Lịch họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của 26 doanh nghiệp trên HoSE và HNX

11:26' - 14/05/2022
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 16-22/5, có 16 doanh nghiệp niêm yết tại HoSE và 9 doanh nghiệp niêm yết tại HNX chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022.
*16 doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE):
1. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 17/6/2022 .
2. Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán PNC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trong tháng 6/2022.
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán HAR) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Sẽ thông báo sau bằng thư mời.
4. Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán AAA) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Sẽ thông báo sau bằng thư mời.
5. Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (mã chứng khoán AAV) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Sẽ thông báo sau bằng thư mời.
6. Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã chứng khoán TCT) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 22/6.
7. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (mã chứng khoán KBC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Sẽ thông báo sau bằng thư mời.
8. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trước ngày 30/6.
9. Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán GMC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 18/6.
10. Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã chứng khoán BKG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 21/6.
11. Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã chứng khoán CMV) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 24/6.
12. CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã chứng khoán SJF) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trong tháng 6.
13. Công ty cổ phần Lilama 10 (mã chứng khoán L10) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 25/6.
14. Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã chứng khoán AST) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Sẽ thông báo sau bằng thư mời.
15. Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán PLP) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trong tháng 6.
16. Công ty cổ phần Clever Group (mã chứng khoán ADG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 25/6.
*9 doanh nghiệp trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):
1. Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã chứng khoán ONE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 24/6/2022.
2. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (mã chứng khoán VIE)
tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 17/6.
3. Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán PCE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trong tháng 6.
4. Công ty Cổ phần PGT Holdings (mã chứng khoán PGT) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.
5. CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (mã chứng khoán MCF) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 15/6.
6. Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán PVC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trong tháng 6.
7. Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã chứng khoán DXP) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trong tháng 6.
8. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán NBP) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: 28/6.
9. Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (mã chứng khoán HTP) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5. 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian họp: Trong tháng 5 hoặc 6./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục