Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 28/1

13:00' - 27/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 28/1.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 28/1 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú Tài FH539091 Đức Nhân 06:30 ngày 28/01/2021 13:00 ngày 28/01/2021 Cải tạo thay dây dẫn ĐZ 22kV, hoàn thiện lắp đặt, đấu nối TBA Đức Toàn XDM Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539092 Phước Long 06:30 ngày 28/01/2021 13:00 ngày 28/01/2021 Cải tạo thay dây dẫn ĐZ 22kV, hoàn thiện lắp đặt, đấu nối TBA Đức Toàn XDM Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539116 Phước Toàn 1 06:30 ngày 28/01/2021 13:00 ngày 28/01/2021 Cải tạo thay dây dẫn ĐZ 22kV, hoàn thiện lắp đặt, đấu nối TBA Đức Toàn XDM Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539117 Phước Toàn 2 06:30 ngày 28/01/2021 13:00 ngày 28/01/2021 Cải tạo thay dây dẫn ĐZ 22kV, hoàn thiện lắp đặt, đấu nối TBA Đức Toàn XDM Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B509 Nhất Kiên 06:30 ngày 28/01/2021 13:00 ngày 28/01/2021 Cải tạo thay dây dẫn ĐZ 22kV, hoàn thiện lắp đặt, đấu nối TBA Đức Toàn XDM Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530886 TBA số 1 Cụm CN Tam Quan Bắc 07:15 ngày 28/01/2021 09:00 ngày 28/01/2021 Kiểm tra bão dưỡng TBA Chế Biến Thủy Sản 1 XT 475/TQU. Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530887 TBA số 2 Cụm CN Tam Quan Bắc 07:15 ngày 28/01/2021 09:00 ngày 28/01/2021 Kiểm tra bão dưỡng TBA Chế Biến Thủy Sản 2 XT 475/TQU. Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530241 TBA Chợ Tuy Phước. 07:30 ngày 28/01/2021 10:15 ngày 28/01/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân Sửu Tại TBA Chợ Tuy Phước - XT481/PSO Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530265 TBA Kim Tây 07:30 ngày 28/01/2021 10:15 ngày 28/01/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân Sửu Tại TBA Kim Tây - XT473/PSO Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539001 TBA TTHĐ Thanh Niên 07:45 ngày 28/01/2021 10:15 ngày 28/01/2021 Định kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533006 TBA Thủy Điện Tiên Thuận 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH631001 TBA Duy Tùng 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH631002 TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 1 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH631003 TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 2 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH631004 TBA Nhật Khánh 2 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH631006 TBA T1-10 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH631009 TD31 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH631010 TBA Huy Hoàng Thiện 08:00 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 Chỉnh cột nghiêng từ C20 đến C22 ĐZ 35kV - XT 371/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO  
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530243 TBA Trường úc. 13:30 ngày 28/01/2021 16:30 ngày 28/01/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân Sửu Tại TBA Trường úc - XT481/PSO Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530259 TBA Tùng Giản 13:30 ngày 28/01/2021 16:30 ngày 28/01/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân Sửu Tại TBA Tùng Giản - XT473/PSO Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530212 Gỗ Bông Hồng 13:45 ngày 28/01/2021 16:15 ngày 28/01/2021 Định kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538033 TBA Gò Chổi 16:00 ngày 28/01/2021 17:00 ngày 28/01/2021 Kiểm tra bảo dưỡng, bổ sung dầu, thay hạt hút ẩm, sơn MBA, sơn tủ điện TBA Gò Chổi - XT 472/C71 Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục