Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 2/10

10:42' - 01/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 2/10.

 

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 2/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Phù MỹEC530501PHÙ MỸ 106:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530502PHÙ MỸ 606:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538105TÂN XUÂN06:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538106TƯỜNG AN06:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538107TÂN AN06:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538108BÌNH AN06:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538111TÂN AN 106:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538128NGUYỄN THỊ MINH KHAI06:00 ngày 02/10/202109:00 ngày 02/10/2021Gia cố móng cột bị xói móng, buột cổ sứ (UB huyện yêu cầu để làm cầu)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531082Sài Gòn Max07:00 ngày 02/10/202109:45 ngày 02/10/2021Đấu nối ĐZ 22 KV và TBA xây dựng mới Phúc VậnĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531083VIVA07:00 ngày 02/10/202109:45 ngày 02/10/2021Đấu nối ĐZ 22 KV và TBA xây dựng mới Phúc VậnĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531084Sài Gòn Max 207:00 ngày 02/10/202109:45 ngày 02/10/2021Đấu nối ĐZ 22 KV và TBA xây dựng mới Phúc VậnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539023TBA Trà cong08:30 ngày 02/10/202115:30 ngày 02/10/2021Tháo 03 lèo cột C69/132 đường dây 22kV bằng phương pháp hotline Đấu 03 lèo cột C69/132 đường dây 22kV bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539132NM nước09:30 ngày 02/10/202111:30 ngày 02/10/2021Đấu nối đến đầu trên FCO TBA Bình Trị 2 (XDM)Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH359156TBA Hồ chứa nước Đồng Mít 2-209:30 ngày 02/10/202113:30 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH359156TBA Hồ chứa nước Đồng Mít 2-209:30 ngày 02/10/202114:00 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519001TBA BTS Viettel09:30 ngày 02/10/202113:30 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH519001TBA BTS Viettel09:30 ngày 02/10/202114:00 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519022TBA Thôn 2 Ân Nghĩa09:30 ngày 02/10/202113:30 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH519022TBA Thôn 2 Ân Nghĩa09:30 ngày 02/10/202114:00 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519040TBA An Vinh 109:30 ngày 02/10/202113:30 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH519040TBA An Vinh 109:30 ngày 02/10/202114:00 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519041TBA An Vinh 209:30 ngày 02/10/202113:30 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH519041TBA An Vinh 209:30 ngày 02/10/202114:00 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519042TBA An Vinh 309:30 ngày 02/10/202113:30 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH519042TBA An Vinh 309:30 ngày 02/10/202114:00 ngày 02/10/2021Xử lý tiếp xúc pha B PĐ An Lão Xử lý tiếp xúc pha B PĐ Vạn Xuân Thay FCO NR Gò Đồn Thay dây néo Lắp chống sét đường dây 22kVĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục