Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 1/7

11:33' - 30/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 1/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 1/7 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Hải IC530038T.38 - Xóm còi - Hòn Dung - Vĩnh Hải05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530140Lương Hòa - xã Vĩnh Lương05:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530290Lương Hoà 105:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530290Lương Hoà 105:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530291Lương Hoà 205:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53359DMai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530184Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530195CTY TNHH Hồng Thịnh05:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530196Công Ty TNHH Long Hương05:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530197Công Ty TNHH Sao Mai anh05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530198Công Ty TNHH Hưng Long05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530199Công ty Cổ phần bê tông Mường Thanh05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530210Hộ kinh doanh Phạm Đăng Khoa05:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530285Công ty TNHH DT FOOD05:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530294DNTN Hồng Linh05:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530382Hỏa táng05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530383CTY TNHH MTV Miền Trung & Tây Nguyên05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530384CTY TNHH MTV Miền Trung & Tây Nguyên05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID53195BCông ty TNHH hải sản Thịnh Phát NT05:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_79 đến cột 471 Đ ĐE_90Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID53198BCông ty TNHH SX & TM Hưng Long05:00 ngày 01/07/2021 06:00 ngày 01/07/2021 Tháo lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53079ATrạm T.79A - Lê Hồng Phong07:00 ngày 01/07/2021 16:00 ngày 01/07/2021 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.79AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534219Tân Thành - Ninh Ích07:00 ngày 01/07/2021 15:00 ngày 01/07/2021 Cải tạo lưới điện hạ áp T4219Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC41627BTrạm công cộng 501E Vạn Giã-065D027B07:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Chèn cột, thay dây nhánh rẽ 476VGI_130 từ VT 476VGI_130 đến 476VGI_130/7Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436029Trạm công cộng 501D Vạn Giã-065D02907:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Chèn cột, thay dây nhánh rẽ 476VGI_130 từ VT 476VGI_130 đến 476VGI_130/7Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436214Nhà hàng tiệc cưới Phương Thông07:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Chèn cột, thay dây nhánh rẽ 476VGI_130 từ VT 476VGI_130 đến 476VGI_130/7Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD536235Nhà hàng tiệc cưới Phương Thông07:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Chèn cột, thay dây nhánh rẽ 476VGI_130 từ VT 476VGI_130 đến 476VGI_130/7Hoãn
ĐL Cam Ranh CD430376CLB Du Thuyền & Khu Nghĩ Dưỡng Cam Ranh08:00 ngày 01/07/2021 09:00 ngày 01/07/2021 Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.376Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4307CBT.07CB - (07)09:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Sang tải từ trạm T.03CB qua cho T.07CB (Trạm XDM )Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC5303CBT.03CB - (07)09:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Sang tải từ trạm T.03CB qua cho T.07CB (Trạm XDM )Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530038T.38 - Xóm còi - Hòn Dung - Vĩnh Hải16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530290Lương Hoà 116:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53359DMai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530184Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530197Công Ty TNHH Sao Mai anh16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530198Công Ty TNHH Hưng Long16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530199Công ty Cổ phần bê tông Mường Thanh16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530382Hỏa táng16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530383CTY TNHH MTV Miền Trung & Tây Nguyên16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530384CTY TNHH MTV Miền Trung & Tây Nguyên16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID53198BCông ty TNHH SX & TM Hưng Long16:00 ngày 01/07/2021 17:00 ngày 01/07/2021 Đấu lèo tại vị trí 471ĐĐE_72Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục