Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 25/6

09:10' - 24/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 25/6.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 25/6 như sau:

Chi tiết Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 25/6:

IỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530589Chung Cư Đống Đa 1A05:00 ngày 25/06/2021 18:30 ngày 25/06/2021 Tháo lèo, Dựng cột, lắp Recloser, đấu nối ĐZ cáp ngầm 22kV vào tủ RMU, Lắp đầu chụp TBA Chung cư Đống Đa 1A, Di dời TBA BT HST Đống Đa và đấu lèo.Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530641Biệt thự HST Đống Đa05:00 ngày 25/06/2021 18:30 ngày 25/06/2021 Tháo lèo, Dựng cột, lắp Recloser, đấu nối ĐZ cáp ngầm 22kV vào tủ RMU, Lắp đầu chụp TBA Chung cư Đống Đa 1A, Di dời TBA BT HST Đống Đa và đấu lèo.Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530899Bà Huyện Thanh Quan05:00 ngày 25/06/2021 18:30 ngày 25/06/2021 Tháo lèo, Dựng cột, lắp Recloser, đấu nối ĐZ cáp ngầm 22kV vào tủ RMU, Lắp đầu chụp TBA Chung cư Đống Đa 1A, Di dời TBA BT HST Đống Đa và đấu lèo.Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539836TBA Nhà hàng Trầu Cau 205:00 ngày 25/06/2021 18:30 ngày 25/06/2021 Tháo lèo, Dựng cột, lắp Recloser, đấu nối ĐZ cáp ngầm 22kV vào tủ RMU, Lắp đầu chụp TBA Chung cư Đống Đa 1A, Di dời TBA BT HST Đống Đa và đấu lèo.Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539855TBA Bất động sản Phú Tài05:00 ngày 25/06/2021 18:30 ngày 25/06/2021 Tháo lèo, Dựng cột, lắp Recloser, đấu nối ĐZ cáp ngầm 22kV vào tủ RMU, Lắp đầu chụp TBA Chung cư Đống Đa 1A, Di dời TBA BT HST Đống Đa và đấu lèo.Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530149Nam Tăng05:00 ngày 25/06/2021 18:00 ngày 25/06/2021 Thay dây dẫn, xà sứ ĐZ 22kV (SCL ĐZ 22kV khu vực ĐLPT năm 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530154Cầu Trắng05:00 ngày 25/06/2021 18:00 ngày 25/06/2021 Thay dây dẫn, xà sứ ĐZ 22kV (SCL ĐZ 22kV khu vực ĐLPT năm 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530413TBA Đồng Cẩm Trên06:30 ngày 25/06/2021 17:30 ngày 25/06/2021 Thay dây dẫn 22kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530414TBA Đồng Cẩm Dưới06:30 ngày 25/06/2021 17:30 ngày 25/06/2021 Thay dây dẫn 22kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534049TBA Hiệp Tiến Thành06:30 ngày 25/06/2021 17:30 ngày 25/06/2021 Thay dây dẫn 22kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534063TBA NEW HOPE BÌNH ĐỊNH06:30 ngày 25/06/2021 17:30 ngày 25/06/2021 Thay dây dẫn 22kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539054TBA Phân Sinh Hóa Sông Kôn06:30 ngày 25/06/2021 17:30 ngày 25/06/2021 Thay dây dẫn 22kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530231TBA BooKtới.07:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530790TBA Gò Dũng07:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532173TBA Nhơn Sơn07:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt

 

Điện Lực Hoài ÂnIC532174TBA Nghĩa Nhơn07:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537024TBA Nghĩa Nhơn 207:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537033TBA Nhơn An07:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537048TBA Nhơn Tịnh07:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC539156Nhơn Sơn 207:40 ngày 25/06/2021 09:20 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Bok Tới XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537046TBA Mộc Bài 210:00 ngày 25/06/2021 11:50 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Đức Long XT475HNH Đấu nối ĐZ22kV TBA Trại Heo Nguyễn Phúc ÁnhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539019TBA Bãi giếng cấp nước10:00 ngày 25/06/2021 11:50 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Đức Long XT475HNH Đấu nối ĐZ22kV TBA Trại Heo Nguyễn Phúc ÁnhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539090TBA Đức Long10:00 ngày 25/06/2021 11:50 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Đức Long XT475HNH Đấu nối ĐZ22kV TBA Trại Heo Nguyễn Phúc ÁnhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539091TBA Gia Đức10:00 ngày 25/06/2021 11:50 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Đức Long XT475HNH Đấu nối ĐZ22kV TBA Trại Heo Nguyễn Phúc ÁnhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539092TBA Gia Đức 210:00 ngày 25/06/2021 11:50 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Đức Long XT475HNH Đấu nối ĐZ22kV TBA Trại Heo Nguyễn Phúc ÁnhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539093TBA Đức Long 210:00 ngày 25/06/2021 11:50 ngày 25/06/2021 Thí nghiệm định kỳ MC NR Đức Long XT475HNH Đấu nối ĐZ22kV TBA Trại Heo Nguyễn Phúc ÁnhĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục