Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 18/7

10:17' - 17/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 18/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 18/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BD530126Bơm nước Xuân Phong 207:00 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 - Thay MBA T.126 vận hành lâu nămĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438804Ninh Thủy 307:00 ngày 18/07/2020 08:30 ngày 18/07/2020 Thay MBA và cáp trạm DC438804Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534364Thị Ủy Ninh Hòa07:00 ngày 18/07/2020 12:00 ngày 18/07/2020 Thay MBA, tủ điện, NCS trạm T4344 thị Ủy Ninh HòaĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534364Thị Ủy Ninh Hòa07:00 ngày 18/07/2020 12:00 ngày 18/07/2020 Thay MBA, tủ điện, NCS trạm T4344 thị Ủy Ninh HòaHoãn
ĐL Ninh HòaDC538820Ngân Hà, Ninh Thủy07:00 ngày 18/07/2020 08:30 ngày 18/07/2020 Thay MBA và cáp trạm DC438804Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413015Trạm công cộng 08 Vạn Long07:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 18/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413017Trạm công cộng 10 Vạn Long07:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 18/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413018Trạm công cộng 11 Vạn Long07:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 18/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413019Trạm công cộng 12 Vạn Long07:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 18/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413020Trạm công cộng 13 Vạn Long07:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 18/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534939Cty CP Xi Măng Hòn Khói07:30 ngày 18/07/2020 08:30 ngày 18/07/2020 Thay MBA và cáp trạm DC438811Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534948CS nuôi tôm Nguyễn Hữu Bạch07:30 ngày 18/07/2020 08:30 ngày 18/07/2020 Thay MBA và cáp trạm DC438811Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538131DNTN Nguyen Hoang Son07:30 ngày 18/07/2020 08:30 ngày 18/07/2020 Thay MBA và cáp trạm DC438811Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538818Ban QLDA CTXD Ninh Hoa07:30 ngày 18/07/2020 08:30 ngày 18/07/2020 Thay MBA và cáp trạm DC438811Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538825CS thủy sản Minh Nguyên07:30 ngày 18/07/2020 08:30 ngày 18/07/2020 Thay MBA và cáp trạm DC438811Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52010BTrạm A010B Cam Phước Tây08:00 ngày 18/07/2020 08:05 ngày 18/07/2020 Cắt điện để cắt FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A002Trạm A002 CPT08:00 ngày 18/07/2020 08:05 ngày 18/07/2020 Cắt điện để cắt FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A003Trạm A003 Cam Phước Tây08:00 ngày 18/07/2020 08:05 ngày 18/07/2020 Cắt điện để cắt FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A006Trạm A006 Cam Phước Tây08:00 ngày 18/07/2020 08:05 ngày 18/07/2020 Cắt điện để cắt FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A008Trạm A008 Cam Phước Tây08:00 ngày 18/07/2020 08:05 ngày 18/07/2020 Cắt điện để cắt FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A012Trạm A012 Cam Phước Tây08:05 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Xử lý tiếp xúc lèo vị trí 477CRA_85/47 và 477CRA_85/54, TBA T.A014, T.A015, thay FCO vận hành lâu năm lại vị trí 477CRA_85/54, Chụp silicon phía cao áp tại trạm T.A014, T.A015.Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A013Trạm A013 Cam Phước Tây08:05 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Xử lý tiếp xúc lèo vị trí 477CRA_85/47 và 477CRA_85/54, TBA T.A014, T.A015, thay FCO vận hành lâu năm lại vị trí 477CRA_85/54, Chụp silicon phía cao áp tại trạm T.A014, T.A015.Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A014Trạm A014 Cam Phước Tây08:05 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Xử lý tiếp xúc lèo vị trí 477CRA_85/47 và 477CRA_85/54, TBA T.A014, T.A015, thay FCO vận hành lâu năm lại vị trí 477CRA_85/54, Chụp silicon phía cao áp tại trạm T.A014, T.A015.Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A015Trạm A015 Cam Phước Tây08:05 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Xử lý tiếp xúc lèo vị trí 477CRA_85/47 và 477CRA_85/54, TBA T.A014, T.A015, thay FCO vận hành lâu năm lại vị trí 477CRA_85/54, Chụp silicon phía cao áp tại trạm T.A014, T.A015.Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A557TT Viễn thông Cam Ranh08:05 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Xử lý tiếp xúc lèo vị trí 477CRA_85/47 và 477CRA_85/54, TBA T.A014, T.A015, thay FCO vận hành lâu năm lại vị trí 477CRA_85/54, Chụp silicon phía cao áp tại trạm T.A014, T.A015.Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A014Trạm A014 Cam Phước Tây10:30 ngày 18/07/2020 10:35 ngày 18/07/2020 Cắt điện để đóng FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A015Trạm A015 Cam Phước Tây10:30 ngày 18/07/2020 10:35 ngày 18/07/2020 Cắt điện để đóng FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A501Trạm Bơm Cam Phước Tây10:30 ngày 18/07/2020 10:35 ngày 18/07/2020 Cắt điện để đóng FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A557TT Viễn thông Cam Ranh10:30 ngày 18/07/2020 10:35 ngày 18/07/2020 Cắt điện để đóng FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A597Hệ Thống Cấp Nước Cam Ranh - Cam Phước Tây10:30 ngày 18/07/2020 10:35 ngày 18/07/2020 Cắt điện để đóng FCO phân đoạn nhánh rẽ 477CRA_85/27Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục