Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 17/11

12:30' - 16/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 17/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 17/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530248Cầu Đôi06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530248Cầu Đôi06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530249Võ Thị Sáu06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530250TĐC Võ Thị Sáu 106:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530251TĐC Võ Thị Sáu 206:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530252TĐC Võ Thị Sáu 306:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530253Gỗ 2 tháng 906:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530254Đào Tấn 106:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530257Dân cư Đèo Son 206:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530257Dân cư Đèo Son 206:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530269Xóm Cổng06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530270Miếu Hải06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530270Miếu Hải06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530278Tiến Thịnh06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530279Điện Biên Phủ 106:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539200TBA Nước Đá Vấn Trinh06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539202TBA Nước Đá Nam Phương06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539202TBA Nước Đá Nam Phương06:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539258TBA Bơm PS706:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539258TBA Bơm PS706:00 ngày 17/11/2020 17:00 ngày 17/11/2020 Kéo dây mạch kép vượt ĐZ 22kV và lắp đầu chụp cộtHoãn
Điện lực Phù MỹEC538032VĨNH LỢI 208:00 ngày 17/11/2020 11:00 ngày 17/11/2020 Chở cột, dựng cột (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538033VĨNH LỢI 308:00 ngày 17/11/2020 11:00 ngày 17/11/2020 Chở cột, dựng cột (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538227VĨNH LỢI 408:00 ngày 17/11/2020 11:00 ngày 17/11/2020 Chở cột, dựng cột (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538239VĨNH LỢI 508:00 ngày 17/11/2020 11:00 ngày 17/11/2020 Chở cột, dựng cột (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539048Biotan 108:00 ngày 17/11/2020 11:00 ngày 17/11/2020 Chở cột, dựng cột (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530269TBA An Lợi13:15 ngày 17/11/2020 16:45 ngày 17/11/2020 Tháo hoán chuyển MC PĐ Cát Chánh Cột 97 - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530308TBA Phổ Đồng13:15 ngày 17/11/2020 16:30 ngày 17/11/2020 Tháo hoán chuyển MC PĐ Cát Chánh Cột 97 - XT 473/PSOHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530308TBA Phổ Đồng13:15 ngày 17/11/2020 16:45 ngày 17/11/2020 Tháo hoán chuyển MC PĐ Cát Chánh Cột 97 - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530310TBA Đông Điền13:15 ngày 17/11/2020 16:45 ngày 17/11/2020 Tháo hoán chuyển MC PĐ Cát Chánh Cột 97 - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530364TBA NTTS Đông Điền13:15 ngày 17/11/2020 16:45 ngày 17/11/2020 Tháo hoán chuyển MC PĐ Cát Chánh Cột 97 - XT 473/PSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục