Lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa ngày mai 23/7 cập nhật mới nhất

10:10' - 22/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 23/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 23/7 như sau:

Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 23/7, được cập nhật vào hồi 10h00 ngày 22/7 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh HảiIC530188Trạm CC T.188 Vĩnh Lương05:00 ngày 23/07/202106:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530269Thôn Cát Lợi 105:00 ngày 23/07/202106:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530272Cát Lợi 205:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_174 đến cột 471 Đ ĐE_180Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530289T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương05:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_174 đến cột 471 Đ ĐE_180Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530141Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp TTTH Nha Trang05:00 ngày 23/07/202106:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530156Nuôi tôm Vĩnh Lương05:00 ngày 23/07/202106:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530185Chùa Phật Quang Sơn05:00 ngày 23/07/202106:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530186Tôm giống Vĩnh Lương05:00 ngày 23/07/202106:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530187Trại tôm ông Trung05:00 ngày 23/07/202106:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53138BT.138B - (15)07:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Thay dây hạ áp trạm T.138BHoãn
ĐL Diên KhánhED530055Trạm 55 - CTCP Kỹ thuật Cầu Đường An Phong07:00 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Thay định kỳ hệ thống đo đếm T.55Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51AA01Trạm AA.01 Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51AA02Trạm AA.02 Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51AA03Trạm AA.03 Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA02Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA)07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA03Trạm CA.03 Ba Cụm Nam07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA04Trạm CA.04 Ba Cụm Nam07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51T05ATrạm T.05A Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51T05BTrạm T.05B Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51T07ATrạm T.07A Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T04Trạm T.04 Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T05Trạm T.05 Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T06Trạm T.06 Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T07Trạm T.07 Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53CA01Trạm CA.01 Ba Cụm Nam07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53T07BTrạm T.07B Ba Cụm Bắc07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGD51T103Trạm T.103 Đài KTV Khánh Hoà07:15 ngày 23/07/202108:00 ngày 23/07/2021Tháo lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430454Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD430467Công ty CP Đầu tư Cam Lâm07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD430494Công ty TNHH đầu Tư Cam Lâm07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD430496CTy CP đầu Tư Và Phát Triển Nha Trang T.49607:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD430602Cty CPĐT SYNERGY Nha Trang07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD430603Cty CPĐT SYNERGY Nha Trang07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD430605T.605 Khu RESORT Phát Đạt07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD530386Khu du lịch Đỉnh Vàng07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD5303DDTTDV KHU DU LỊCH Bắc Bán Đảo Cam Ranh07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD530411Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang - trạm 207:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Cam RanhCD530414Cty TNHH Cam Ranh BaYaNa07:30 ngày 23/07/202110:30 ngày 23/07/2021Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1Hoãn
ĐL Diên KhánhEC530048Trạm 48 - Suối Tiên07:30 ngày 23/07/202112:30 ngày 23/07/2021Tăng cường dây dẫn hạ áp T.48 (giảm TTĐN T.48)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430099Trạm 99 - CTCP Á Châu07:30 ngày 23/07/202108:30 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.99 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA02Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA)08:00 ngày 23/07/202116:00 ngày 23/07/2021Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA03Trạm CA.03 Ba Cụm Nam08:00 ngày 23/07/202116:00 ngày 23/07/2021Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA04Trạm CA.04 Ba Cụm Nam08:00 ngày 23/07/202116:00 ngày 23/07/2021Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53CA01Trạm CA.01 Ba Cụm Nam08:00 ngày 23/07/202116:00 ngày 23/07/2021Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430100Trạm 100 - CTCP VLXD Khánh Hòa08:30 ngày 23/07/202109:30 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.100 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430294Trạm 294 - Trang trại CN Huỳnh Thị Chín08:30 ngày 23/07/202109:30 ngày 23/07/2021Thay định kỳ hệ thống đo đếm T.294Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410201Trạm 201 - Diên Thọ09:30 ngày 23/07/202111:30 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.201, T.202 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410202Trạm 202 - Diên Thọ09:30 ngày 23/07/202111:30 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.201, T.202 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410251Trạm 251 - Diên Thọ13:30 ngày 23/07/202114:30 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.251 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC430063Trạm 63 - Diên Thọ15:00 ngày 23/07/202116:00 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.63 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51AA01Trạm AA.01 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51AA02Trạm AA.02 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51AA03Trạm AA.03 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA02Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA)16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA03Trạm CA.03 Ba Cụm Nam16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51CA04Trạm CA.04 Ba Cụm Nam16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51T05ATrạm T.05A Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51T05BTrạm T.05B Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51T07ATrạm T.07A Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T04Trạm T.04 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T05Trạm T.05 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T06Trạm T.06 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T07Trạm T.07 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53CA01Trạm CA.01 Ba Cụm Nam16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53T07BTrạm T.07B Ba Cụm Bắc16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Cam RanhGD51T103Trạm T.103 Đài KTV Khánh Hoà16:00 ngày 23/07/202116:45 ngày 23/07/2021Đấu lèo tại VT 190/1/8Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410204Trạm 204 - Diên Thọ16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.204 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530597Trạm 597 - CTCP Xây lắp ĐMT Miền Trung16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.204 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530601Trạm 601 - CTCP Công nghệ thông tin Bắc Giang16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021TNĐK trạm T.204 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530188Trạm CC T.188 Vĩnh Lương16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530269Thôn Cát Lợi 116:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530141Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp TTTH Nha Trang16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530156Nuôi tôm Vĩnh Lương16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530185Chùa Phật Quang Sơn16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530186Tôm giống Vĩnh Lương16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530187Trại tôm ông Trung16:00 ngày 23/07/202117:00 ngày 23/07/2021Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179Đã duyệt

 


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục