Lịch cắt điện Quảng Trị ngày mai 28/10

11:24' - 27/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quảng Trị ngày mai 28/10.

Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 28/10 như sau:

ĐL Gio LinhCC53GTZZTBA Gio Thành07:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53HLO1TBA Hà Lợi07:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53KP8ZTBA Khu phố 807:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53NH2ZTBA Nhĩ Hạ 207:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53NVCVTBA Nhà VHTT Cửa Việt07:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53CGZZTBA Cang Gián07:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53CH2ZTBA Chợ Hôm 207:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53CSCVTBA Chiếu Sáng Cầu Cửa Việt07:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53DCV1TBA Khu DV-DL Cửa Việt 107:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Gio LinhCC53DLCVTBA Khu DV-DL Cửa Việt07:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - UBND xã Gio Hải đề nghị cắt điện để phát quang hành lang tuyến; - Công ty TNHH XD&TM Cường Linh kết hợp thi công kéo dây Công trình “ĐZ 22kV cấp điện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2”; - Điện lực Gio Linh kết hợp xử lý các điểm xung yếu và khắc phục tồn tại sau Bão số 5Đã duyệt
ĐL Khe SanhFC53VANGTBA Vầng.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53XROZTBA Xa Rô.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFD53CPPTTBA Cà phê Pa Tầng06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Đông HàAD539D3Z9D-306:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - CPSQT: Tách, đấu lèo VT 41/42 nhánh Đường Tránh 9D – XT 473 E4 - ĐLĐH: Lắp kim thu sét, lắp kẹp đầu sứ (CT NCĐTC 2020)Đã duyệt
ĐL Đông HàAD53DHZZTBA Đại Học Huế06:30 ngày 28/10/2020 17:00 ngày 28/10/2020 - CPSQT: Tách, đấu lèo VT 41/42 nhánh Đường Tránh 9D – XT 473 E4 - ĐLĐH: Lắp kim thu sét, lắp kẹp đầu sứ (CT NCĐTC 2020)Đã duyệt
ĐL Khe SanhFC53THUNTBA Thôn Hùn06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53TKKPTBA Thôn Khu KTM, Pa Tầng06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53TOZZTBA Troan Ô06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53TRTHTBA Troan Thượng06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53TRUMThôn Trùm06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53T1ADTBA T1 A Dơi ( A Xau)06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53T2ADTBA T2 A Dơi06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53T2AXTBA T2 - A Xing.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53T3ADTBA T3 A Dơi06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53T4ADTBA T4 A Dơi06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC51T1AXTBA T1 - A Xing.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC51T3AXTBA T3 - A Xing06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC51T4AXTBA T4 - A Xing.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC51TBLPTBA Thôn Ba Lòng, Pa Tầng06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53ADCZTBA A Dơi Cô06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53BLUZTBA BLu06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53CHUATBA Bản Chúa06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53DIEUTBA Tà Điếu06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53KN1ZTBA Kỳ Nơi 106:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53KNZZTBA Kỳ Nơi06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53MSZZTBA Măng Sông.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53PRINTBA Pa Rin.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53PTZZTBA Pa Tầng.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53SDZZTBA Sa Doan.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt
ĐL Khe SanhFC53STZZTBA Sa Tuông.06:00 ngày 28/10/2020 07:00 ngày 28/10/2020 Tách lèo VT523 ĐZ 22kV XT 472 TC Khe SanhĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục