Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 14/11

08:35' - 13/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 14/11.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 14/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC514254PĐ Ninh giang 0106:30 ngày 14/11/2020 17:00 ngày 14/11/2020 - Thu hồi cột bê tông, đấu nối hoàn thiện công trình Cải tạo NR 472NIHO từ VT 85-39 đến 85-60 (CTXD20NHO0109). - Cải tạo thay dây dẫn đường dây nhánh rẽ 472NIHO_85/39 (Công tác ngày 28/10 đã hoãn do ảnh hưởng bão số 9)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514255PĐ Ninh giang 0206:30 ngày 14/11/2020 17:00 ngày 14/11/2020 - Thu hồi cột bê tông, đấu nối hoàn thiện công trình Cải tạo NR 472NIHO từ VT 85-39 đến 85-60 (CTXD20NHO0109). - Cải tạo thay dây dẫn đường dây nhánh rẽ 472NIHO_85/39 (Công tác ngày 28/10 đã hoãn do ảnh hưởng bão số 9)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC5143314214B Ninh Phú06:30 ngày 14/11/2020 17:00 ngày 14/11/2020 - Thu hồi cột bê tông, đấu nối hoàn thiện công trình Cải tạo NR 472NIHO từ VT 85-39 đến 85-60 (CTXD20NHO0109). - Cải tạo thay dây dẫn đường dây nhánh rẽ 472NIHO_85/39 (Công tác ngày 28/10 đã hoãn do ảnh hưởng bão số 9)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524309Hội Phú - Ninh Phú06:30 ngày 14/11/2020 17:00 ngày 14/11/2020 - Thu hồi cột bê tông, đấu nối hoàn thiện công trình Cải tạo NR 472NIHO từ VT 85-39 đến 85-60 (CTXD20NHO0109). - Cải tạo thay dây dẫn đường dây nhánh rẽ 472NIHO_85/39 (Công tác ngày 28/10 đã hoãn do ảnh hưởng bão số 9)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534211UBND Ninh Phú06:30 ngày 14/11/2020 17:00 ngày 14/11/2020 - Thu hồi cột bê tông, đấu nối hoàn thiện công trình Cải tạo NR 472NIHO từ VT 85-39 đến 85-60 (CTXD20NHO0109). - Cải tạo thay dây dẫn đường dây nhánh rẽ 472NIHO_85/39 (Công tác ngày 28/10 đã hoãn do ảnh hưởng bão số 9)Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430032T.32 - (09)07:00 ngày 14/11/2020 13:00 ngày 14/11/2020 Thi công thay sứ đỡ lèo vị trí 478CRA/21; Chuyển đổi xà FCO và xà đỡ sứ của các trạm biến áp, tại các vị trí 473-478CRA/C73, 473-478CRA/C81, 473-478CRA/C89; Thi công dựng cột dưới tuyến, lắp xà, sứ, phụ kiện và đấu nối nhánh rẽ cho trạm biến áp mới tại khoảng cột 473-478CRA/C108 và 473-478CRA/C109 (đấu vào tuyến 478CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C54 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C53 (đấu nối vào tuyến 478CRA); Lắp REC và LTĐ tại vị trí 478CRA/98; Lắp LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C173 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp LBS vị trí 478CRA/253; Lắp DTĐ tại các vị trí 473CRA/102; 473CRA/250, 478CRA/255Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430034T.34 - (12)07:00 ngày 14/11/2020 13:00 ngày 14/11/2020 Thi công thay sứ đỡ lèo vị trí 478CRA/21; Chuyển đổi xà FCO và xà đỡ sứ của các trạm biến áp, tại các vị trí 473-478CRA/C73, 473-478CRA/C81, 473-478CRA/C89; Thi công dựng cột dưới tuyến, lắp xà, sứ, phụ kiện và đấu nối nhánh rẽ cho trạm biến áp mới tại khoảng cột 473-478CRA/C108 và 473-478CRA/C109 (đấu vào tuyến 478CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C54 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C53 (đấu nối vào tuyến 478CRA); Lắp REC và LTĐ tại vị trí 478CRA/98; Lắp LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C173 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp LBS vị trí 478CRA/253; Lắp DTĐ tại các vị trí 473CRA/102; 473CRA/250, 478CRA/255Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430053T.53 - (10)07:00 ngày 14/11/2020 13:00 ngày 14/11/2020 Thi công thay sứ đỡ lèo vị trí 478CRA/21; Chuyển đổi xà FCO và xà đỡ sứ của các trạm biến áp, tại các vị trí 473-478CRA/C73, 473-478CRA/C81, 473-478CRA/C89; Thi công dựng cột dưới tuyến, lắp xà, sứ, phụ kiện và đấu nối nhánh rẽ cho trạm biến áp mới tại khoảng cột 473-478CRA/C108 và 473-478CRA/C109 (đấu vào tuyến 478CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C54 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C53 (đấu nối vào tuyến 478CRA); Lắp REC và LTĐ tại vị trí 478CRA/98; Lắp LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C173 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp LBS vị trí 478CRA/253; Lắp DTĐ tại các vị trí 473CRA/102; 473CRA/250, 478CRA/255Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430061T.61 - (15)07:00 ngày 14/11/2020 13:00 ngày 14/11/2020 Thi công thay sứ đỡ lèo vị trí 478CRA/21; Chuyển đổi xà FCO và xà đỡ sứ của các trạm biến áp, tại các vị trí 473-478CRA/C73, 473-478CRA/C81, 473-478CRA/C89; Thi công dựng cột dưới tuyến, lắp xà, sứ, phụ kiện và đấu nối nhánh rẽ cho trạm biến áp mới tại khoảng cột 473-478CRA/C108 và 473-478CRA/C109 (đấu vào tuyến 478CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C54 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C53 (đấu nối vào tuyến 478CRA); Lắp REC và LTĐ tại vị trí 478CRA/98; Lắp LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C173 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp LBS vị trí 478CRA/253; Lắp DTĐ tại các vị trí 473CRA/102; 473CRA/250, 478CRA/255Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430062T.62 - (15)07:00 ngày 14/11/2020 13:00 ngày 14/11/2020 Thi công thay sứ đỡ lèo vị trí 478CRA/21; Chuyển đổi xà FCO và xà đỡ sứ của các trạm biến áp, tại các vị trí 473-478CRA/C73, 473-478CRA/C81, 473-478CRA/C89; Thi công dựng cột dưới tuyến, lắp xà, sứ, phụ kiện và đấu nối nhánh rẽ cho trạm biến áp mới tại khoảng cột 473-478CRA/C108 và 473-478CRA/C109 (đấu vào tuyến 478CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C54 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp đặt LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C53 (đấu nối vào tuyến 478CRA); Lắp REC và LTĐ tại vị trí 478CRA/98; Lắp LBS và LTĐ tại vị trí 473-478CRA/C173 (đấu nối vào tuyến 473CRA); Lắp LBS vị trí 478CRA/253; Lắp DTĐ tại các vị trí 473CRA/102; 473CRA/250, 478CRA/255Đã duyệt
ĐL Diên Khánh AD530013Trạm ĐMT NN Khánh Vĩnh07:00 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thi công dựng cột mới lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ, lắp MBA, đấu nối TA TBA T.38B tại trụ 471F6C/62-2Hoãn
ĐL Diên Khánh AD530014Trạm ĐMT One Power07:00 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thi công dựng cột mới lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ, lắp MBA, đấu nối TA TBA T.38B tại trụ 471F6C/62-2Hoãn
ĐL Diên Khánh HC410011T.11 - Xã Khánh Nam07:00 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thi công dựng cột mới lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ, lắp MBA, đấu nối TA TBA T.38B tại trụ 471F6C/62-2Hoãn
ĐL Diên Khánh HC410012T.12- Xã Khánh Nam07:00 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thi công dựng cột mới lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ, lắp MBA, đấu nối TA TBA T.38B tại trụ 471F6C/62-2Hoãn
ĐL Diên Khánh HC410014T.14 - Xã Khánh Nam07:00 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thi công dựng cột mới lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ, lắp MBA, đấu nối TA TBA T.38B tại trụ 471F6C/62-2Hoãn
ĐL Cam Lâm KD53K662Công ty TNHH May Mặc TM & DV Minh Sơn10:27 ngày 14/11/2020 10:30 ngày 14/11/2020 Cắt Rcloser 475SDA_60 để đóng DCL NR 475SDA_65Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530480T.480-CT bất động sản Hà Quang-KĐT Lê H Phong10:30 ngày 14/11/2020 11:30 ngày 14/11/2020 Thay TI định kỳ Trạm T.480Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53056ATrạm 56A - Ngô Sĩ Liên11:30 ngày 14/11/2020 12:10 ngày 14/11/2020 Thay TI định kỳ khách hàng: Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản KHĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53100ETrạm 100E phước Đồng14:00 ngày 14/11/2020 17:00 ngày 14/11/2020 Dựng cột treo lại dây sau công tơ để đảm bảo an toàn tại A100E/16Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục