Lịch ngừng cung cấp điện Bình Dương hôm nay 23/7

04:00' - 23/07/2020
BNEWS Lịch cúp điện (lịch ngừng cung cấp điện mới nhất) tại các quận, huyện, thành phố tại Bình Dương hôm nay 23/7 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện mới nhất) cập nhật mới nhất tại các quận, huyện, thị xã tỉnh Bình Dương hôm nay 23/7 được Công ty Điện lực Bình Dương thông báo như sau:Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
 23/07/2020 08:00:00 13:00:00 TBA An Sơn 6 Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 10:00:00 15:00:00 Nhánh rẽ Nhà Đỏ, Phan Thanh Giản 2 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 23/07/2020 07:30:00 12:00:00 T1 KDC Rạch Bắp TBA: Sửa chữa thường xuyên
 23/07/2020 13:30:00 17:00:00 130 Cầu Đò TBA: Sửa chữa thường xuyên
 23/07/2020 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Ấp 3A Khánh Bình-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) TBA: Sửa chữa thường xuyên
 23/07/2020 08:30:00 10:00:00 Khu vực Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên (Chiếu Sáng KCN Trạm 2) Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 08:30:00 10:00:00 Khu vực Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên (Chiếu Sáng KCN Trạm 4) Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 10:00:00 11:30:00 Khu vực Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên (Trạm 7) Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 10:00:00 11:30:00 Khu vực Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên (HTCS KCN Nam Tân Uyên mở rộng) (Trạm 1) Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 11:30:00 13:30:00 Khu vực Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên (HTCS KCN Nam Tân Uyên mở rộng) (Trạm 2) Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 11:30:00 13:30:00 Khu vực Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên (HTCS KCN Nam Tân Uyên mở rộng) (Trạm 3) Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 13:30:00 15:30:00 Khu vực Nhà Trọ Dương Văn Oanh (CN CTy TNHH TM DV Linh Châm) Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 13:30:00 15:30:00 Khu vực Trạm Nhà Trọ Ngọc Minh Khách hàng đề nghị cắt điện
 23/07/2020 08:00:00 12:00:00 Lưới hạ áp trạm 108B Mọi Nước Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
 23/07/2020 08:00:00 12:00:00 Lưới hạ áp trạm Bà Chỗ Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
 23/07/2020 13:00:00 16:00:00 Lưới hạ áp trạm Đình Thần An Hòa Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục