Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 31/7 cập nhật mới nhất

08:56' - 30/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 31/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.


Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 31/7, cập nhật mới nhất vào 8h41 ngày 30/7 như sau:

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Bồng SơnCC573169TBA Thiện Đức 306:45 ngày 31/07/202111:15 ngày 31/07/2021Hoán chuyển MBA tránh nguy cơ sự cốĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530667TĐC Hưng Thịnh 107:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Tháo 3 lèo NR TĐC Hưng Thạnh, bằng phương pháp HotlineHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530875TĐC Hưng Thịnh 207:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Tháo 3 lèo NR TĐC Hưng Thạnh, bằng phương pháp HotlineHoãn
Điện Lực Bồng SơnCC532180TBA Chương Hoà07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC532181TBA UỶ Ban Hoài Châu Bắc07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC532184TBA Chương Hoà Đông07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC532185TBA Huy Thế07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533194TBA Tăng Long 207:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường ĐT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533201TBA Lâm Trúc 207:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường ĐT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533206TBA Tái định cư số 1 Hoài Châu bắc07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC535138TBA Chòm Cát07:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường ĐT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573166TBA Chòm Rừng 207:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường ĐT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573171TBA Chương Hòa 207:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573177TBA Lâm Trúc 307:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường ĐT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539030TBA Cty CP xây dựng 4707:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539034TBA Cty TNHH ĐT và XD Trường Thịnh07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539036TBA DN TN Minh Thảo07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539037TBA HTX SX đá XD Bình Đê07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539039TBA HTX SX đá Bình Đê07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539041TBA HTX SX đá Bình đê 207:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539047TBA số 2 Cty TNHH ĐT và XD Trường Thịnh07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539048TBA 750 KVA Cty TNHH TM Hoài Mỹ07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539137TBA 250kVA Phạm Thị Hường- Tam Quan Nam07:00 ngày 31/07/202116:30 ngày 31/07/2021Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường ĐT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539155TBA Đường bộ Bình Định07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539157TBA Chiếu Sáng Số 1 Hoài Nhơn (H.C.Bắc)07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539170TBA Tuấn Thảo Gia Lai07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539173TBA Chiếu Sáng Gò Dài-Đèo Bình Đê07:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539182HTX Đá Bình Đê 307:00 ngày 31/07/202109:00 ngày 31/07/2021Đấu nối 06 đầu cực Recloser PĐ Chương Hòa với ĐZ 22kV XT474TQU (hoán chuyển từ PĐ Lâm Trúc-XT476TQU)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533197TBA Thiện Đức 207:15 ngày 31/07/202110:15 ngày 31/07/2021Hoán chuyển MBA tránh nguy cơ sự cốĐã duyệt

 


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục