Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 8/7

04:30' - 08/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 8/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 8/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530406TBA Kinh Tế Mới Cát Hiệp07:00 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA Đại Khoan 1 tại cột 131/7/1 (XDM) -Phân ly, đấu nối lại ĐZ0,4kV - Dựng cột TBA Đấu lưới 22kV Tại C131/26A XT477 PCA -Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530428Thuận Ái07:00 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA Đại Khoan 1 tại cột 131/7/1 (XDM) -Phân ly, đấu nối lại ĐZ0,4kV - Dựng cột TBA Đấu lưới 22kV Tại C131/26A XT477 PCA -Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530430Đại Khoan 207:00 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA Đại Khoan 1 tại cột 131/7/1 (XDM) -Phân ly, đấu nối lại ĐZ0,4kV - Dựng cột TBA Đấu lưới 22kV Tại C131/26A XT477 PCA -Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530433Đại Khoan 107:00 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA Đại Khoan 1 tại cột 131/7/1 (XDM) -Phân ly, đấu nối lại ĐZ0,4kV - Dựng cột TBA Đấu lưới 22kV Tại C131/26A XT477 PCA -Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530434Thuận Phong07:00 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA Đại Khoan 1 tại cột 131/7/1 (XDM) -Phân ly, đấu nối lại ĐZ0,4kV - Dựng cột TBA Đấu lưới 22kV Tại C131/26A XT477 PCA -Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530435Đại Khoan 407:00 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA Đại Khoan 1 tại cột 131/7/1 (XDM) -Phân ly, đấu nối lại ĐZ0,4kV - Dựng cột TBA Đấu lưới 22kV Tại C131/26A XT477 PCA -Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530892Ủy ban Cát Sơn 207:00 ngày 08/07/2020 17:00 ngày 08/07/2020 Lắp HXT,MBA, tủ điện , cáp tổng, Ti ATM tổng TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530893Đại Khoan 507:00 ngày 08/07/2020 17:00 ngày 08/07/2020 Lắp HXT,MBA, tủ điện , cáp tổng, Ti ATM tổng TBA Đại Khoan 5 C131/26A XT 477 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539086Chăn nuôi Việt Thắng07:00 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA Đại Khoan 1 tại cột 131/7/1 (XDM) -Phân ly, đấu nối lại ĐZ0,4kV - Dựng cột TBA Đấu lưới 22kV Tại C131/26A XT477 PCA -Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530614Hà Thanh 207:10 ngày 08/07/2020 11:50 ngày 08/07/2020 Kéo dây 0,4KV và sang tải TBA Lê Đại Hành, TBA Huyền trân 5, Hà Thanh 2 qua TBA Lê Đại Hành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530656Lê Đại Hành07:10 ngày 08/07/2020 11:50 ngày 08/07/2020 Kéo dây 0,4KV và sang tải TBA Lê Đại Hành, TBA Huyền trân 5, Hà Thanh 2 qua TBA Lê Đại Hành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532085Huyền Trân 507:10 ngày 08/07/2020 11:50 ngày 08/07/2020 Kéo dây 0,4KV và sang tải TBA Lê Đại Hành, TBA Huyền trân 5, Hà Thanh 2 qua TBA Lê Đại Hành 2Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538195BÌNH DƯƠNG 707:15 ngày 08/07/2020 11:30 ngày 08/07/2020 Hoán chuyển MBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530582An Thái 207:30 ngày 08/07/2020 11:00 ngày 08/07/2020 Xử lý tiếp xúc thanh cái tủ điệnĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534004Mười Thu07:50 ngày 08/07/2020 09:10 ngày 08/07/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538204UB MỸ LỘC08:00 ngày 08/07/2020 10:45 ngày 08/07/2020 Hoán chuyển MBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530552Nhơn Thành 108:30 ngày 08/07/2020 11:30 ngày 08/07/2020 Lắp ATM lộ, kéo mới dây 0,4 KV( chưa đóng điện)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533012Công Ty TNHH SXTM Vinh Phong09:30 ngày 08/07/2020 10:50 ngày 08/07/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530413TBA Sơn Quy09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530414TBA UB Cát Sơn09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530415TBA Thạch Bàn Tây09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530416TBA Hội Sơn09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530417TBA Sơn Lặc09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530418TBA Cát Sơn 109:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530419Thạch Bàn Tây 209:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530420Đại Khoang 309:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530427Ủy Ban Cát Lâm09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530429An Điềm09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530432Nghĩa Trang09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530436Thuận Hiệp09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH519029Đại Đội Công Binh09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539030Hồ Hội Sơn09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539131Trại gà Hữu Chiến09:30 ngày 08/07/2020 11:40 ngày 08/07/2020 -Lắp đặt hoàn thiện TBA UB Cát Lâm 2 -Lắp xà, sứ, căng dây từ C125 đến C125/1 và đấu nối TBA UB Cát Lâm 2 - Kéo dây ĐZ 22 Từ C16 đến C161/1A XT477 PCA TBA UB Cát Sơn 2Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530552Nhơn Thành 111:30 ngày 08/07/2020 16:30 ngày 08/07/2020 Kéo mới dây 0,4 KV(chưa đấu nối)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH535006Trọng Phát13:30 ngày 08/07/2020 14:50 ngày 08/07/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục