Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 23/9

04:32' - 23/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 23/9.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 23/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDH533013TBA Định Xuân05:45 ngày 23/09/2020 18:00 ngày 23/09/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV- XT 473/ĐOPH: Từ C97 đến C119 - XT 473/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533014TBA Định Quang05:45 ngày 23/09/2020 18:00 ngày 23/09/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV- XT 473/ĐOPH: Từ C97 đến C119 - XT 473/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533015TBA Bơm Định Quang05:45 ngày 23/09/2020 07:00 ngày 23/09/2020 Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C125 XT473/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533016TBA Định Bình 205:45 ngày 23/09/2020 07:00 ngày 23/09/2020 Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C125 XT473/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533017TBA Dốc Tum05:45 ngày 23/09/2020 07:00 ngày 23/09/2020 Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C125 XT473/ĐOPHĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530126Đông Bình XBT06:00 ngày 23/09/2020 14:00 ngày 23/09/2020 Tháo ATM lộ 1 TBA Đông Bình, tách đường dây 0.4kV lộ 1 tại C71/37/6 TBA Đông Bình chuyển đấu nối vào TBA Hải Đăng, lắp ATM lộ 1 TBA Hải Đăng XT 478 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531077Hải Đăng06:00 ngày 23/09/2020 14:00 ngày 23/09/2020 Tháo ATM lộ 1 TBA Đông Bình, tách đường dây 0.4kV lộ 1 tại C71/37/6 TBA Đông Bình chuyển đấu nối vào TBA Hải Đăng, lắp ATM lộ 1 TBA Hải Đăng XT 478 NTAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530153TBA Cầu Gành.07:00 ngày 23/09/2020 15:00 ngày 23/09/2020 - Thay cáp nứt hạ thế Tại khoảng cột C3/1 - C3/4 lộ tây nam TBA Cầu Gành - XT 471/ANHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530853Bùi Đức Sơn07:15 ngày 23/09/2020 11:45 ngày 23/09/2020 Di chuyễn ĐZ 0,4KVvà công tơ để xử lý HLTĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530284TBA Phụng Sơn07:15 ngày 23/09/2020 12:00 ngày 23/09/2020 + Đấu nối đường dây 0,4kV xây dựng mới (công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Tuy Phước bổ sung năm 2020), tách tải kết hợp kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Phụng Sơn - XT 479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537074Văn Quang 107:30 ngày 23/09/2020 10:30 ngày 23/09/2020 - Thay hệ thống đo đếm Tại cột C66 (TBA Văn Quang 1) - XT 477/ANHĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B710CBLS Hà Thanh08:00 ngày 23/09/2020 12:00 ngày 23/09/2020 Lắp đặt mới FCO tại TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B720Hà Thanh Vân Canh08:00 ngày 23/09/2020 12:00 ngày 23/09/2020 Lắp đặt mới FCO tại TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534070TBA Gốm Cổ08:15 ngày 23/09/2020 09:30 ngày 23/09/2020 Thay định kỳ TI TBA TBA Gốm Cổ - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534038TBA Gạch ngói Dũng Nhật10:00 ngày 23/09/2020 11:00 ngày 23/09/2020 Thay định kỳ TI TBA Dũng Nhật - XT484/TSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục