Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 2/8

17:00' - 01/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay và ngày mai) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 2/8.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 2/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh HC410039T.39 - Xã Sông Cầu07:00 ngày 02/08/2020 16:00 ngày 02/08/2020 Sang dây, sang tải hạ thế trạm T.39 Xã Sông Cầu.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419054Trạm công cộng 01 Xuân Ninh07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419055Trạm công cộng 02 Xuân Ninh07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419056Trạm công cộng 03 Xuân Sơn07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419057Trạm công cộng 04 Xuân Sơn07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419066Trạm công cộng 12 Xuân Thọ07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419067Trạm công cộng 10 Xuân Cam07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC439059Trạm công cộng 06 Xuân Trang07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD419103Tịnh Xá Ngọc Kim07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439062Công Ty TNHH XD Hoàng Mai07:00 ngày 02/08/2020 14:00 ngày 02/08/2020 Thay dây nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-3 đến 473TC.F1/61-19Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L085Trạm L085 Sơn Tân07:00 ngày 02/08/2020 11:00 ngày 02/08/2020 Lắp đặt giàn giáo vượt đường dây 22kV các vị trí từ: 475SDA_65/3/16 đến 475SDA_65/3/17 475SDA_65/20 đến 475SDA_65/21 475SDA_65/39 đến 475SDA_65/39/1 475SDA_65/42 đến 475SDA_65/43 Phát quang nhánh rẽ 475SDA_65Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L086Trạm L086 Sơn Tân07:00 ngày 02/08/2020 11:00 ngày 02/08/2020 Lắp đặt giàn giáo vượt đường dây 22kV các vị trí từ: 475SDA_65/3/16 đến 475SDA_65/3/17 475SDA_65/20 đến 475SDA_65/21 475SDA_65/39 đến 475SDA_65/39/1 475SDA_65/42 đến 475SDA_65/43 Phát quang nhánh rẽ 475SDA_65Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L087Trạm L087 Sơn Tân07:00 ngày 02/08/2020 11:00 ngày 02/08/2020 Lắp đặt giàn giáo vượt đường dây 22kV các vị trí từ: 475SDA_65/3/16 đến 475SDA_65/3/17 475SDA_65/20 đến 475SDA_65/21 475SDA_65/39 đến 475SDA_65/39/1 475SDA_65/42 đến 475SDA_65/43 Phát quang nhánh rẽ 475SDA_65Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L088Trạm L088 Sơn Tân07:00 ngày 02/08/2020 11:00 ngày 02/08/2020 Lắp đặt giàn giáo vượt đường dây 22kV các vị trí từ: 475SDA_65/3/16 đến 475SDA_65/3/17 475SDA_65/20 đến 475SDA_65/21 475SDA_65/39 đến 475SDA_65/39/1 475SDA_65/42 đến 475SDA_65/43 Phát quang nhánh rẽ 475SDA_65Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53079BTrạm K079B Cam Tân07:00 ngày 02/08/2020 11:00 ngày 02/08/2020 Lắp đặt giàn giáo vượt đường dây 22kV các vị trí từ: 475SDA_65/3/16 đến 475SDA_65/3/17 475SDA_65/20 đến 475SDA_65/21 475SDA_65/39 đến 475SDA_65/39/1 475SDA_65/42 đến 475SDA_65/43 Phát quang nhánh rẽ 475SDA_65Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419055Trạm công cộng 02 Xuân Ninh14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419056Trạm công cộng 03 Xuân Sơn14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419057Trạm công cộng 04 Xuân Sơn14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419058Trạm công cộng 05 Xuân Trang14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419061Trạm công cộng 07 Xuân Trang14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439090Công ty TNHHXD Hoàng Mai14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439093Công Ty TNHH Sao Biển14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439138Chi nhánh TCT XDNN&PHNT14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439156Công ty TNHH Vạn Phúc14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439171Công Ty TNHH Mạnh Cường14:00 ngày 02/08/2020 17:00 ngày 02/08/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473TC.F1/61 từ vị trí 473TC.F1/61 đến 473TC.F1/61-3Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục