Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 17/11 cập nhật mới nhất

07:53' - 16/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 17/11 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 17/11, được cập nhật vào hồi 7h35 ngày 16/11 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên KhánhEC510117Trạm 117 - Diên Lạc05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510118Trạm 118 - Diên Lạc05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510166Trạm 166 - Diên Lâm05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510167Trạm 167 - Diên Lâm05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510168Trạm 168 - Diên Lâm05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510169Trạm 169 - Diên Lâm05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510224Trạm 224 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510225Trạm 225 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510226Trạm 226 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510227Trạm 227 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510228Trạm 228 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510229Trạm 229 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510231Trạm 231 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510232Trạm 232 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510233Trạm 233 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510234Trạm 234 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510236Trạm 236 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530027Trạm 27 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530028Trạm 28 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530054Trạm 54 - Diên Lâm05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530062Trạm 62 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530230Trạm 230 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530235Trạm 235 - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53054BTrạm 54B - Diên Lâm05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53060BTrạm 60B - Diên Lạc05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53235BTrạm 235B - Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED510504Trạm 504 - Phòng QLĐT Diên Khánh05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530029Trạm 29 - Trạm bơm cầu đôi05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530082Trạm 82 -T1- Giấy Rạng Đông05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530245Trạm 245 - Bưu điện Diên Phước05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530424Trạm 424 - Đào Vũ Lâm05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530436Trạm 436 - BV Chuyên khoa Tâm Thần KH05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530505Trạm 505 - Phòng QLĐT Diên Khánh05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530541Trạm 541 - Trạm Bơm Nước cây Da05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530542Trạm 542 - CTCP Giấy Rạng Đông05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530549Trạm 549 - Cty TNHH Giấy & Bao bì 3/205:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530567Trạm 567 - Cty TNHH XD & Cơ khí Hải My05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530591Trạm 591 - TT Bảo trợ XH, CS & PHCN Người Tâm thần05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED53082ATrạm 82 -T2- Giấy Rạng Đông05:00 ngày 17/11/202107:00 ngày 17/11/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530020Trạm 20 - Diên Bình06:00 ngày 17/11/202116:00 ngày 17/11/2021Kéo mới, thu hồi dây hạ áp T.20 từ cột THA 471DKH_32/26 đến cột A20/17 và nhánh rẽ hạ áp đến cột A20/7A-9 Tách lèo hạ áp và san phụ tải từ cột A20/7 sang trạm T.20B cấy mới (ĐTXD 2021)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002ATrạm T.02A - Vĩnh Ngọc07:00 ngày 17/11/202111:30 ngày 17/11/2021Tăng cường cáp tổng trạm T.02A. Xử lý tăng cường tiếp xúc siết các kẹp răng đấu lèo tại đầu trạm và các cột hạ áp thuộc trạm T.02AĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53095ATrạm T.95A -Vĩnh Thạnh07:00 ngày 17/11/202111:30 ngày 17/11/2021Tăng cường cáp tổng trạm T.95A. Xử lý tăng cường tiếp xúc siết các kẹp răng đấu lèo tại đầu trạm và các cột hạ áp thuộc trạm T.95AĐã duyệt
ĐL Cam RanhCC43045AT.45 - (14)07:00 ngày 17/11/202117:00 ngày 17/11/2021Thay dây hạ áp lộ A của trạm T.45AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438814Ninh Diêm 207:00 ngày 17/11/202110:00 ngày 17/11/2021Căng dây, đấu nối đường dây 22kV XDM TBA T.8814B tại cột 477NTH_67/5AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534228TT Ninh Hòa 1B07:00 ngày 17/11/202110:00 ngày 17/11/2021Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T4228Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534240TT Ninh Hòa 1007:00 ngày 17/11/202110:00 ngày 17/11/2021Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T4240Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53H077HTX muối 1-5 Ninh Diêm07:00 ngày 17/11/202110:00 ngày 17/11/2021Căng dây, đấu nối đường dây 22kV XDM TBA T.8814B tại cột 477NTH_67/5AĐã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53392AT.392A-UBND XÃ VĨNH LƯƠNG07:00 ngày 17/11/202111:30 ngày 17/11/2021Xử lý tiếp xúc hạ áp trạm T.392AĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101BTrạm H101B Cam Hải Tây08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101CTrạm H101C Cam Hải Tây08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53102BTrạm I102B Cam Hải Đông08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53108BTrạm H108B Cam Hải Tây08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H099Trạm H099 Cam Hải Tây08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H101Trạm H101 Cam Hải Tây08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I102Trạm I102 Cam Hải Đông08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I103Trạm I103 Cam Hải Đông08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I104Trạm I104 Cam Hải Đông08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I531Trạm I531 Cam Hải Đông08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I526Bưu Cục Cam Hải Đông08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I529Công Ty Tuyển Rửa Cát FICO08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I618Công ty cát Cam Ranh FICO08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I643Trại nuôi tôm ông Võ Ngọc Thạch08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I658Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I720Trạm I720 Minexco08:00 ngày 17/11/202110:30 ngày 17/11/2021Tahy sứ néo bị vỡ cách điện tại vị trí 471BDSDCR_20/1/10, xử lý giáp níu bị tuột tại vj trí 471BĐCR_20/7A/32Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53061ETrạm T.61E - Lý Tự trọng08:30 ngày 17/11/202109:15 ngày 17/11/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.61EĐã duyệt
ĐL Nha TrangBD530627Trạm T.627 - CTy TNHH Hoàng An09:30 ngày 17/11/202110:15 ngày 17/11/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.627Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53044CTrạm T.44C -Lê Quý Đôn10:30 ngày 17/11/202111:15 ngày 17/11/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.44CĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53024ATrạm T.24A - Chung cư số 2 LHP13:30 ngày 17/11/202114:15 ngày 17/11/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.24AĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53024BTrạm T.24B - Chung cư số 2 LHP14:30 ngày 17/11/202115:15 ngày 17/11/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.24BĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53079CTrạm T.79C-đường LHPhong15:30 ngày 17/11/202116:15 ngày 17/11/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.79CĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53079BTrạm T.79B - Khóm Máy nước16:30 ngày 17/11/202117:15 ngày 17/11/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.79BĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục