 331 - DNTN Thọ Hoà
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
12
ĐL Diên Khánh
ED530398
Trạm 398 - Cty TNHH H.T.T
05:00 ngày 12/01/2022
07:00 ngày 12/01/2022
Thu hồi xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_44
Đã duyệt
13
ĐL Nha Trang
BC53014B
Trạm T.14B -Phan Đình Giót
07:00 ngày 12/01/2022
11:30 ngày 12/01/2022
Cân pha, siết kẹp răng các lèo hạ áp trạm T.14B
Đã duyệt
14
ĐL Nha Trang
BD530570N
Trạm T.570NN - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn
07:00 ngày 12/01/2022
11:30 ngày 12/01/2022
Vệ sinh công nghiệp tủ RMU-PS03. (Theo đề nghị của Phúc Sơn)
Đã duyệt
15
ĐL Nha Trang
BD53570P
Trạm T.570P - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn
07:00 ngày 12/01/2022
11:30 ngày 12/01/2022
Vệ sinh công nghiệp tủ RMU-PS03. (Theo đề nghị của Phúc Sơn)
Đã duyệt
16
ĐL Nha Trang
BD53570Q
Trạm T.570Q - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn
07:00 ngày 12/01/2022
11:30 ngày 12/01/2022
Vệ sinh công nghiệp tủ RMU-PS03. (Theo đề nghị của Phúc Sơn)
Đã duyệt
17
ĐL Nha Trang
BD53570R
Trạm T.570R - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn
07:00 ngày 12/01/2022
11:30 ngày 12/01/2022
Vệ sinh công nghiệp tủ RMU-PS03. (Theo đề nghị của Phúc Sơn)
Đã duyệt
18
ĐL Cam Ranh
CC43G345
T.TG345 - (07)
07:00 ngày 12/01/2022
16:00 ngày 12/01/2022
Thi công hạ ngầm nhánh rẽ trung áp 474NCR/176/128 cấp điện trạm T.345
Đã duyệt
19
ĐL Cam Ranh
CD430345
0300345--|--Khu Tái Định Cư Bình Tiên
07:00 ngày 12/01/2022
16:00 ngày 12/01/2022
Thi công hạ ngầm nhánh rẽ trung áp 474NCR/176/128 cấp điện trạm T.345
Đã duyệt
20
ĐL Diên Khánh
EC510181
Trạm 181 - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
21
ĐL Diên Khánh
EC510184
Trạm 184 - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
22
ĐL Diên Khánh
EC510185
Trạm 185 - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
23
ĐL Diên Khánh
EC510461
Trạm 461 - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
24
ĐL Diên Khánh
EC530011
Trạm 11 - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
25
ĐL Diên Khánh
EC530019
Trạm 19 - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
26
ĐL Diên Khánh
EC530048
Trạm 48 - Suối Tiên
07:00 ngày 12/01/2022
13:30 ngày 12/01/2022
THA thu hồi cột, san nhánh rẽ công tơ khách hàng T.132, T.48, T.48C sang cột mới
Đã duyệt
27
ĐL Diên Khánh
EC53006C
Trạm 06C - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
28
ĐL Diên Khánh
EC530102
Trạm 102 - Suối Hiệp
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
29
ĐL Diên Khánh
EC530132
Trạm 132 - Suối Tiên
07:00 ngày 12/01/2022
13:30 ngày 12/01/2022
THA thu hồi cột, san nhánh rẽ công tơ khách hàng T.132, T.48, T.48C sang cột mới
Đã duyệt
30
ĐL Diên Khánh
EC53048C
Trạm 48C - Suối Tiên
07:00 ngày 12/01/2022
13:30 ngày 12/01/2022
THA thu hồi cột, san nhánh rẽ công tơ khách hàng T.132, T.48, T.48C sang cột mới
Đã duyệt
31
ĐL Diên Khánh
ED530008
Trạm 08 - Cty TNHH TAISHO Việt Nam
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
32
ĐL Diên Khánh
ED530258
Trạm 258 - Cty TNHH Hiệp Hưng
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
33
ĐL Diên Khánh
ED530259
Trạm 259 - Cty TNHH NN MTV Yến Sào KH
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
34
ĐL Diên Khánh
ED530351
Trạm 351 - Cty TNHH NN MTV Yến Sào KH
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
35
ĐL Diên Khánh
ED530354
Trạm 354 - CSSX Nhựa Vỹ Khang
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
36
ĐL Diên Khánh
ED530507
Trạm 507 - CTCP Nước Giải Khát Yến Sào Khánh Hòa
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
37
ĐL Diên Khánh
ED53351A
Trạm 351 - Cty TNHH NN MTV Yến Sào KH
07:00 ngày 12/01/2022
13:00 ngày 12/01/2022
Lắp đặt xà, FCO, dây dẫn nhánh rẽ vào T.331 tại vị trí 473DKH_8/28
Đã duyệt
38
ĐL Vĩnh Hải
IC530241
Trạm 241 Vĩnh Phương
07:00 ngày 12/01/2022
16:30 ngày 12/01/2022
Dời đường dây tại cột 475 ĐĐE_97/27
Đã duyệt
39
ĐL Vĩnh Hải
IC530244
Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương
07:00 ngày 12/01/2022
08:00 ngày 12/01/2022
Tháo lèo tại cột 475Đ ĐE_97/26
Đã duyệt
40
ĐL Vĩnh Hải
IC53059H
Trạm 59H
07:00 ngày 12/01/2022
11:00 ngày 12/01/2022
San nhánh rẽ công tơ trạm T.59H
Đã duyệt
41
ĐL Vĩnh Hải
IC53353B
Đắc Lộc-Vĩnh Phương
07:00 ngày 12/01/2022
08:00 ngày 12/01/2022
Tháo lèo tại cột 475Đ ĐE_97/26
Đã duyệt
42
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530080
Trạm 80 Đô thị VCN Phước Long
07:30 ngày 12/01/2022
11:30 ngày 12/01/2022
Thay tủ điện hạ áp T80-C1 do xe tông
Đã duyệt
43
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530038
TRẠM CÔNG CỘNG 38
08:00 ngày 12/01/2022
08:30 ngày 12/01/2022
Tháo lèo trung áp tuyến 471-BTA tại 471BTA/50-76A-4 sửa chữa trạm T.210
Đã duyệt
44
ĐL Vĩnh Nguyên
JC53038B
Trạm Công cộng 38B Phước Đồng
08:00 ngày 12/01/2022
08:30 ngày 12/01/2022
Tháo lèo trung áp tuyến 471-BTA tại 471BTA/50-76A-4 sửa chữa trạm T.210
Đã duyệt
45
ĐL Vĩnh Nguyên
JD530210
Công ty TNHH Hùng Dũng
08:00 ngày 12/01/2022
08:30 ngày 12/01/2022
Tháo lèo trung áp tuyến 471-BTA tại 471BTA/50-76A-4 sửa chữa trạm T.210
Đã duyệt
46
ĐL Nha Trang
BC53017A
Trạm T.17A -Nguyễn Thiện Thuật
14:00 ngày 12/01/2022
17:30 ngày 12/01/2022
Cân pha, siết kẹp răng các lèo hạ áp trạm T.17A
Đã duyệt
47
ĐL Vĩnh Hải
IC530244
Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương
15:30 ngày 12/01/2022
16:30 ngày 12/01/2022
Đấu lèo tại cột 475 Đ ĐE_97/26
Đã duyệt
48
ĐL Vĩnh Hải
IC53353B
Đắc Lộc-Vĩnh Phương
15:30 ngày 12/01/2022
16:30 ngày 12/01/2022
Đấu lèo tại cột 475 Đ ĐE_97/26
Đã duyệt
49
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530038
TRẠM CÔNG CỘNG 38
16:00 ngày 12/01/2022
17:00 ngày 12/01/2022
Đấu lèo trung áp tuyến 471-BTA tại 471BTA/50-76A-4
Đã duyệt
50
ĐL Vĩnh Nguyên
JC53038B
Trạm Công cộng 38B Phước Đồng
16:00 ngày 12/01/2022
17:00 ngày 12/01/2022
Đấu lèo trung áp tuyến 471-BTA tại 471BTA/50-76A-4
Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục