Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 15/5

03:00' - 15/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 15/5.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 15/5. Ảnh: PC Bình Định

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 15/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530559Hỏa Xa 105:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530564Biên Phòng05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530834Diên Hồng 205:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530835Mai Xuân Thưởng 305:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530837Ga Quy Nhơn05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530838Trần Cao Vân 205:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530841Mai Xuân Thưởng 105:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530842Phan Bội Châu 205:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530844Ngô Quyền05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530846Tăng Bạt Hổ05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530847Phan Bội Châu 105:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC533092Nguyễn Tất Thành05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539034Nguyễn Du05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539036Cẩm Thượng05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539045Trường Chính Trị05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531044TBA Bảo Hiểm Bảo Việt05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539154TBA TB PS605:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539208TBA NH Nông Nghiệp05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539209TBA NH Phát triển05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539217TBA Kho Bạc Tỉnh05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539220TBA NH Công Thương05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539231TBA Ngân hàng ngoại thương QN05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539234TBA HC Thương mại 305:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539238TBA KS Đông Phương05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539239TBA Bệnh Viện Tư Nhân Hòa Bình05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539241TBA Đài Truyền Hình Cáp05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539242TBA ĐPT Truyền Hình BĐ05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539243TBA Kỷ Thuật Viễn Thông Quy Nhơn05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539244TBA KS Thanh Bình05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539245TBA Kem Ngọc Nga05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539246TBA HT Quang Trung05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539248TBA Vi Ba QN05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539249TBA Nhà hàng Trầu cau05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539251TBA Nhà khách Công An tỉnh05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Lắp chụp đầu cột, lắp TBA Quốc Khánh và đấu nối vào ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539335Nhà làm việc bộ đội biên phòng05:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22KVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530177TBA Kinh te moi07:00 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 Thay biến dòng điện pha B đo đếm ranh giới PĐ Ân Mỹ bị sự cốĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573172TBA Đập Cấm 207:00 ngày 15/05/2020 18:00 ngày 15/05/2020 Lắp phụ kiện hãm PA ,rãi ,kéo,căng dây ABC 4 x 70,Đấu nối ,sang tải ,thu hồi dây cũ XT 1 TBA Đập Cấm 2 (Công trình đại tu ĐZ 0,4KV Qúi II/2020)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530562Trần Hưng Đạo 307:15 ngày 15/05/2020 11:15 ngày 15/05/2020 - Sang tải TBA Trần Cao Vân 2 qua TBA Trần Hưng Đạo 3 và xử lý tiếp xúc đầu dưới ATM lộ - Sang tải TBA Trần Hưng Đạo 3 qua TBA Cẩm Thượng và xử lý tiếp xúc đầu dưới ATM lộĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530838Trần Cao Vân 207:15 ngày 15/05/2020 11:15 ngày 15/05/2020 - Sang tải TBA Trần Cao Vân 2 qua TBA Trần Hưng Đạo 3 và xử lý tiếp xúc đầu dưới ATM lộ - Sang tải TBA Trần Hưng Đạo 3 qua TBA Cẩm Thượng và xử lý tiếp xúc đầu dưới ATM lộĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530200TBA An Nội07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530203TBA M307:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530204TBA Đồng Binh07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530205TBA Vĩnh Hoà07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530206TBA Vĩnh Bình07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530207TBA Vĩnh Thái07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530208TBA Vĩnh Trường07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530209TBA M207:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533022TBA Hồ Hòn Lập07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533023TBA Trung Hiệp07:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533024TBA Đồng Binh 207:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533025TBA Đồng Binh 307:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533026TBA Hà Nhe 107:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533027TBA Hà Nhe 207:30 ngày 15/05/2020 10:30 ngày 15/05/2020 TBA Vĩnh Trường - XT471/C72Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530211TBA Luật Lễ07:30 ngày 15/05/2020 12:00 ngày 15/05/2020 - Xử lý tiếp xúc và kiểm tra bảo dưỡng TBA , Tại TBA Luật Lễ - XT472/QNHĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538005VẠN PHÚ (Mỹ Lộc)08:15 ngày 15/05/2020 13:15 ngày 15/05/2020 Hoán chuyển MBAĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục