Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 11/11

13:00' - 10/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 11/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 11/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530704Thọ Lâm Thượng XBT07:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530711Bò Sữa Nhơn Tân 107:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530712Bò Sữa Nhơn Tân 207:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH537002Bò Sữa Bình Định 107:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH537004Công Ty TNHH DV-TM-SX Thịnh Phú07:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH537005Bò Sữa Bình Định 207:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539001TBA Austfeed Nhơn Tân07:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539005Bò Sữa Bình Định 307:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539012Minh Dư 107:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539013Minh Dư 207:00 ngày 11/11/2020 17:00 ngày 11/11/2020 Thay khóa néo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530571Hoàng Quốc Việt 209:15 ngày 11/11/2020 11:15 ngày 11/11/2020 Đấu nối tụ bù hạ ápĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530496TBA Kim Giao Thiện11:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530496TBA Kim Giao Thiện11:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC530497TBA Diêu Quang11:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530497TBA Diêu Quang11:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC530498TBA Khu Tái Định Cư11:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530498TBA Khu Tái Định Cư11:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCC534121TBA Kim Giao Thiện 311:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534121TBA Kim Giao Thiện 311:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Hoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539065TBA 180KVA Ban quản lý dự án thủy lợi Bình Định- Trạm bơm Hoài Hải11:00 ngày 11/11/2020 13:00 ngày 11/11/2020 Xử lý gãy đầu cốt FCO nhánh rẽ Nuôi Trồng Thủy Sản Hoài Hải do bão số 9 năm 2020Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục