Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 25/7

15:57' - 24/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 25/7.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 25/7 như sau:

Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 25/7:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530406TBA Kinh Tế Mới Cát Hiệp06:45 ngày 25/07/2021 17:45 ngày 25/07/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530428Thuận Ái06:45 ngày 25/07/2021 17:45 ngày 25/07/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530434Thuận Phong06:45 ngày 25/07/2021 17:45 ngày 25/07/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539178ĐMTMN TXCOM06:45 ngày 25/07/2021 17:45 ngày 25/07/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539179ĐMTMN SOLAR06:45 ngày 25/07/2021 17:45 ngày 25/07/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539180ĐMTMN ADC VN06:45 ngày 25/07/2021 17:45 ngày 25/07/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533169TBA An Mỹ07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533170TBA Uỷ Ban Hoài Thanh07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533171TBA Mỹ An07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533172TBA An Lộc07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533191TBA An Lộc 207:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533192TBA Mương Cát Hoài Thanh07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533200TBA An Dinh 207:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533203TBA Ngọc Sơn Bắc07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533204TBA Ngọc Sơn Nam07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533207TBA Tài Lương 307:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC537147TBA Lương Sơn07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC537150TBA Tài Lương 207:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC537150TBA Tài Lương 207:00 ngày 25/07/2021 10:45 ngày 25/07/2021 Di dời ĐZ 0,4kV để mở rộng đường theo yêu cầu của UBND Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573212TBA Ngọc Sơn Bắc 207:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC573220TBA Tài Lương 407:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539008TBA 3730 KVA Cty TNHH SXTM & DV Thiên Phát07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539195Công ty CP Tập Đoàn Telin07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539199Cty TNHH MTV An Hiếu Thảo07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539200Cty CPTM và DVKT SECO POWER Việt Nam07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539201Cty CPĐT và TM A&E GREEN SOLUTIONS07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539202Công ty CP XNK Tam Điệp07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539203Cty TNHH NN Công Nghệ Cao Trung Nguyên07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539152TBA Nguyễn Thanh Linh07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539153TBA Công ty Cổ Phần Năng Lượng Hà Tiên07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539154TBA Phan Văn Việt07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539164SINH PHÁT VN07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539185Cty TNHH Hoàng Khanh07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539189Cty Tới Thời Cao Nguyên07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539193Nhà Máy Bê Tông Xi Măng Hoài Nhơn07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539194Nhà Máy May Ngọc Sơn07:00 ngày 25/07/2021 09:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đầu trên 3FCO nhánh rẽ TBA Tài Lương 5 xây dựng mới (ĐTXD)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539320TT giáo dục thường xuyên 207:15 ngày 25/07/2021 12:00 ngày 25/07/2021 Tháo lèo, FCO TBA Lạc Việt 1,2 và thu hồi cột ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539896TBA BIDIPHAR07:15 ngày 25/07/2021 12:00 ngày 25/07/2021 Tháo lèo, FCO TBA Lạc Việt 1,2 và thu hồi cột ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:30 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:30 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:30 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:30 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:30 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:30 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:30 ngày 25/07/2021 12:30 ngày 25/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC510274TBA T4+5 Bock tới15:00 ngày 25/07/2021 17:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đường dây 22kV TBA T4&5 Bok Tới 3Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC539145TBA Phân Trại 3 Trại Giam Kim Sơn15:00 ngày 25/07/2021 17:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đường dây 22kV TBA T4&5 Bok Tới 3Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC539518TBA T4+T5 Book Tới 215:00 ngày 25/07/2021 17:00 ngày 25/07/2021 Đấu nối đường dây 22kV TBA T4&5 Bok Tới 3Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục