Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 10/10

16:36' - 09/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 10/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 10/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 10/10 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM            TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG 
ĐL Nha Trang BC53061D Trạm T.61D -Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng 06:00 ngày 10/10/2021 12:00 ngày 10/10/2021 Xử lý dây dẫn bị tổn thương trong khoảng cột 46 đến 47 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530245 Trạm T.245 TT Giáo dục thường xuyên 06:00 ngày 10/10/2021 12:00 ngày 10/10/2021 Xử lý dây dẫn bị tổn thương trong khoảng cột 46 đến 47 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD630225 Trạm T.225 CtTNHH Hoàn Cầu KH -NhaTrang Center 20 Tran phu 06:00 ngày 10/10/2021 12:00 ngày 10/10/2021 Xử lý dây dẫn bị tổn thương trong khoảng cột 46 đến 47 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD630346 Trạm T.346-K/S CROWNE PLAZA 32-34 TPhu 06:00 ngày 10/10/2021 12:00 ngày 10/10/2021 Xử lý dây dẫn bị tổn thương trong khoảng cột 46 đến 47 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD63224B Trạm T.224B Khách sạn Sheraton-28 Trần Phú 06:00 ngày 10/10/2021 12:00 ngày 10/10/2021 Xử lý dây dẫn bị tổn thương trong khoảng cột 46 đến 47 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410200 Trạm 200 - Diên Thọ 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC430430 Trạm 430 - Diên Thọ 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC51034B Trạm 34B - Diên Thọ 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530552 Trạm 552 - Diên Lạc 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53430B Trạm 430B - Diên Thọ 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430415 Trạm 415 - Bộ CHQS Tỉnh KH 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530506 Trạm 506 - Trang trại CN Hồ Đắc Phương 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530515 Trạm 515 - Cty TNHH MTV KV Hồng Phước 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530538 Trạm 538 - DNTN Nhân Thụy - Khánh Hòa 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530543 Trạm 543 - Nguyễn thị Xuân Thủy 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530550 Trạm 550 - Cty TNHH Tiện ích KH 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530555 Trạm 555 - Cty TNHH SX VLXD Tân Phát 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530556 Trạm 556 - CTCP Giặt Ủi Hồng Ngọc 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530562 Trạm 562 - Trang trại Phan thị Có 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530563 Trạm 563 - Cty TNHH SX & DVTM Duy Nguyên 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530568 Trạm 568 - Trang trại Lê thị Thảo 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530590 Trạm 590 - Cty TNHH MTV Nhật Lâm 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED630482 Trạm 482 - Trại Chăn nuôi Nguyễn Văn Hải 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED630485 Trạm 485 - CTCP Việt Farm 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430150 T.150 - Xã Sông Cầu 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430128 TCD T.128 Trạm trộn bettong Việt Ngân 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430154 TCD T154 nhà yến,TRẦN THỊ XUÂN- Sông Cầu 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 Thay vị trí cột 476DKH_121 bằng cột sắt ghép Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530105 T.105_Trường lái xe 2 06:00 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 kéo mới ĐZHA từ vị trí TBA XDM đến VT B105/14 và đấu nối trạm biến áp XDM T.105B tại trụ 478-ĐĐE/22-36 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514631 PĐ Ninh Tây 17 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514632 PĐ Ninh Tây 18 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514633 PĐ Ninh Tây 14 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514634 PĐ Ninh Tây 15 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514635 PĐ Ninh Tây 16 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514637 PĐ Ninh Tây 12 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514695 PĐ Ninh Tây 19 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514733 Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514735 Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524628 PĐ Ninh Tây 08 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524629 PĐ Ninh Tây 09 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524636 PĐ Ninh Tây 11 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524638 PĐ Ninh Tây 13 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524717 Sớm Mới - Ninh Sim 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524751 Suối Mít, Ninh Tây (4638B) 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC52C178 Trạm 4717B Ninh Sim 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534614 Nông Trường bò giống Ninh Tây 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534630 PĐ Ninh Tây 10 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534734 NT Bò Giống (phủ lõm) Ninh Tây 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD514738 Trạm BTS Viettel 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534693 Công Ty TNHH Vạn Lý 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534714 Thao trường sĩ quan Thông Tin 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534754 Cty TNHH CB Dăm gỗ Đại Thắng 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53C188 Nhà máy chế xuất gỗ Ninh Tây 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53C189 Cơ sở chăn nuôi Ngọc Vỹ 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53C202 Cty cổ phần An phát Group 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53C209 Cty CP Hưng Thịnh Green 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH51C185 Trung tâm Mobifone Miền Trung 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53C170 Cty CP Bò giống miền trung 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53C187 Cơ sở SX Lê Văn Bảo 06:30 ngày 10/10/2021 16:00 ngày 10/10/2021 - Nhánh rẽ 476NIHO_184: Từ VT 184 đến VT 184-4 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_454m. - Từ VT 476NIHO_200 đến VT 476NIHO_209 thay dây dẫn hiện có 3xAC50 bằng 3xACWWBCC50_786m. (Đăng ký lại công tác ngày 24/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa) Đã duyệ
ĐL Cam Ranh CC43046A T.46A - (07) 07:00 ngày 10/10/2021 17:00 ngày 10/10/2021 Thay dây hạ áp trạm T.46A Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD514701 Trại Đà điểu 2 07:00 ngày 10/10/2021 10:00 ngày 10/10/2021 Căng dây đấu đường dây 22kV đi TBA T.4708B XDM tại cột TBA T.4696 hiện có Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534696 Trại Đà Điểu 07:00 ngày 10/10/2021 10:00 ngày 10/10/2021 Căng dây đấu đường dây 22kV đi TBA T.4708B XDM tại cột TBA T.4696 hiện có Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534703 thức ăn gia súc Khatoco 07:00 ngày 10/10/2021 10:00 ngày 10/10/2021 Căng dây đấu đường dây 22kV đi TBA T.4708B XDM tại cột TBA T.4696 hiện có Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534707 Trại Heo Khánh Tân 07:00 ngày 10/10/2021 10:00 ngày 10/10/2021 Căng dây đấu đường dây 22kV đi TBA T.4708B XDM tại cột TBA T.4696 hiện có Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục