Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 14/7

04:30' - 14/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 14/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 14/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530601Bàu Sen04:00 ngày 14/07/2020 12:00 ngày 14/07/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530602Liên Cơ Ngô Mây04:00 ngày 14/07/2020 12:00 ngày 14/07/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530611Hỏa Xa 204:00 ngày 14/07/2020 12:00 ngày 14/07/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530645Liên cơ Ngô Mây 204:00 ngày 14/07/2020 12:00 ngày 14/07/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530854Mộc Ngô Mây 204:00 ngày 14/07/2020 12:00 ngày 14/07/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530855Phạm Ngũ Lão04:00 ngày 14/07/2020 12:00 ngày 14/07/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537002Háo Lễ 207:30 ngày 14/07/2020 11:30 ngày 14/07/2020 - Dựng cột đấu nối đường dây 22kV XDM (Phục vụ đại hội Dảng các cấp) Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Tân Hội - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Lương Lộc - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537003An Cửu 307:30 ngày 14/07/2020 11:30 ngày 14/07/2020 - Dựng cột đấu nối đường dây 22kV XDM (Phục vụ đại hội Dảng các cấp) Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Tân Hội - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Lương Lộc - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537036An Cửu 207:30 ngày 14/07/2020 11:30 ngày 14/07/2020 - Dựng cột đấu nối đường dây 22kV XDM (Phục vụ đại hội Dảng các cấp) Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Tân Hội - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Lương Lộc - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537037Lương Lộc 207:30 ngày 14/07/2020 11:30 ngày 14/07/2020 - Dựng cột đấu nối đường dây 22kV XDM (Phục vụ đại hội Dảng các cấp) Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Tân Hội - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Lương Lộc - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537038An Cửu07:30 ngày 14/07/2020 11:30 ngày 14/07/2020 - Dựng cột đấu nối đường dây 22kV XDM (Phục vụ đại hội Dảng các cấp) Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Tân Hội - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Lương Lộc - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537039Lương Lộc07:30 ngày 14/07/2020 11:30 ngày 14/07/2020 - Dựng cột đấu nối đường dây 22kV XDM (Phục vụ đại hội Dảng các cấp) Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Tân Hội - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Lương Lộc - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537069Tân Hội07:30 ngày 14/07/2020 11:30 ngày 14/07/2020 - Dựng cột đấu nối đường dây 22kV XDM (Phục vụ đại hội Dảng các cấp) Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH Tại cột C20/17/2 - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Tân Hội - XT 477/ANH - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Lương Lộc - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539106TBA SC Đường bộ07:45 ngày 14/07/2020 10:15 ngày 14/07/2020 Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539042TBA Nước đá Phú Hải14:15 ngày 14/07/2020 16:15 ngày 14/07/2020 Định kỳ TIĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục