Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 10/4

13:30' - 09/04/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 10/4.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 10/4 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53061ATrạm T.61A -Nguyễn Chánh06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061BTrạm T.61B -Hoàng Hoa Thám06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061CTrạm T.61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061DTrạm T.61D -Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061ETrạm T.61E - Lý Tự trọng06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061GTrạm T.61G - Hoàng Hoa Thám06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53092ATrạm T.92A -Lý Tự Trọng06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53092BTrạm T.92B -Đinh Tiên Hoàng06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53092CTrạm T.92C -Quang Trung06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53092DTrạm T.92D - Quang Trung06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53190BTrạm T.190B - 84 Quang Trung06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530133Trạm T.133 CT TNHH MTV QL Đường sắt Phú Khánh-2 Đinh Tiên Hoàng06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530163Trạm T.163 Kho bạc Nhà Nước Tỉnh 06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530166Trạm T.166 BCH bộ đội BP tỉnh 06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530168Trạm T.168 - cấp điện cho ngã 706:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530169Trạm T.169 Cty Hoa Đà-10/1 Lý Tự Trọng06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530180Trạm T.180 Ngân Hàng SG Thương Tín - 76 Quang Trung06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530191Trạm T.191 Ngân hàng CP Á Châu06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530200Trạm T.200-Khu Liên cơ Y Tế 06 Lý Tự Trọng06:00 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 thi công lắp xà FCO, đấu nối TBA TKM (trạm T.92E) tại cột 472-474MVO_25/6 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92EĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530207Trạm T.207 Cty Tư vấn XD điện 4 06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530279Trạm T.279-Tòa Giám Mục Nha Trang-22 TPhu06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530373Trạm T.373 Khách sạn Thiên Phúc -19 Nguyễn Chánh06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530404Trạm T.404 khu liên cơ 30 Hoàng Hoa Thám 06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530422Trạm T.422 Thư viện tổng hợp Tỉnh 06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530423Trạm T.423 KS Hải Âu -3 Ng Chánh06:00 ngày 10/04/2021 06:15 ngày 10/04/2021 Thao tác cắt LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534227TT Ninh Hòa 106:00 ngày 10/04/2021 16:00 ngày 10/04/2021 - Thay thế MBA không đảm bảo vận hành T4225_320KVA (QĐ số 315/QĐ-ĐLKH, ngày 12/3/2021). - Từ VT 472NIHO_44 đến VT 472NIHO_68 (kể cả nhánh rẽ): Thay thế 15 FCO, sứ đứng vận hành 129 sứ đứng (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534228TT Ninh Hòa 1B06:00 ngày 10/04/2021 16:00 ngày 10/04/2021 - Thay thế MBA không đảm bảo vận hành T4225_320KVA (QĐ số 315/QĐ-ĐLKH, ngày 12/3/2021). - Từ VT 472NIHO_44 đến VT 472NIHO_68 (kể cả nhánh rẽ): Thay thế 15 FCO, sứ đứng vận hành 129 sứ đứng (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534240TT Ninh Hòa 1006:00 ngày 10/04/2021 16:00 ngày 10/04/2021 - Thay thế MBA không đảm bảo vận hành T4225_320KVA (QĐ số 315/QĐ-ĐLKH, ngày 12/3/2021). - Từ VT 472NIHO_44 đến VT 472NIHO_68 (kể cả nhánh rẽ): Thay thế 15 FCO, sứ đứng vận hành 129 sứ đứng (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534269TT Ninh Hòa 406:00 ngày 10/04/2021 16:00 ngày 10/04/2021 - Thay thế MBA không đảm bảo vận hành T4225_320KVA (QĐ số 315/QĐ-ĐLKH, ngày 12/3/2021). - Từ VT 472NIHO_44 đến VT 472NIHO_68 (kể cả nhánh rẽ): Thay thế 15 FCO, sứ đứng vận hành 129 sứ đứng (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534272Ninh hiệp T427206:00 ngày 10/04/2021 16:00 ngày 10/04/2021 - Thay thế MBA không đảm bảo vận hành T4225_320KVA (QĐ số 315/QĐ-ĐLKH, ngày 12/3/2021). - Từ VT 472NIHO_44 đến VT 472NIHO_68 (kể cả nhánh rẽ): Thay thế 15 FCO, sứ đứng vận hành 129 sứ đứng (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534324CN CTY TNHH TM-DV-SX CBTP Thành Công07:30 ngày 10/04/2021 12:00 ngày 10/04/2021 Từ 471NIHO_166/12 đến 471NIHO_166/12/4 B : Thay dây nhôm trần bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3xACWBCC/70mm2_ dài 275 mét (SCL21NH07)Hoãn
ĐL Diên Khánh HD430128TCD T.128 Trạm trộn bettong Việt Ngân08:00 ngày 10/04/2021 11:00 ngày 10/04/2021 DNTN Việt Ngân thi công đấu nối TBA tại trụ 476DKH_127/85/1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53048AT.48A - (15)08:30 ngày 10/04/2021 09:30 ngày 10/04/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.48AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43030DT.30D - (11)10:15 ngày 10/04/2021 11:15 ngày 10/04/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.30DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061ATrạm T.61A -Nguyễn Chánh16:15 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 10/04/2021 Thao tác đóng LBS hở tại cột 474MVO_27/3Đã duyệt

 

Tin liên quan

  • Rong nho Khánh Hòa loay hoay tìm đầu ra Hàng hoá

    Rong nho Khánh Hòa loay hoay tìm đầu ra

    07:42' - 08/04/2021

    Nghề nuôi trồng rong nho tại tỉnh Khánh Hòa đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân. Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch là nghề nuôi trồng chủ lực nên đầu ra của sản phẩm này rất bấp bênh.


Tin cùng chuyên mục