Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/12

11:41' - 15/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 16/12.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 16/12 như sau:

Điện Lực Phú Tài FH539173 Nhật Lâm 07:00 ngày 16/12/2020 16:00 ngày 16/12/2020 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV, hoàn thiện lắp đặt TBA Hải Hà Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539177 Quý Hiệp 07:00 ngày 16/12/2020 16:00 ngày 16/12/2020 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV, hoàn thiện lắp đặt TBA Hải Hà Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC535128 TBA Tân Thành 2 07:15 ngày 16/12/2020 08:45 ngày 16/12/2020 Thay ATM hạ thế XT2 TBA Tân Thành 2 Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530345 Chương Dương 07:30 ngày 16/12/2020 11:00 ngày 16/12/2020 Tháo lèo ,căng dây và đấu lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539292 Nhà công cụ BV C13 07:30 ngày 16/12/2020 11:00 ngày 16/12/2020 Tháo lèo ,căng dây và đấu lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530339 Bảy Yển XBT 07:30 ngày 16/12/2020 09:30 ngày 16/12/2020 Phân chia phụ tải ( Giữa TBA Bảy Yển và TBA Quang Quan để chống quá tải TBA Bảy Yển) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530639 Quan Quang XBT 07:30 ngày 16/12/2020 09:30 ngày 16/12/2020 Phân chia phụ tải ( Giữa TBA Bảy Yển và TBA Quang Quan để chống quá tải TBA Bảy Yển) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530655 Quan Quang 2 07:30 ngày 16/12/2020 09:30 ngày 16/12/2020 Phân chia phụ tải ( Giữa TBA Bảy Yển và TBA Quang Quan để chống quá tải TBA Bảy Yển) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530440 Ngô Văn Sở 07:45 ngày 16/12/2020 09:45 ngày 16/12/2020 Thay 3FCO TBA Ngô Văn Sở Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH530625 Hải Giang 07:45 ngày 16/12/2020 10:15 ngày 16/12/2020 Thay 3 chống sét van Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530325 TBA Thiết Đính 2. 07:50 ngày 16/12/2020 09:10 ngày 16/12/2020 Thay ATM hạ thế XT2- 250A TBA Thiết Đính Bắc bị hỏng tiếp điểm trong Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530250 TBA Hiệp Phước 07:50 ngày 16/12/2020 11:15 ngày 16/12/2020 Dựng cột chen, di dời đấu nối đường dây 22KV Toàn Thiện Phát Tại khoảng cột C86/67 đến C86/7 NR TBA Hiệp Phước XT474/PCA Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519022 TBA Thôn 2 Ân Nghĩa 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519064 TBA Thôn 2/1 An toàn 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519065 TBA Thôn 2/2 An Toàn 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519066 TBA Thôn 3 An Toàn 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519067 TBA Thôn 4 Ân Nghĩa 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519069 TBA Thôn 1 Ân Nghĩa 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519072 TBA Thôn 5 Ân nghĩa 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519113 TBA Rừng Đặc Dụng An Toàn 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519118 TBA Phân Trường 1 An Toàn 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519128 TBA Thôn 3 An Nghĩa 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519129 TBA Thôn 1 An Toàn 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519143 TBA Vườn Dược Liệu An Toàn 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519144 Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539134 TBA Nước Xáng 4 (Trạm 4) 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539136 Trang Trại Nguyễn Thị Dung 08:00 ngày 16/12/2020 15:30 ngày 16/12/2020 Lắp xà, phụ kiện và đấu nối đầu trên 03LBFCO Đd22kV NR TBA 1250 kVA-22/0,4kV T2 Thủy Điện An Quang XT471HNH Thay 03FCO bằng 03LBFCO & lắp LBS - O tại khoảng cột C413/122 - C413/123 Đd22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530609 Huyền Trân 2 09:45 ngày 16/12/2020 11:45 ngày 16/12/2020 Thay 3FCO TBA Huyền Trân 2 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530230 TBA Quang trung 2. 09:50 ngày 16/12/2020 11:10 ngày 16/12/2020 Thay ATM hạ thế XT2 -250A TBA Quang Trung 2 bị hỏng tiếp điểm trong Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538165 TRUNG HỘI 13:30 ngày 16/12/2020 17:00 ngày 16/12/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538166 LẠC SƠN 13:30 ngày 16/12/2020 17:00 ngày 16/12/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538169 HÓC LÁCH 13:30 ngày 16/12/2020 17:00 ngày 16/12/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538214 LẠC SƠN 2 13:30 ngày 16/12/2020 17:00 ngày 16/12/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539765 TBA Trương Quang Thành 13:30 ngày 16/12/2020 17:00 ngày 16/12/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530617 Huyền Trân 1 13:45 ngày 16/12/2020 15:45 ngày 16/12/2020 Thay 3FCO TBA Huyền Trân 1 Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục