Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 28/7

15:28' - 27/07/2019
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn ngày mai 28/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 28/7. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 28/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Phú TàiFC530424TBA Nước Đá Phú Tài05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFC530425TBA Trần Quang Diệu 405:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFC530427TBA Trần Quang Diệu 5-205:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFC530426TBA Trần Quang Diệu 5-105:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFC530428TBA Ngọc Châu 205:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFC53A605TBA Trần Quang Diệu 605:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534002Cơ khí Quang Trung05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534005LS4-5005:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534006Bơm PS 1005:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFC532023TBA Phú Tài 105:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú Tài  05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH539062Hoàng Anh 305:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534003Tái định cư Phú Tài05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH530404Các trạm chuyên dùng thuộc XT 474-C2205:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534014Bưu điện Phú Tài05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH539081TBA Phúc Lộc - LV205:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534007NM Xử Lý Nước Thải 2A05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534008Phúc Lộc05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH539082TBA Phúc Lộc - LV105:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Phú TàiFH534004Ngân hàng BIDV Phú Tài05:00 ngày 28/07/2019 18:30 ngày 28/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV XT476/QNH sau PĐ Đá Đen 4
Điện Lực Hoài ÂnIH539010TBA Đá thuận Đức06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH539035TBA Thanh Sơn06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH539141Trung Tâm Hành Chính An Lão06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH539150Mõ Đá Số 7 - T206:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519065TBA Thôn 2/2 An Toàn06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519067TBA Thôn 4 Ân Nghĩa06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH539048TBA Cây Duối( dân dụng)06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH539050TBA Xuân Phong 206:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH539134TBA Nước Xáng 4 (Trạm 4)06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519042TBA An Vinh 306:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519068TBA Thôn 4 Ân Nghĩa06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519072TBA Thôn 5 Ân nghĩa06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519113TBA Rừng Đặc Dụng An Toàn06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519122TBA An Vinh 606:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH
Điện Lực Hoài ÂnIH519005TBA Bưu điện Xuân Phong ( BTS Xuân Phong)06:00 ngày 28/07/2019 15:20 ngày 28/07/2019 - Dựng cột chen dưới đường dây - Lắp chụp đầu cột - Thay dây AC95 bằng XLPE12,7kV – A150 từ C195A đến C239 XT471HNH - Lắp xà và thay dây AC70 bằng dây AC95 từ C393 đến C434 XT471HNH

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục