Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 1/8

10:09' - 31/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 1/8.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 1/8 như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530401TBA Tùng Chánh 106:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530402TBA Tùng Chánh 206:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530405TBA Trung Tâm Mới Cát Hiệp06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530408TBA Trang Trại06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530410TBA Tùng Chánh 306:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530431Kinh tế mới Cát Lâm06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530439Tùng Chánh 406:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530440Tùng Chánh 506:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539160MTMN Nhất Vinh06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539162MTMN Thái Hòa06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539163MTMN E-Parming06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539168ĐMT JMJ06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539169ĐMT APN06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539187ĐMT REAMAC06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539188ĐMT DESMAC06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539025Khánh Tiên06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539028CN Nhất Vinh06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539032CS Giống Cát Hiệp06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539033Xử lý rác thải06:45 ngày 01/08/2021 17:45 ngày 01/08/2021 Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kvĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530667TĐC Hưng Thịnh 107:00 ngày 01/08/2021 16:30 ngày 01/08/2021 Tháo 3 lèo NR TĐC Hưng Thạnh, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530875TĐC Hưng Thịnh 207:00 ngày 01/08/2021 16:30 ngày 01/08/2021 Tháo 3 lèo NR TĐC Hưng Thạnh, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 01/08/2021 12:30 ngày 01/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVHoãn

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục