Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 17/6

14:25' - 16/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 17/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 17/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Hải IC530241Trạm 241 Vĩnh Phương06:30 ngày 17/06/2020 12:00 ngày 17/06/2020 Thí nghiệm, kiểm tra, xử lý đầu cáp ngầm tại vị trí 478ĐĐE_22/85/24/13Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530244Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương06:30 ngày 17/06/2020 12:00 ngày 17/06/2020 Thí nghiệm, kiểm tra, xử lý đầu cáp ngầm tại vị trí 478ĐĐE_22/85/24/13Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53353AVĩnh Phương 106:30 ngày 17/06/2020 12:00 ngày 17/06/2020 Thí nghiệm, kiểm tra, xử lý đầu cáp ngầm tại vị trí 478ĐĐE_22/85/24/13Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53353BĐắc Lộc-Vĩnh Phương06:30 ngày 17/06/2020 12:00 ngày 17/06/2020 Thí nghiệm, kiểm tra, xử lý đầu cáp ngầm tại vị trí 478ĐĐE_22/85/24/13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530310Trạm 310-Công trình thoát lũ-Vĩnh Thái07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052ATrạm 52A -Vĩnh Thái07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052CTrạm 52C -Thái Thông -V Thái07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052DTrạm 52D -Vĩnh Thái07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53053ATram 53A- gan truong TH Vinh Thai07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53053BTrạm T.53B - Vĩnh Thái07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530705Trạm T.705 - Đại lộ Võ Nguyên Giáp07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530706Trạm T.706 - BQLDA ĐTCCT NNPT Nông thôn07:00 ngày 17/06/2020 13:00 ngày 17/06/2020 - Thu hồi cột không sử dụng tại cột 475MVO/64-24-13. Giải quyết đơn thư. - Căng lại dây bị võng từ cột 475MVO/64-24-11 đến cột 475MVO/64-24-12Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438105Đông Hải - Ninh Hải07:00 ngày 17/06/2020 11:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: (các VT 122/1 - 122/2; 122/10 - 122/15; 122/21 - 122/22)Hoãn
ĐL Ninh HòaDC438802Ninh Thủy 107:00 ngày 17/06/2020 10:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: (các VT 48/9 - 48/12)Hoãn
ĐL Ninh HòaDC438803Ninh Thủy 207:00 ngày 17/06/2020 10:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: (các VT 48/9 - 48/12)Hoãn
ĐL Ninh HòaDC538829Trạm 882907:00 ngày 17/06/2020 09:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: VT 39/2 - 39/3Hoãn
ĐL Ninh HòaDC53H061Đông Hải - Ninh Hải07:00 ngày 17/06/2020 11:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: (các VT 122/1 - 122/2; 122/10 - 122/15; 122/21 - 122/22)Hoãn
ĐL Ninh HòaDC53H078Đông Hải 207:00 ngày 17/06/2020 11:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: (các VT 122/1 - 122/2; 122/10 - 122/15; 122/21 - 122/22)Hoãn
ĐL Ninh HòaDD518816Trung Tâm Di Động Khu Vực III07:00 ngày 17/06/2020 10:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: (các VT 48/9 - 48/12)Hoãn
ĐL Ninh HòaDH53H076Cơ sở NTTS Văn Bảo07:00 ngày 17/06/2020 11:00 ngày 17/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất tuyến 477-ENT: (các VT 122/1 - 122/2; 122/10 - 122/15; 122/21 - 122/22)Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC53072CTrạm 72C Võ Thị Sáu07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53072DTrạm 72D Vĩnh Trường07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530191DNTN Chín Tuy07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530192Công Ty TNHH Hùng Dũng07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530224Hộ kinh doanh Phạm Văn Dũ07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530252Trường THCS Vĩnh Trường07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530313Công Ty Cổ Phần Khôi Nguyên07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530347Công Ty TNHH Thiên Phú07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD53312ANhà Máy Thuốc Lá07:00 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Thu hồi dây trung áp nhánh rẽ trạm T.344: Nâng cao độ võng xử lý hành lang tuyến 477-EBT từ cột 477-EBT/85-2 đến cột 477-EBT/85-6 Lắp chụp đầu cột vị trí 477-EBT/85-4 và 85-5, dựng cột tại vị trí 477-EBT/85-3 bằng thủ côngĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F054Trạm F054 Tân Phú - CTB07:00 ngày 17/06/2020 16:00 ngày 17/06/2020 Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp lV ABC4x120 dài 432m+ LV ABC4x95 dài 719m, xử lý dây dẫn HA quá tải.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530004T.04_Lạc Thiện 107:30 ngày 17/06/2020 09:00 ngày 17/06/2020 Cân pha, xử lý tiếp xúc trạm T.04Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53025CTRẠM 25C ĐỒNG MUỐI 207:30 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.25C ( Giảm TTĐN trạm T.25C)Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC63025BTrạm 25B Đồng Muối 207:30 ngày 17/06/2020 17:00 ngày 17/06/2020 Tăng cường dây dẫn hạ ápĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43022AT.22A - (09)08:00 ngày 17/06/2020 11:30 ngày 17/06/2020 Đấu cầu song song lưới hạ ápĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43022DTram T.22D - (09)08:00 ngày 17/06/2020 11:30 ngày 17/06/2020 Đấu cầu song song lưới hạ ápĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục