Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 4/11 cập nhật mới nhất

10:59' - 03/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 4/11 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 4/11:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 4/11:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC53017ATrạm T.17A -Nguyễn Thiện Thuật06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53017HTrạm T.17H - Nguyễn Thị Minh Khai06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530187Trạm T.187-CCư Nguyễn Thiện Thuật06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53022ATrạm T.22A -Nguyễn Thiện Thuật06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53022BTrạm T.22B -Nguyễn Thiện Thuật06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53022CTrạm T.22C - Nguyễn Thiện Thuật06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53030BTrạm T.30B -Bạch Đằng06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530290Trạm T.290 - Trụ sở Kiểm toán NN Khu vực VIII06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530363Trạm T.363 - KS Hải Đăng Xanh06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530381Trạm T.381 DNTN Thành Hưng06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530382Trạm T.382 Các ban QLDA Thành phố-16 Nguyễn Thiện Thuật06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530482Trạm T.482 Khu Liên Cơ Y Tế 2-Đường Bạch Đằng06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530549Trạm T.549 - Khách sạn Prance06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530567Trạm T.567 - Khách sạn The Time Nha Trang06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530573Trạm T.573 - Căn hộ dịch vụ Home Vũ06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530598Trạm T.598 - Khách sạn Atlantric06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530626Trạm T.626 - Khách sạn Thái Thịnh06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530645Trạm T.645 - Cty TNHH Chăm Pa06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530647Trạm T.647 - CTy CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD53593BTrạm T.593B - Tổ hợp Chung cư và VP Hud Buiding06:00 ngày 04/11/202111:00 ngày 04/11/2021Xủ lý tiếp xúc DCL tuyến 474MVO tại cột 474MVO_46Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530140Lương Hòa - xã Vĩnh Lương06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530290Lương Hoà 106:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530291Lương Hoà 206:00 ngày 04/11/202114:00 ngày 04/11/2021Kéo dây hạ áp mới, lắp đặt phụ kiện,tháo lắp lại đường dây hạ áp cũ trạm T.291Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530184Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530195CTY TNHH Hồng Thịnh06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530196Công Ty TNHH Long Hương06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530197Công Ty TNHH Sao Mai anh06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530198Công Ty TNHH Hưng Long06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530199Công ty Cổ phần bê tông Mường Thanh06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530210Hộ kinh doanh Phạm Đăng Khoa06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530285Công ty TNHH DT FOOD06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530294DNTN Hồng Linh06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID53195BCông ty TNHH hải sản Thịnh Phát NT06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID53198BCông ty TNHH SX & TM Hưng Long06:00 ngày 04/11/202110:00 ngày 04/11/2021- Tháo dỡ 03FCO vị trí 471ĐĐE_96/1 và lặp lại tại vị trí 471ĐĐE_99 - Di dời TBA T.291 đến vị trí mới, Kéo mới đường dây trung áp cấp điện trạm T.291 sau di dời, thu hồi đường dây cũ. - San dây hạ áp T.291 - Bọc các điểm hở từ cột 471 Đ ĐE_66 đến cột 471 Đ ĐE_101Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53010BTrạm T.10B -Cầu Xóm Bóng07:00 ngày 04/11/202116:30 ngày 04/11/2021Thi công lưới điện hạ áp trạm T.10BĐã duyệt

(Còn nữa)

Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục