Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 26/6

03:30' - 26/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 26/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 26/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530815TBA Phú Sơn 206:30 ngày 26/06/2020 08:45 ngày 26/06/2020 Xử lý sự cố cụm bù hạ áp( xử lý các tiêp xúc)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533006TBA Thủy Điện Tiên Thuận06:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631001TBA Duy Tùng06:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631002TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 106:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631003TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 206:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631004TBA Nhật Khánh 206:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631006TBA T1-1006:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631009TD3106:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631010TBA Huy Hoàng Thiện06:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631011TBA Nhật Khánh 106:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH635001TBA Đập Định Bình Số 306:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH635002TBA Đập Định Bình Số 406:30 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 Đội QLVH Cao thế bảo dưỡng MBA T1- TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538118ĐÔNG AN06:45 ngày 26/06/2020 16:15 ngày 26/06/2020 Tăng cường dây dẫn ĐZ 0,4kV (ĐTXD)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530264Ngãi Chánh 1.07:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530265Ngãi Chánh 2.07:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530286Cẩm Tiên 1.07:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530287Cẩm Tiên 2.07:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530288Nhơn Hưng 107:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530289Nhơn Hưng 2.07:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530656KDC Ngãi Chánh 207:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBH539004TBA Nhơn Hưng 307:00 ngày 26/06/2020 16:00 ngày 26/06/2020 Di dời ĐZ 22 KVHoãn
Điện Lực Phú TàiFC538209Trần Quang Diệu 507:00 ngày 26/06/2020 11:30 ngày 26/06/2020 Thay hoán chuyển nội bộ MBA chống qua tải lưới điệnĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530148Tân Vinh07:30 ngày 26/06/2020 15:00 ngày 26/06/2020 Thay hoán chuyển nội bộ MBA chống qua tải lưới điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539054TBA KS Hải Âu207:45 ngày 26/06/2020 10:15 ngày 26/06/2020 Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534036TBA Gạch Ngói An Phú08:00 ngày 26/06/2020 09:15 ngày 26/06/2020 Thay định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533203TBA Ngọc Sơn Bắc08:20 ngày 26/06/2020 09:40 ngày 26/06/2020 Đấu nối sang tải và phân ly sang tảiĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC537147TBA Lương Sơn08:20 ngày 26/06/2020 09:40 ngày 26/06/2020 Đấu nối sang tải và phân ly sang tảiĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530402TBA Quang Trung 111:00 ngày 26/06/2020 12:15 ngày 26/06/2020 Thay định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539023TBA CTy TP XNK Lam Sơn213:45 ngày 26/06/2020 16:15 ngày 26/06/2020 Đình kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530162Phước Thành 2-114:15 ngày 26/06/2020 16:15 ngày 26/06/2020 Thay chống sét tại TBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530820TBA An Lộc 314:30 ngày 26/06/2020 16:45 ngày 26/06/2020 Xử lý sự cố cụm bù hạ áp( xử lý các tiêp xúc)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục