Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 31/10

11:06' - 30/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 31/10.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 31/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHC530259TBA Tùng Giản06:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530265TBA Kim Tây06:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530266TBA Tân Giản06:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530271TBA Xuân Phương06:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530272TBA Mỹ Cang06:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530298TBA Mỹ Cang 306:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530313TBA Mỹ Trung06:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530384TBA Kim Tây 206:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530352Cống Bà Ưa06:30 ngày 31/10/2020 15:30 ngày 31/10/2020 - Di dời cột điện để mở rộng tỉnh lộ 640 - Dựng chen cột để xử lý khoảng cách pha đấtĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục