Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 20/1 cập nhật mới nhất

07:36' - 19/01/2022
BNEWS Lịch ngừng cung cấp điện của các thành phố, thị xã, huyện ở Khánh Hòa ngày mai 20/1 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
 

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp điện vào ngày mai 16/1 chi tiết như sau: 

01
ĐL Ninh Hòa
DC514299
Phụng Cang - Ninh Hưng
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
02
ĐL Ninh Hòa
DC524232
PĐ Ninh Lộc 5
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
03
ĐL Ninh Hòa
DC524233
PĐ Ninh Lộc 7
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
04
ĐL Ninh Hòa
DC524234
PĐ Ninh Lộc 6
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
05
ĐL Ninh Hòa
DC524298
Mỹ Lợi - Ninh Hưng
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
06
ĐL Ninh Hòa
DC524856
Phước mỹ - Ninh Hưng
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
07
ĐL Ninh Hòa
DC534208
Ninh Hà 2
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
08
ĐL Ninh Hòa
DC534804
Ninh quang 3
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
09
ĐL Ninh Hòa
DC534832
Ninh quang ( chống quá tải)
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
10
ĐL Ninh Hòa
DC53E008
Trạm 4308 B
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
11
ĐL Ninh Hòa
DC53E012
Ninh Bình ( 4243B)
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
12
ĐL Ninh Hòa
DC53E015
DC534804B thạch thành
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
13
ĐL Ninh Hòa
DD534833
SX Gạch Ninh Quang
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
14
ĐL Ninh Hòa
DD534857
Trạm Thu Phí
06:00 ngày 20/01/2022
14:00 ngày 20/01/2022
Thay dây trung áp tuyến 471-NIHO từ vị trí 471NIHO_72 đến vị trí 471NIHO_99 loại 3xAAAWBCC-185 bằng 3xACWBCC-185mm2 dài 1632m (đơn tuyến)
Đã duyệt
15
ĐL Nha Trang
BC53006B
Trạm T.06B -Phan Chu Trinh
07:00 ngày 20/01/2022
12:00 ngày 20/01/2022
Hotline đấu nối cáp ngầm tại cột 471MVO_45/7 cấp điện xe biến áp lưu động (T.999) Cân pha, siết kẹp răng các lèo hạ áp trạm T.06B
Đã duyệt
16
ĐL Cam Ranh
CC43045A
T.45 - (14)
07:00 ngày 20/01/2022
11:00 ngày 20/01/2022
Hoàn thiện lưới điện hạ áp trạm T.45A
Đã duyệt
17
ĐL Cam Lâm
KD53I540
Đèn Đường Nguyễn Tất Thành
07:30 ngày 20/01/2022
16:30 ngày 20/01/2022
An Ngãi thi công dựng trụ, lắp xà, thay dây từ vị trí 472-476BĐCR_C51 đến 472-476BĐCR_C53 (Đội Hotline hỗ trợ tháo đấu lèo, chuỗi néo tại vị trí 472-476BĐCR_C50)
Đã duyệt
18
ĐL Nha Trang
BC53093B
Trạm T.93B Vĩnh Thạnh
14:00 ngày 20/01/2022
17:30 ngày 20/01/2022
Cân pha, siết kẹp răng các lèo hạ áp trạm T.93B
Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục