Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 16/6

21:06' - 15/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 16/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 16/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53071ATrạm 71A -Bình Cang05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071BTrạm 71B -Bình Cang05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071CTrạm 71C -Bình Cang05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071DTrạm 71D-Xuân Sơn Vĩnh Trung05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071ETrạm T.71E - Bình Cang05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074ATrạm 74A -Võ Cạnh05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074BTrạm 74B -Võ Cạnh05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074CTrạm 74C -Vĩnh Trung05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074ETrạm T.74E - Vĩnh Trung05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074GTrạm T.74G - Vĩnh Trung05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530131Bến xe-Cty vận tải KH - Đường 23/1005:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530176Cường Trang -Võ Cạnh05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 - Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530356CTTNHHSX&DVTM Duy Nguyên - Đường 23/1005:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530357Võ Cạnh -trong nhà05:30 ngày 16/06/2020 06:15 ngày 16/06/2020 Tháo lèo tuyến 475MVO tại trụ 475MVO/136Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530511Trạm T.511 - Cty TNHH Ấn Tượng05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530521Trạm T.521 - Cty TNHH Ô tô Huyndai Tín Thanh05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 - Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530548Trạm T.548 - Trạm trộn bê tông05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530670Trạm T.670 - Cty TNHH TM & DV Việt Hùng05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530707Trạm T.707 - BQLDA ĐTCCT NNPT Nông thôn05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53354BSiêu thị METRO - Vĩnh Trung05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 - Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53511BTrạm T.511B - Cty TNHH Ấn Tượng05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53548BTrạm T.548B - Cty TNHH TMDV - XD Khánh Vĩnh05:30 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Sang tải NR tuyến 476MVO trụ 476MVO/114 (Nhánh A & B) sang nhận điện tuyến 475MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041DTrạm 41D -Hương lộ 4506:00 ngày 16/06/2020 17:00 ngày 16/06/2020 - Lắp mới MBA 250kVA tại cột 475-E27/24-39 - Tăng cường dây HA ABC4x150 từ cột 475-E27/24-36 đến cột 475-E27/24-40 đai 150m - Lắp HCD, sang NRCT, sang tải trạm T.41D sang .41QĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N01Trạm N.01 Tô Hạp07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N02Trạm N.02 Tô Hạp07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N03Trạm N.03 Tô Hạp07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N04Trạm N.04 Tô Hạp07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510N05Trạm N.05 Tô Hạp07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510T12Trạm T.12 Sơn Hiệp07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC510T13Trạm T.13 Sơn Hiệp07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51AA02Trạm AA.02 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51AA03Trạm AA.03 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51AD04Trạm AD.04 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51B01ATrạm EB.01A Sơn Bình07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51BA01Trạm BA.01 Sơn Trung07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EA04Trạm EA.04 Sơn Bình07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EA05Trạm EA.05 Sơn Bình07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EB02Trạm EB.02 Sơn Bình07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EB03Trạm EB.03 Sơn Bình07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EC01Trạm EC.01 Sơn Bình07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T112Trạm T.112 DNTN Phương đài07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T113Trạm T.113 CTy TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Thắng07:00 ngày 16/06/2020 15:00 ngày 16/06/2020 Thay cột trung áp vị trí 477CRA/244/104Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510137Trạm 137 - Suối Tiên07:00 ngày 16/06/2020 13:00 ngày 16/06/2020 Dựng cột trung hạ áp, lắp máy, đấu nối TBA mới T.48C, thi công lưới hạ áp. San tải từ trạmT.48 sang trạm T.48C cấy mới. ( CT ĐTXD 2020)Hoãn
ĐL Diên Khánh EC510138Trạm 138 - Suối Tiên07:00 ngày 16/06/2020 13:00 ngày 16/06/2020 Dựng cột trung hạ áp, lắp máy, đấu nối TBA mới T.48C, thi công lưới hạ áp. San tải từ trạmT.48 sang trạm T.48C cấy mới. ( CT ĐTXD 2020)Hoãn
ĐL Diên Khánh EC510139Trạm 139 - Suối Tiên07:00 ngày 16/06/2020 13:00 ngày 16/06/2020 Dựng cột trung hạ áp, lắp máy, đấu nối TBA mới T.48C, thi công lưới hạ áp. San tải từ trạmT.48 sang trạm T.48C cấy mới. ( CT ĐTXD 2020)Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục