Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 10/7

05:00' - 10/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 10/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 10/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530665KDC Nguyễn Thị Định04:45 ngày 10/07/2020 13:15 ngày 10/07/2020 Lắp xà Nhánh rẽ cấp điện TBA Khách sạn LAmourĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530602Liên Cơ Ngô Mây05:15 ngày 10/07/2020 08:45 ngày 10/07/2020 Kéo ĐZ 0,4KV đấu nối vào ATM lộĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD531075Nhà Máy Proconco07:00 ngày 10/07/2020 12:00 ngày 10/07/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TBA ( Đã làm việc với khách hàng số ĐT 0935 474030 tên Việt )Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539090TBA Phú An 107:00 ngày 10/07/2020 17:00 ngày 10/07/2020 Thay công tơ tiếp nhận lưới điện HANT HTX Bình Phú 1- Xã Tây Xuân.Hoãn
Điện Lực Phú PhongDH539090TBA Phú An 107:00 ngày 10/07/2020 17:00 ngày 10/07/2020 Thay công tơ tiếp nhận lưới điện HANT HTXBình Phú 1- Xã TâyXuân.Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530306CHÁNH GIÁO07:00 ngày 10/07/2020 09:30 ngày 10/07/2020 Kiểm tra, vệ sinh, sơn MBA, tủ điện TBAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC030316TBA Quảng Vân07:00 ngày 10/07/2020 17:30 ngày 10/07/2020 - Di dời hệ thống điện để mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANH - Đại tu đường dây 22kV Tại khoảng cột C77-C95-XT479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530250TBA 30/3 Bình Thái07:00 ngày 10/07/2020 17:30 ngày 10/07/2020 - Di dời hệ thống điện để mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANH - Đại tu đường dây 22kV Tại khoảng cột C77-C95-XT479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530251TBA Phước Thuận 407:00 ngày 10/07/2020 17:30 ngày 10/07/2020 - Di dời hệ thống điện để mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANH - Đại tu đường dây 22kV Tại khoảng cột C77-C95-XT479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530256TBA Phước Thuận 207:00 ngày 10/07/2020 17:30 ngày 10/07/2020 - Di dời hệ thống điện để mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANH - Đại tu đường dây 22kV Tại khoảng cột C77-C95-XT479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530291TBA Nhân Ân07:00 ngày 10/07/2020 17:30 ngày 10/07/2020 - Di dời hệ thống điện để mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANH - Đại tu đường dây 22kV Tại khoảng cột C77-C95-XT479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530336Trạm Phước Thuận 507:00 ngày 10/07/2020 17:30 ngày 10/07/2020 - Di dời hệ thống điện để mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANH - Đại tu đường dây 22kV Tại khoảng cột C77-C95-XT479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530384TBA XD Cầu Trắng07:00 ngày 10/07/2020 17:30 ngày 10/07/2020 - Di dời hệ thống điện để mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANH - Đại tu đường dây 22kV Tại khoảng cột C77-C95-XT479/PSOĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530227DC Bông Hồng 307:10 ngày 10/07/2020 11:50 ngày 10/07/2020 Sang tải TBA Bế Văn Đàn , TBA DC Bông Hồng 3 qua TBA Bế Văn Đàn 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532029Bế Văn Đàn07:10 ngày 10/07/2020 11:50 ngày 10/07/2020 Sang tải TBA Bế Văn Đàn , TBA DC Bông Hồng 3 qua TBA Bế Văn Đàn 2Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530837TBA Uỷ Ban TT Tam Quan08:45 ngày 10/07/2020 10:00 ngày 10/07/2020 Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV TBA UB Tam Quan 2 xây dựng mới (XDCB)Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC530838TBA Mỹ Lộc 1.08:45 ngày 10/07/2020 10:00 ngày 10/07/2020 Đấu nối sang tải và phân ly chia tảiHoãn
Điện lực An NhơnBC530701Thọ Tân Bắc 1 XBT13:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530702Thọ Tân Bắc 2 XBT13:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530703Thọ Lâm Nam XBT13:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530704Thọ Lâm Thượng XBT13:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530705Thọ Tân Nam XBT13:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530706Cây Số 2 XBT13:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530707Nam Tượng 4 XBT13:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530711Bò Sữa Nhơn Tân 113:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539005Bò Sữa Bình Định 313:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539012Minh Dư 113:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539013Minh Dư 213:10 ngày 10/07/2020 15:45 ngày 10/07/2020 Xử lý DCL ( LTD ) không thao tác đượcĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục