Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 26/8 cập nhật mới nhất

10:48' - 25/08/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 26/8 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

 

Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 26/8, được cập nhật vào hồi 10h20 ngày 25/8 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC53004ATrạm T.04A -Trần Phú06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBC53004BTrạm T.04B -Thanh tra Tỉnh06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBC53005ETrạm T.05E Hẻm 64 Trần Phú06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBC53017BTrạm T.17B -Nguyễn Thị Minh Khai06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBC53017DTrạm T.17D - Đường Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBC53029CTrạm T.29C - góc Trần Phú - Biệt Thự06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBC53029DTrạm T.29D -Sau KS Khatoco đường Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBC53029ETrạm T.29E - Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBC53029GTrạm T.29G - Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBC53029HTrạm T.29H - Quân Trấn06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD53004CTrạm T.04C - Quảng Trường06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBD530106Trạm T.106 - Khách sạn SeaLight06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530109Trạm T.109 CTTNHHMTV Yến Sào-46 TPhu06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530111Trạm T.111 Khách sạn Violet (Cty Minh Hoàng) 12 Biệt Thự06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530120Trạm T.120 DNTN Đông Dương -12 Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530136Trạm T.136 TT Kỹ thuật Viễn thông - Tin học Bưu điện06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBD530152Trạm T.152 Cty TNHH Hồng Bàng -4B Biệt Thự06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530157Trạm T.157 Ks Cầu Vòng-10A Biet Thu06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530159Trạm T.159 CN Cty Hai Thanh -52 Trần Phú06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBD530160Trạm T.160 Bảo Việt KH06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530161Trạm T.161 Ngân hàng Nông Nghiệp06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBD530162Trạm T.162 TT Văn hóa Tỉnh -46 Tran phu06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530167Trạm T.167 KS Quang Hạnh-Đg Trần Quang Khải06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530178Trạm T.178 CTy TNHH Tân Kỳ - 44 Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530189Trạm T.189 KS Xanh (6 Hùng Vương )06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBD530192Trạm T.192 TTĐTBDNV Thanh tra KVMTTN-8 Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBD530193Trạm T.193 DNTN Hải Đăng - Đường Tôn Đản06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBD530197Trạm T.197 Nhà văn hoá Tỉnh06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530220Trạm T.220 Khách sạn Hải Yến06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBD530221Trạm T.221 Khách sạn Gosia06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530246Trạm T.246 Nhà khách 58 Trần Phú-Hải Quân06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBD530251Trạm T.251 - KS Nhị Phi06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530252Trạm T.252 DNTN Phú Lộc -6 Biệt Thự06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530256Trạm T.256 CTy TNHH MTV Hoàng Hải06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530257Trạm T.257 KS Kim Hoàng Long-146 Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530259Trạm T.259 CTTNHH MTV BALI- 6P Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530260Trạm T.260 Cty TNHH Vũ Hoàng -142 Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530262Trạm T.262 Khách sạn Hoàn Kim -1k+2k Hùng Vương(gác)06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530283Trạm T.283 Khách sạn Nouvotel -50 Trần Phú06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBD530285Trạm T.285 KS Vina caphê-66 Trần Phú06:00 ngày 26/08/202108:30 ngày 26/08/2021Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Hoãn
ĐL Nha TrangBD530287Trạm T.287 Nhà Khách BIDV-21 Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530305Trạm T.305-KS GALINA-05 Hùng Vương06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Nha TrangBD530343Trạm T.343 Khách sạn Hữu Nghị06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBD530344Trạm T.344 Trạm Trụ Sở Thành Ủy06:00 ngày 26/08/202106:15 ngày 26/08/2021Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BHoãn
ĐL Nha TrangBD530347Trạm T.347-KS Hải Yến BIRD-01H Quân Trấn06:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021- Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Hoãn
ĐL Vĩnh NguyênJC510041TRẠM 41 TRẢNG É PHƯỚC ĐỒNG06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC510060Trạm 60 Trảng É Phước Đồng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC530032Trạm 32 Trảng É Phước Đồng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC530038TRẠM CÔNG CỘNG 3806:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53024DTrạm 24D Trảng É (tách trạm 37E)06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53037C37C Thôn Trảng É, Phước Đồng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53037D37D Thôn Trảng É, Phước Đồng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53037E37E Thôn Trảng É, Phước Đồng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53038BTrạm Công cộng 38B Phước Đồng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530117Công ty TNHH TV XD & TM Thành Chung06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530193CTy TNHH Ngọc Long06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530205Trần Văn Bao06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530207Công ty TNHH TM & DV Hoa Biển06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530208Cty TNHH MTV SXDVTM An Hồng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530210Công ty TNHH Hùng Dũng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530216Công ty TNHH 7906:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530217Cty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Ngọc Thiên Long06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530232Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khatoco06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530233Công ty Cổ phần mỏ đá Hòn Cậu06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530234Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SIC06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530269Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Khatoco06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530270Công ty Cổ phần Phú Hưng - Nha Trang06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530271Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530272Tổng Công ty Khánh Việt06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530273Công Ty TNHH Thương Mại Phú Thọ06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530275Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Công Thành06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530279Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530295Công ty TNHH Hữu Cơ Kinh Bắc06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530303Cơ sở Sản Xuất Nhựa Ông Tiến06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530306CTy TNHH Huy Quang06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530307Trường Lái Xe Hồng Bàng06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530327Công ty CP Quang Huy Bakery06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530380Công ty TNHH XD TM và DV Lam Thăng Long06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530400Tịnh Xá Ngọc Ấn06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530408Công ty TNHH Vĩnh Phú06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530490CTCP Nông nghiệp Hữu cơ Công nghệ cao Hoàng Long06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530491Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Hương Giang06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530492Công ty Cổ phần Công nghiệp Công nghệ cao 3T06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530493Công ty TNHH Nông nghiệp Hữu cơ Kim Vinh06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD53193BCông ty TNHH Ngọc Long06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD53217BCông ty TNHH ĐT-TM-DL Ngọc Thiên Long06:30 ngày 26/08/202116:30 ngày 26/08/2021Di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Tỉnh lộ 3Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC43022CT.22C - (09)07:00 ngày 26/08/202113:00 ngày 26/08/2021Xử lý vi phạm hành lang theo yêu cầu UBND Thành phố Cam Ranh cho trạm T.22CĐã duyệt
ĐL Cam RanhCC53138BT.138B - (15)07:00 ngày 26/08/202117:00 ngày 26/08/2021Thay dây hạ áp lộ B của trạm T.138BĐã duyệt
ĐL Cam RanhCD430456Công ty TNHH TM & Du lịch Hoàng Bảo07:00 ngày 26/08/202113:00 ngày 26/08/2021Xử lý vi phạm hành lang theo yêu cầu UBND Thành phố Cam Ranh cho trạm T.22CĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC5143314214B Ninh Phú07:00 ngày 26/08/202115:00 ngày 26/08/2021- Cải tạo đường dây NR 472NIHO_85/115 lên 3 pha (Hotline thi công) - Nâng công suất TBA T.4331, thay dây hạ áp. (Lịch đã được duyệt ngày 10/08/2021 nhưng hoãn công tác do dịch Covid-19)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524662PĐ Ninh Xuân 0307:00 ngày 26/08/202111:30 ngày 26/08/2021- Từ cột 475/38 đến 475/38-1: Thay 3xAC50 bằng 3xACWBCC-50mm2_40m (SCL21NH02). Hotline tháo & đấu lèo xuống FCO nhánh rẽ - Từ cột 475/38-8 đến 475/38-11: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_240m (SCL21NH02).Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534661PĐ Ninh Xuân 0207:00 ngày 26/08/202111:30 ngày 26/08/2021- Từ cột 475/38 đến 475/38-1: Thay 3xAC50 bằng 3xACWBCC-50mm2_40m (SCL21NH02). Hotline tháo & đấu lèo xuống FCO nhánh rẽ - Từ cột 475/38-8 đến 475/38-11: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_240m (SCL21NH02).Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53A112Cơ sở NTTS Tấn Thành07:00 ngày 26/08/202115:00 ngày 26/08/2021- Cải tạo đường dây NR 472NIHO_85/115 lên 3 pha (Hotline thi công) - Nâng công suất TBA T.4331, thay dây hạ áp. (Lịch đã được duyệt ngày 10/08/2021 nhưng hoãn công tác do dịch Covid-19)Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530005Trạm 05 Vĩnh Phước (Ngô Đến)07:00 ngày 26/08/202111:30 ngày 26/08/2021Cân pha trạm T.05Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410056T.56 - Xã Khánh Bình08:00 ngày 26/08/202114:00 ngày 26/08/2021Thi công hoán chuyển MBA T.56 và T.58Hoãn
ĐL Diên KhánhHC410057T.57 - Xã Khánh Bình08:00 ngày 26/08/202114:00 ngày 26/08/2021Thi công hoán chuyển MBA T.56 và T.58Hoãn
ĐL Diên KhánhHC410058T.58 - Xã Khánh Bình08:00 ngày 26/08/202114:00 ngày 26/08/2021Thi công hoán chuyển MBA T.56 và T.58 ( PA chống quá tải TBA )Hoãn
ĐL Diên KhánhHC410059T.59 - Xã Khánh Hiệp08:00 ngày 26/08/202114:00 ngày 26/08/2021Thi công hoán chuyển MBA T.56 và T.58 ( PA chống quá tải TBA )Hoãn
ĐL Diên KhánhHC410060T.60 - Xã Khánh Hiệp08:00 ngày 26/08/202114:00 ngày 26/08/2021Thi công hoán chuyển MBA T.56 và T.58 ( PA chống quá tải TBA )Hoãn
ĐL Diên KhánhHC410062T.62 - Xã Khánh Hiệp08:00 ngày 26/08/202114:00 ngày 26/08/2021Thi công hoán chuyển MBA T.56 và T.58 ( PA chống quá tải TBA )Hoãn
ĐL Diên KhánhHC410063T.63 - Xã Khánh Hiệp08:00 ngày 26/08/202114:00 ngày 26/08/2021Thi công hoán chuyển MBA T.56 và T.58 ( PA chống quá tải TBA )Hoãn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục