Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 19/7

13:24' - 18/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 19/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 19/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam Ranh CD531CC1Phòng Hậu Cần Vùng Hải Quân05:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Di dời cáp ngầm trung áp XT 479TC.CC1Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530464Công Ty Cổ Phần An Viên06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC530465Trạm T 465 An Viên06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC530467TRẠM 467 AN VIÊN06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC530468Trạm 468 Đô thị An Viên06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC530469Công Ty Cổ Phần An Viên06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC530470Trạm 470 Khu Đô thị An Viên06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JD530466Công Ty Cổ Phần An Viên06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JD530475Công ty TNHH Bến Ngọc Trì06:30 ngày 19/07/2020 16:00 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC419054Trạm công cộng 01 Xuân Ninh07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419055Trạm công cộng 02 Xuân Ninh07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419056Trạm công cộng 03 Xuân Sơn07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419057Trạm công cộng 04 Xuân Sơn07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419058Trạm công cộng 05 Xuân Trang07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419061Trạm công cộng 07 Xuân Trang07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419063Trạm công cộng 08 Xuân Thọ07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419064Trạm công cộng 09 Xuân Thọ07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419065Trạm công cộng 11 Xuân Thọ07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419066Trạm công cộng 12 Xuân Thọ07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419067Trạm công cộng 10 Xuân Cam07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC439059Trạm công cộng 06 Xuân Trang07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439062Công Ty TNHH XD Hoàng Mai07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439090Công ty TNHHXD Hoàng Mai07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439138Chi nhánh TCT XDNN&PHNT07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD539237Nhà máy nước sinh hoạt Xuân Sơn (Hồ Đá Đen)07:00 ngày 19/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473TC.F1/61-32 đến 61-54Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530464Công Ty Cổ Phần An Viên07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530465Trạm T 465 An Viên07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530467TRẠM 467 AN VIÊN07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530468Trạm 468 Đô thị An Viên07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530469Công Ty Cổ Phần An Viên07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530470Trạm 470 Khu Đô thị An Viên07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530466Công Ty Cổ Phần An Viên07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530475Công ty TNHH Bến Ngọc Trì07:00 ngày 19/07/2020 16:30 ngày 19/07/2020 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.468, RMU T.469, RMU T.470Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục