Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 15/9

13:00' - 14/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 15/9.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 15/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510167Trạm 167 - Diên Lâm05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510168Trạm 168 - Diên Lâm05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510169Trạm 169 - Diên Lâm05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510186Trạm 186 - Diên Thạnh05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510187Trạm 187 - Diên Thạnh05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510409Trạm 409 - Diên Lộc05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510416Trạm 416 - Diên Bình05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530020Trạm 20 - Diên Bình05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530021Trạm 21 - Diên Lạc05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530025Trạm 25 - Diên Hoà05:30 ngày 15/09/2020 07:00 ngày 15/09/2020 Tháo lèo 471DKH tại vị trí 42 và 45 Kết hợp thời gian tháo lèo để thay FCO vận hành lâu năm tại vị trí 14, 14-1Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F047Trạm 4408B Ninh Đông07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 Thay dây 3xAC70 bằng dây 3xACWBCC70 dài 1820 mét nhánh rẽ TA tuyến 473-E24/31 từ vị trí 31-26 đến vị trí 31-58Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534462Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 Thay dây 3xAC70 bằng dây 3xACWBCC70 dài 1820 mét nhánh rẽ TA tuyến 473-E24/31 từ vị trí 31-26 đến vị trí 31-58Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534463Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 Thay dây 3xAC70 bằng dây 3xACWBCC70 dài 1820 mét nhánh rẽ TA tuyến 473-E24/31 từ vị trí 31-26 đến vị trí 31-58Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534471SX Rau An Toan07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 Thay dây 3xAC70 bằng dây 3xACWBCC70 dài 1820 mét nhánh rẽ TA tuyến 473-E24/31 từ vị trí 31-26 đến vị trí 31-58Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53B098Cty CP đô Thị07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 Thay dây 3xAC70 bằng dây 3xACWBCC70 dài 1820 mét nhánh rẽ TA tuyến 473-E24/31 từ vị trí 31-26 đến vị trí 31-58Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53B101Cơ sở YESVINA07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 Thay dây 3xAC70 bằng dây 3xACWBCC70 dài 1820 mét nhánh rẽ TA tuyến 473-E24/31 từ vị trí 31-26 đến vị trí 31-58Đã duyệt
ĐL Diên Khánh AD530013Trạm ĐMT NN Khánh Vĩnh07:00 ngày 15/09/2020 11:30 ngày 15/09/2020 Thi công thay FCO, thay cáp không đảm bảo kỹ thuật tại các TBA T.11, T.12, T.14 thuộc CT:SCL20DKH02, SCL20DKH04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh AD530014Trạm ĐMT One Power07:00 ngày 15/09/2020 11:30 ngày 15/09/2020 Thi công thay FCO, thay cáp không đảm bảo kỹ thuật tại các TBA T.11, T.12, T.14 thuộc CT:SCL20DKH02, SCL20DKH04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510114Trạm 114 - Diên Lạc07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 -Thay dây NR 44(SCL20DK03) , thay tủ điện trạm T.114 -Thay CSV, FCO tại trạm T.113Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510115Trạm 115 - Diên Lạc07:00 ngày 15/09/2020 16:00 ngày 15/09/2020 -Thay dây NR 44(SCL20DK03) , thay tủ điện trạm T.114 -Thay CSV, FCO tại trạm T.113Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534311Tổng CTy Khánh Việt(trại cá Sấu)07:30 ngày 15/09/2020 14:00 ngày 15/09/2020 Thay dây dẫn 3xAC70 bằng 3xACWBCC70 từ 471/166-5 đến 471/166-10_350m. (SCL20NH01). (đoạn vượt đường sắt, giao chéo DZ110kV)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534323TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT07:30 ngày 15/09/2020 14:00 ngày 15/09/2020 Thay dây dẫn 3xAC70 bằng 3xACWBCC70 từ 471/166-5 đến 471/166-10_350m. (SCL20NH01). (đoạn vượt đường sắt, giao chéo DZ110kV)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534324CN CTY TNHH TM-DV-SX CBTP Thành Công07:30 ngày 15/09/2020 14:00 ngày 15/09/2020 Thay dây dẫn 3xAC70 bằng 3xACWBCC70 từ 471/166-5 đến 471/166-10_350m. (SCL20NH01). (đoạn vượt đường sắt, giao chéo DZ110kV)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534849KHATOCO Ninh Ích07:30 ngày 15/09/2020 14:00 ngày 15/09/2020 Thay dây dẫn 3xAC70 bằng 3xACWBCC70 từ 471/166-5 đến 471/166-10_350m. (SCL20NH01). (đoạn vượt đường sắt, giao chéo DZ110kV)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53D102XN may khatoco Ninh Ích07:30 ngày 15/09/2020 14:00 ngày 15/09/2020 Thay dây dẫn 3xAC70 bằng 3xACWBCC70 từ 471/166-5 đến 471/166-10_350m. (SCL20NH01). (đoạn vượt đường sắt, giao chéo DZ110kV)Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4370H2Trung đoàn E83 công binh08:00 ngày 15/09/2020 10:00 ngày 15/09/2020 Bơm khí cách điện SF6 cho tủ RMU T.01CC1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4372H2Tiểu đoàn 454 - Lữ 95708:00 ngày 15/09/2020 10:00 ngày 15/09/2020 Bơm khí cách điện SF6 cho tủ RMU T.01CC1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD53101HPhòng Hậu Cần Vùng Hải Quân08:00 ngày 15/09/2020 10:00 ngày 15/09/2020 Bơm khí cách điện SF6 cho tủ RMU T.01CC1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD53102HLữ đoàn 13208:00 ngày 15/09/2020 10:00 ngày 15/09/2020 Bơm khí cách điện SF6 cho tủ RMU T.01CC1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD53105HPhòng Hậu Cần Vùng 4 Hải Quân08:00 ngày 15/09/2020 10:00 ngày 15/09/2020 Bơm khí cách điện SF6 cho tủ RMU T.01CC1Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục