Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 17/12

11:50' - 16/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 17/12.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 17/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Bồng SơnCC535139TBA Song Võ07:30 ngày 17/12/202118:00 ngày 17/12/2021Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để di dời ĐZ 22kV XT475TQU để thi công đường ĐT 639 theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573194TBA Song Võ 307:30 ngày 17/12/202118:00 ngày 17/12/2021Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để di dời ĐZ 22kV XT475TQU để thi công đường ĐT 639 theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539067TBA 180KVA Cty TNHH Hải Nguyên-Cửu lợi TQN07:30 ngày 17/12/202118:00 ngày 17/12/2021Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline để di dời ĐZ 22kV XT475TQU để thi công đường ĐT 639 theo đề nghị của UBND Thị Xã Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511023Hà Văn Trên08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511025Cà Bưng08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511030Cà Te08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511039Kon Lót 208:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511041Kà Nâu 208:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511044Cà Bưng 208:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511046Hà Giao08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B701Làng Kà Bông08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B702Làng Chồm08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B703Làng Cát08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531019Đắc Đâm08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531020Hà Văn Dưới08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531026Thịnh Văn 108:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531055Ga Vân Canh08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53A903Dũng Thành 108:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53A904Dũng Thành 208:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B707Đức Long08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B710CBLS Hà Thanh08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B718Tân Duy Ngọc08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B720Hà Thanh Vân Canh08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B723Hậu Minh08:00 ngày 17/12/202115:00 ngày 17/12/2021Lắp đặt mới LBS-C NR Đắc ĐâmĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC532181TBA UỶ Ban Hoài Châu Bắc08:15 ngày 17/12/202110:15 ngày 17/12/2021Đấu nối sang tải và phân ly chia tải giữa ĐZ 0,4kV TBA UB Hoài Châu Bắc 2 XDM với ĐZ 0,4kV TBA UB Hoài Châu Bắc hiện có (ĐTXD năm 2021)Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục