Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/1 cập nhật mới nhất

12:56' - 19/01/2021
BNEWS Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/1 cập nhật mới nhất.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/1 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện lực An Nhơn BC530815 TBA Phú Sơn 2 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD631001 ĐMT Nhất Tây Sơn 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD631002 ĐMT Nhị Tây Sơn 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD631003 ĐMT Tam Tây Sơn 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD631004 ĐMT Tứ Tây Sơn 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631044 Công Ty Cổ Phần Long Hải BĐ 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631046 Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 1 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631047 Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 2 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631049 Hồng Quang 2 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631050 Xưởng Bê Tông Ly Tâm 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631051 Quản Lý Sửa Chữa Đường Bộ 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631054 Nhựa Nóng Nhơn Hòa 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631055 Gỗ An Hòa 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631056 Đá Granite BĐ 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631062 Công Ty Phú Sơn 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631063 Hồng Quang 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631064 Thái Bảo 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631065 Thuận Tín 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631066 Gỗ Hà Thanh 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631067 Nguyễn Hoàng 2 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631068 Gỗ An Nhơn 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631069 XNCB Lâm Sản 2 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631070 Ánh Kim 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631072 Mỏ Đá Sơn Triều 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631073 TBA Vĩnh Thịnh 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631074 QLSC Đường Bộ 2 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631075 Gỗ Hà Thanh 2 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631076 Tiến Phước 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH631077 Nghiền đá Nguyễn Hoàng 3 07:00 ngày 20/01/2021 10:30 ngày 20/01/2021 Xử lý truyền động DCL, thay xà néo bị nghiêng( xử lý tồn tại công trình Điện mặt trời ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC537156 TBA Ngọc An 1 (XBT) 07:00 ngày 20/01/2021 11:30 ngày 20/01/2021 Thay xà, phụ kiện, tủ điện TBA Ngọc An 1 (đại tu TBA 2021) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FD539043 Năng lượng sinh học V.Canh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511023 Hà Văn Trên 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511024 Thừa Lãnh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511025 Cà Bưng 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511030 Cà Te 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511039 Kon Lót 2 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511041 Kà Nâu 2 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511044 Cà Bưng 2 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH511046 Hà Giao 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531012 Hiệp Hà 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531019 Đắc Đâm 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531020 Hà Văn Dưới 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531022 Canh Phước 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531026 Thịnh Văn 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531027 Cà Xim 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531052 Hiệp Giao 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531054 TT Y Tế Huyện Vân Canh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531055 Ga Vân Canh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531057 Canh Hiệp 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531079 Bưu điện Vân Canh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539042 Nguyên Liêm 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539145 Nguyên Liêm 2 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539208 Chiếu sáng Vân Canh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53A204 Bệnh Viện Vân Canh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B701 Hòn Ông 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B717 Nguyên Liêm 4 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B718 Tân Duy Ngọc 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B720 Hà Thanh Vân Canh 07:00 ngày 20/01/2021 15:00 ngày 20/01/2021 Thay 03FCO bằng LBS-C(Công trình: Mạch vòng trung áp khu vực Vân Canh, Bình Định và Đồng Xuân, Phú Yên) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538068 NUÔI TÔM THÔN 9.4 07:15 ngày 20/01/2021 10:15 ngày 20/01/2021 Thay xà, LBFCO bị hỏng Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538069 NUÔI TÔM THÔN 9.3 07:15 ngày 20/01/2021 10:15 ngày 20/01/2021 Thay xà, LBFCO bị hỏng Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538235 HAWAII 07:15 ngày 20/01/2021 10:15 ngày 20/01/2021 Thay xà, LBFCO bị hỏng Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539082 Nuôi tôm Hồ Tấn Nhanh 07:15 ngày 20/01/2021 10:15 ngày 20/01/2021 Thay xà, LBFCO bị hỏng Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH532012 Nguyên Đạt 07:30 ngày 20/01/2021 12:00 ngày 20/01/2021 Đảo lèo cáp ngầm đấu nối với ĐZ trên không XT477/QNH Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH532020 Bưu Điện Diêu Trì 07:30 ngày 20/01/2021 10:15 ngày 20/01/2021 + Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Bưu điện Diêu Trì - XT472/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539271 TBA Công ty Nguyễn Hoàng 07:45 ngày 20/01/2021 10:15 ngày 20/01/2021 Định kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530718 TBA Tân Tiến 07:45 ngày 20/01/2021 09:15 ngày 20/01/2021 - Kiểm tra châm dầu bảo dưỡng TBA Tân Tiến - XT 473/PSO Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530424 TBA Đào Duy Từ 1. 08:00 ngày 20/01/2021 15:30 ngày 20/01/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại vị trí cột C66/1-1/40-XT478HNH bằng phương pháp Hotline Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC530424 TBA Đào Duy Từ 1. 08:00 ngày 20/01/2021 15:45 ngày 20/01/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để di dời TBA Đào Duy Từ 1-400kVA Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539103 TBA 25 KVA Ga Bồng Sơn 08:00 ngày 20/01/2021 15:30 ngày 20/01/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại vị trí cột C66/1-1/40-XT478HNH bằng phương pháp Hotline Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539103 TBA 25 KVA Ga Bồng Sơn 08:00 ngày 20/01/2021 15:45 ngày 20/01/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để di dời TBA Đào Duy Từ 1-400kVA Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH536034 Nguyễn Văn Hiền 08:00 ngày 20/01/2021 09:20 ngày 20/01/2021 - Thay định kỳ TI TBA Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538063 THÔN 9 13:30 ngày 20/01/2021 15:30 ngày 20/01/2021 Sang tải, cập nhật ĐZ 0,4kV lên thu thập hiện trường Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539157 TBA TB PS2 13:45 ngày 20/01/2021 16:15 ngày 20/01/2021 Định kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539082 Xí nghiệp 380-5 14:00 ngày 20/01/2021 15:40 ngày 20/01/2021 - Thay định kỳ TI TBA Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục