Lịch cắt điện Quảng Ngãi ngày mai 15/4 cập nhật mới nhất

10:59' - 14/04/2021
BNEWS Lịch cắt điện Quảng Ngãi ngày mai 15/4 cập nhật mới nhất.

Công ty điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch cắt điện ngày mai 15/4 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Bình SơnBC13TA02TBA Bình Thanh Tây 208:00 ngày 15/04/2021 11:00 ngày 15/04/2021 Thay 334 sứ trục chỉ + ty sứ., thay 136 kẹp nhôm 25-240 để tăng cường tiếp xúc đấu nối. Thay các bulon xà sau TBA Bình Thanh Tây 2.Đã duyệt
ĐL Trà BồngTC13SON2Trà Sơn 208:00 ngày 15/04/2021 09:15 ngày 15/04/2021 TNĐK 15 năm TBA Trà Sơn 2Đã duyệt
ĐL Trà BồngTC13SON3Trà Sơn 309:30 ngày 15/04/2021 10:45 ngày 15/04/2021 TNĐK 15 năm TBA Trà Sơn 3Đã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH01Phổ Nhơn 112:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH02Phổ Nhơn 212:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH03Phổ Nhơn 312:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH04Phổ Nhơn 412:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH05Phổ Nhơn 512:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH06Phổ Nhơn 612:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH07Phổ Nhơn 712:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH08Phổ Nhơn 812:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH09Pho Nhon 912:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH10Phổ Nhơn 1012:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH11Phổ Nhơn 1112:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH12Phổ Nhơn 1212:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH13Phổ Nhơn 1312:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH14Phổ Nhơn 1412:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Đức PhổDC13NH15Phổ Nhơn 1512:00 ngày 15/04/2021 13:00 ngày 15/04/2021 Đấu nối đường dây 22kV công trình: Cấp điện phục vụ thi công cầu Bến Bè, xã Phổ Nhơn tại cột số 342 trục chính - XT 477/DUPHĐã duyệt
ĐL Trà BồngTC11LAN1Trà Lãnh 114:00 ngày 15/04/2021 15:15 ngày 15/04/2021 TNĐK 15 năm TBA Trà Lãnh 1Đã duyệt
ĐL Trà BồngTC11LAN2Trà Lãnh 215:30 ngày 15/04/2021 16:45 ngày 15/04/2021 TNĐK 15 năm TBA Trà Lãnh 2Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục