Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/1

13:30' - 15/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 16/1.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 16/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Bồng SơnCC573169TBA Thiện Đức 307:00 ngày 16/01/2021 11:30 ngày 16/01/2021 Di dời TBA Thiện Đức 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53A801NLSH Phú Tài07:30 ngày 16/01/2021 13:00 ngày 16/01/2021 Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Kiểu Việt 2Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH535001Phú Minh Trọng07:30 ngày 16/01/2021 13:00 ngày 16/01/2021 Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Kiểu Việt 2Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH535003Trạm Thiên Phú07:30 ngày 16/01/2021 13:00 ngày 16/01/2021 Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Kiểu Việt 2Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53A401Xuân Nguyên07:30 ngày 16/01/2021 13:00 ngày 16/01/2021 Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Kiểu Việt 2Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53A811Nông Trại Xanh07:30 ngày 16/01/2021 13:00 ngày 16/01/2021 Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Kiểu Việt 2Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510274TBA T4+5 Bock tới07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510791TBA T6 Đak Măng07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517027TBA Tổ Dừa07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517032TBA Nghĩa Điền 207:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530231TBA BooKtới.07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530234TBA Đac Mang.07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530790TBA Gò Dũng07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531019TBA Hà Đông 107:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531020TBA Hà Đông 207:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531021TBA Hội Nhơn07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532014TBA Suối Rùn07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532018HTX NN ATUONG207:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532169TBA Hà Tây07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532170TBA Phú Khương07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537023TBA Nghĩa Trí07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537024TBA Nghĩa Nhơn 207:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537025TBA Liên Hội07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537026TBA Xuân sơn07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537028TBA Đội 5 Phú Văn II07:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539014TBA Trại Giam Kim sơn 207:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539015TBA Trại giam Kim sơn 107:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539119TBA TRẠI GIAM KIM SƠN 307:50 ngày 16/01/2021 10:55 ngày 16/01/2021 Hoán chuyển thiết bị đóng cắt Recloser Phú Hữu với LBS Kim SơnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530216TBA Kiên Mỹ08:00 ngày 16/01/2021 09:15 ngày 16/01/2021 Bấm lại đầu cốt DCL 472-7/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530257TBA Thuận Hòa 208:00 ngày 16/01/2021 11:00 ngày 16/01/2021 - Di dời cột đường dây hạ áp theo yêu cầu của khách hàng.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục